Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Příprava teplé vody a hluk zdrojů tepla

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla, zdravotní techniky a akustiky. Přednášky jsou koncipovány tak, aby posluchačům poskytly vazbu na teoretické znalosti aplikované v praxi. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat s přednášejícími a vytvářet tak prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

Program semináře

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře, úvod
09.10 Odborné přednášky
Nová legislativa v oblasti vytápění a přípravy teplé vody
– Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
09.45 Metodiky návrhu systémů přípravy teplé vody
– Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
10.45 Využití plynových zásobníkových ohřívačů vody jako společného zdroje pro teplou vodu a vytápění
– Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
12.15 Hluk zdrojů TZB ve vnitřním prostředí staveb
– Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
13.30 Otevřená diskuse nad problémy z oboru vytápění, příprava teplé vody a akustika
14.00 Závěr semináře, oběd

Přednášející: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení, na závěr semináře bude pro účastníky připraven oběd.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy QUANTUM.

Datum a místo konání

19. dubna 2022 Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
20. dubna 2022 Brno – Hotel Continental, Kounicova 6
21. dubna 2022 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účastnický poplatek

pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 800 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře a občerstvení v průběhu semináře.

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku na seminář nejpozději týden před konáním semináře.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Podmínky účasti

přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.


Pořadatel

QUANTUM, a. s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
T: 517 343 363-5
E: quantumas@quantumas.cz
http://www quantumas.cz


 
 
Reklama