Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 26. konferenci Vytápění Třeboň 2021

Letos na tradiční konferenci např. diagnostika provozu otopných soustav, prediktivní řízení systému CZT, revize TPG 704 01, peletové a kondenzační plynové kotle, teplená čerpadla, problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru a další.

Pozvání


Vážení,

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.,
odborný garant konference

Časový program konference

Úterý 9. 11. 2021
16.00 Prezence účastníků
19.00 Společenský večer na uvítanou
Středa 10. 11. 2021
8.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
9.00 Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera
10.00 Energetická náročnost a budovy
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 Soustavy a regulace v tepelné technice
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.)
14.00 Oběd
15.00 Využití obnovitelných zdrojů energií
(doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
17.00 Závěr odborné části 2. dne konference
19.00 Společenský večer
Účinkují: Jazzraut kvintet
Čtvrtek 11. 11. 2021
9.00 Zdroje tepla a spalinové cesty
(Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
10.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00 Vytápění velkoprostorových a průmyslových objektů
(Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
12.30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55 Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference. Případná změna programu vyhrazena.

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

Současně je akce přihlášena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnost a budovy (Kabele)

 • Nová zelená úsporám a vytápění
  Hrbek Jakub
 • Dopad snižování ENB na vývoj konceptu vytápění a chlazení budov
  Kabele Karel
 • Technické systémy pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie
  Urban Miroslav
 • Hodnocení kvality prostředí v kontextu snižování energetické náročnosti budov
  Veverková Zuzana
 • Ukazatel připravenosti budovy pro chytrá řešení a virtuální průkaz energetické náročnosti budovy
  Horák Ondřej, Kabele Karel
 • Využití tepla dešťové vody pro snížení energetické náročnosti budov
  Stropnický Martin, Kabele Karel

Soustavy a regulace v tepelné technice (Bašta, Boháč)

 • Současné trendy v otopných tělesech
  Mikeš Vlastimil
 • Problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru
  Samek David
 • Posouzení chování hydraulické centrály
  Kukal Petr, Bašta Jiří
 • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění?
  Bašta Jiří, Boháč Jindřich
 • Praktické využití Tichelmannova zapojení v otopných soustavách
  Polívka Petr
 • Praktické přínosy moderních trendů monitoringu otopných soustav pro provozovatele
  Kudera Petr, Hrouda Jaroslav
 • Diagnostika provozu otopných soustav založená na datové analýze
  Široký Jan, Mazanec Vojtěch, Dobiášová Lucie, Harník Michael, Šmíd Václav, Nehasil Ondřej
 • Implementace prediktivního řízení systému CZT na lokalitě Beethoven
  Šulc Jan, Cigler Jiří, Šmolík Jan
 • Implementace analytických algoritmů pro servisní správu budov
  Křemen Michal, Šimíček Jan
 • Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti
  Vidim Jan

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

 • Porovnání centrálního a decentrálního solárního systému přípravy teplé vody
  Shemelin Viacheslav, Matuška Tomáš
 • Obnovitelné zdroje energie pro energeticky plusové čtvrti
  Pokorný Nikola, Matuška Tomáš
 • Plynová tepelná čerpadla
  Beber Richard
 • Potenciál úspor využitím kondenzačního tepla k přípravě teplé vody v hotelu
  Linhartová Vladimíra, Buřič Martin
 • Využití metody hardware-in-the-loop v oblasti tepelných čerpadel
  Weyr Jan, Schoberer Thomas, Stutterecker Werner, Hirš Jiří
 • Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla
  Šafránek Jan, Matuška Tomáš
 • Integrovaná řešení zapojení předávací stanice tepla a tepelného čerpadla v sítích zásobování tepelnou energií
  Čermák Jaromír, Mostýn Marek

Zdroje tepla a spalinové cesty (Vavřička)

 • Okrajové podmínky návrhu komínů v návaznosti na typ zdroje tepla
  Drobník Miroslav
 • Společné komíny typu LAS a výměna spotřebičů
  Vrba Jiří
 • Požární bezpečnost komínů
  Seidl Libor
 • Výměna plynových spotřebičů a revize spalinových cest
  Schön Jaroslav
 • Kontrola systémů vytápění – hodnocení účinnosti spalovacích zdrojů tepla
  Lyčka Zdeněk
 • Revize TPG 704 01 – požadavky na domovní plynovody
  Vrána Jakub

Vytápění velkoprostorových a průmyslových objektů (Hojer)

 • Stanovení ztráty tepla při výrobě u plynových zářičů dle ČSN EN 15316-4-8
  Hojer Ondřej
 • Nové parametry pro hodnocení dynamického tepelného chování velkoplošných sálavých systémů
  Šikula Ondřej, Krajčík Michal
 • Rozbor přestupu tepla od zabudovaných sálavých otopných ploch u místností s podhledy
  Nosov Anton, Hojer Ondřej
 • Vytápění logistického centra tepelnými čerpadly s podlahovým vytápěním
  Polívka Petr
 • Využitie odpadového tepla z termálnych kúpalísk v aktívnej tepelnej ochrane budov
  Predajnianska Anna, Takács Ján, Kalús Daniel
 • Komplexní přístup k vytápění tělocvičen
  Kotrbatý Martin, Šíla Marek, Hojer Ondřej
 • Nové trendy vo vykurovaní priemyselných halových objektov
  Petráš Dušan

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

 • Technické zařízení budov ve stavbách realizovaných 3D tiskem
  Kabrhel Michal
 • Skúsenosti z projektovania a prevádzky bytových odovzdávacích staníc tepla
  Takács Ján, Mudrá Martina
 • Ekonomické a ekologické aspekty provozu peletových kotlů
  Lyčka Zdeněk
 • Simulace vlivu okrajových podmínek na návrh a následný provoz kvantitativní regulace u dvoutrubkových otopných soustav
  Spurný Jakub, Kabrhel Michal
 • Využití vodíku (H2) ve vytápění plynovými kotli
  Kvasnička Pavel
 • Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel
  Michal Petr
 • Využití PCM pro zvýšení tepelné stability interiéru
  Kny Martin, Dederová Kohoutková Alžběta
 • Využití odpadního tepla z výpočetní techniky
  Staněk David, Kabrhel Michal

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

9. až 11. 11. 2021 – Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

Konferenční poplatek

Pro členy STP 1 900 Kč, pro ostatní 2 900 Kč

Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu. V rámci konferenčního poplatku je zároveň možnost účasti na společenských večerech konference včetně jedné doprovodné osoby účastníka konference. Oba společenské večery se uskuteční v prostorách KKC Roháč.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 2. 11. 2021.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude sdělena emailem v odpovědi na Váš požadavek.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 26. konference Vytápění Třeboň 2021

Generální partner


Partneři


Mediální partneři konference

 
 
Reklama