Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Asociace podniků topenářské techniky slaví 30 let

Jeden z nejstarších profesních spolků u nás sdružuje výrobce a dovozce zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody, především výrobce kotlů, lokálních topidel a otopných těles. Letos slaví 30. výročí.


Činnost Asociace podniků topenářské techniky (APTT) byla oficiálně zahájena dne 9. 2. 1993, kdy bylo toto profesní sdružení zapsáno u Krajského soudu v Ostravě. Dle stanov je jeho účelem „… hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni.“

APTT dlouhodobě aktivně spolupracuje zejména s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti tvorby nové legislativy a norem v oboru vytápění. Je členem Hospodářské komory České republiky, má své zástupce v technických normalizačních komisích při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. APTT také dlouhodobě spolupracuje se Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Všichni členové jsou o aktivitách v těchto směrech informování a mohou do nich vstupovat.

U zrodu APTT stály dvě legendy české „topenařiny“, pánové Žďárský a Bahula. Pan Josef Žďárský zasvětil celý svůj profesní život práci v podniku DAKON, ve kterém v šedesátých létech minulého století stál u zrodu legendárních odhořívacích ocelových kotlů, které přinesly teplo statisícům domácností, a jejichž poslední vývojová verze DOR se přestala vyrábět teprve v roce 2019. I díky němu se tehdejší Československo stalo světovou velmocí ve výrobě topenářské techniky. Ing. Jaroslav Bahula založil Obchodní společnost Slokov a.s., která na počátku devadesátých let navázala na více jak padesátiletou tradici výroby kotlů značky Slokov. Díky obrovské prestiži pana Žďárského mezi odbornou veřejností a manažerským schopnostem pana Bahuly, se APTT stala jedním z nejvýznamnějších domácích oborových sdružení v sektoru technického zabezpečení budov.

V roce 2012 nahradil pana Bahulu ve funkci prezidenta asociace Ing. Vladimír Vašica, pana Žďárského vystřídal ve funkci výkonného ředitele Ing. Mojmír Krátký, novým viceprezidentem se stal pan Jaroslav Cankař. Pod jejich vedením prožila APTT velice bouřlivé a „turbulentní“ období charakteristické radikální výměnou zdrojů tepla pro vytápění domácností. Významně se změnily legislativní požadavky na technické a ekologické vlastnosti nových zdrojů tepla, klasický trh byl do značné míry narušen dotačními programy, které mimo jiné na český trh přilákaly také velké množství nových zahraničních výrobců. V roce 2021 nahradil pana Cankaře ve funkci viceprezidenta Ing. Libor Hrabačka, od ledna letošního roku je novým výkonným ředitelem Ing. Zdeněk Lyčka. Období radikálních změn ve vytápění domácností pokračuje i nyní. Turbulence vývoje trhu se dokonce ještě zvýšila se startem energetické krize v roce 2022, takže před všemi členy a novým vedením APTT stojí další výzvy.

Josef Hodboď:
Na doplnění historie je dobré uvést, že APTT vzniklá po změně režimu v Československu, navázala na předchozí dlouholetou činnost sdružení výrobců kotlů, kteří působili v rámci tzv. okresních či oblastních podniků služeb a výrobních družstev. Podle dostupných pramenů, například v brněnském výrobním družstvu Destila se kotle začaly vyrábět v roce 1957. Podobně působilo i výrobní družstvo Slokov Hodonín. Jiným příkladem je současná Thermona, která navázala na činnost Oblastního podniku služeb, (OPS) Rosice. I historii značky OPOP lze vysledovat k Okresnímu průmyslovému a opravárenskému podniku, který kotle začal vyrábět v roce 1959. Pamětníci si možná vzpomenou i na jedny z mála tehdy dostupných oběhových čerpadel pro ústřední vytápění rodinných domů, které vyrábělo výrobní družstvo Drupol. Ve zmíněném sdružení byl jednou z vedoucích osobností právě Josef Žďárský.

 
 
Reklama