Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

LPG a kritéria energetické náročnosti budov

V rámci webináře pořádaného TZB-info ve spolupráci s Českou asociací LPG a společností Primagas Česká republika bylo ukázáno, že i po 1. 1. 2022 mohou získat stavební povolení rodinné domy, pokud v nich jako hlavní zdroj energie bude LPG, tedy zkapalněný ropný plyn.

V modernizovaných soustavách vytápění není s uplatněním LPG většinou žádný legislativní problém, pokud se podaří splnit technické požadavky na plynová zařízení. Příslušné technické předpisy jsou v plném znění dostupné zdarma u České asociace LPG.

Z hlediska kritérií na energetickou náročnost požadovaných od novostaveb rodinných domů, kde se hodnotí potřeba tzv. primární energie z neobnovitelných zdrojů, je mezi LPG a zemním plynem poměrně malý rozdíl ve velikosti příslušného faktoru, a to 1,2 u LPG oproti 1,0 a tak není problém LPG využít. Ing. Miroslav Urban, Ph.D., situaci konkrétního rodinného domu typu bungalov s LPG podrobně rozebírá.

Při doporučených tepelně technických parametrech obálky domu platných od roku 2022 je požadavky možné splnit s uplatněním řízeného větrání s rekuperací tepla. Samozřejmě existují i další možnosti, které počítají s využitím obnovitelných zdrojů tepla. Může to být například využití palivového dřeva v sálavých, teplovzdušných krbových kamnech, se shora ohraničeným maximálním podílem 20 % na potřebě tepla pro vytápění, využití tepelné solární soustavy pro přípravu teplé vody nebo přínos fotovoltaického systému. Jak uvedl Miroslav Urban, tak mezi všemi možnostmi je možné a třeba hledat optimum podle preferencí a možností stavebníka.
Jednou z primárních otázek provozovatelů současných nebo budoucích rodinných domů je, kolik to vše bude stát korun a který způsob je nejlevnější. K orientačním číselným simulacím ročních nákladů lze využít Porovnání nákladů a vytápění, ohřev vody a elektrickou energii, které je jako on-line pomůcka dostupné na TZB-info. V rámci webináře byla předvedena ukázka porovnání nákladů mezi způsobem založeným na tepelném čerpadle vzduch-voda a způsobem využívajícím plynový kondenzační kotel spalující LPG. Při využití pomůcky je nutné věnovat velkou pozornost zadávaným údajům, neboť každý z údajů může významně posunout výhodnost jedním nebo druhým směrem. Zásadní význam má zadání cen paliv a energií. Pro elektřinu a zemní plyn lze využít Kalkulátor cen energií TZB-info. Porovnání nákladů zahrnuje nejen náklady na paliva a energie, ale i náklady na elektřinu spotřebovanou ostatními elektrickými spotřebiči v domě, náklady na pořízení otopné soustavy, náklady na servis atp. Ideální postup by se měl proto opírat o konkrétní cenové nabídky dodavatelských firem.
Při zadání ceny paliv, energií není vhodné vycházet jen z aktuálních krátkodobých cen, ale je třeba zahrnout odhad jejich cenové stability, dostupnosti. Na stabilitu dodávek LPG, cenový vývoj lze nalézt odpovědi v přednášce Ing. Jiřího Karlíka, jednatele společnosti Primagas Česká republika. A také na budoucnost LPG. Neboť LPG lze mnohem snadněji doplnit složkou, jejímž základem jsou obnovitelné zdroje energie. Je to dáno tím, že LPG se nedistribuuje prostřednictvím plynovodů, ale decentralizovaně. Mnohem snadněji lze řešit zvýšený podíl OZE složky v dodávce LPG u konkrétního zdroje tepla oproti nutnosti toto řešit u všech zdrojů tepla napojených na jeden plynovod. Důkazem je již probíhající výroba a dodávky bio LPG.

A jejich význam bude sílit, jak o tom hovořil Mgr. Jiří Zilvar v navazující přednášce. V ní se zaměřil na základní faktory European Green Deal, Fit for 55 atp.

 
 
Reklama