Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konferencia VYKUROVANIE 2021

Konference Vykurovanie tradičně již 29let přináší komplexní pohled na problematiku vytápění na Slovensku. Po odborné stránce je jedním z nejvýznamnějších setkání odborníků a komplexnost ji dodává účast zástupců státních organizací, které se podílí na tvorbě legislativy.

Tradičná konferencia VYKUROVANIE so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu stretli v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. Celkovo sa zúčastnilo takmer 400 účastníkov tejto odbornej konferencie.
Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými fórami. S pútavými prednáškami vystúpilo mnoho odborníkov. Odborných prednášok zaznelo skoro 100. Odprezentované príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem prezentovali svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Hoci konferencia bola presúvaná, koncom júna sa nám podarilo zorganizovať túto vedecko – odbornú konferenciu, kedy nám COVID situácia umožnila hromadné podujatie. Za prísnych protiepidemiologických opatrení sme dokázali zabezpečiť celkový priebeh konferencie. Tohto roku to bola prvá akcia SSTP, ktorá sa konala prezenčnou formou.

Cenu Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. si tento rok 2021 odniesol pán prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovanie. Gratulujeme.
V znamení kultúrnej vložky sa konali 3 živé vystúpenia, kde vystúpili rôznorodí hudobníci ako Lenka Piešová so svojou kapelou, SILENT TRIO a sláčikové kvarteto ART.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová, Ing. Anna Predajnianska

 
 
Reklama