Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na 27. konferenci Vytápění Třeboň 2023

Již za dveřmi je prestižní setkání topenářů, které Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá již tradičně v Třeboni.

27. konference Vytápění Třeboň 2023, ilustrační foto redakce

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.,
odborný garant konference

Aktualizace 9.5.

Pokud máte zájem o témata konference, přihlašte se.
V tuto chvíli se chystá všech více než 65 autorů příspěvků, je potvrzeno 11 partnerů konference a 15 vystavovatelů. Celkem se tedy na konferenci představí 26 firem.
Je již přihlášeno 195 osob a chystáme se i my v redakci za TZB-info i estav.tv. Těšíme se na vás.

Vpravo foto z Konference Vytápění 2015, kdy se na třeboňské rybníky snášel po celou dobu déšť, a tak ani mezi přednáškami to nikoho ven nelákalo. Mnoho zajímavého zaznělo v přednáškách i v kuloárech. Prof. Bašta, odborný garant konference, byl spokojen.

Časový program Konference vytápění 2023

Úterý 16. 5. 2023
19.00 Společenský večer na uvítanou
Středa 17. 5. 2023
8.00 Prezence účastníků
9.00 Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera
10.00 Energetická náročnost
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 Soustavy a regulace v tepelné technice
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 Oběd
15.00 Projektování v BIM
(Ing. Pavel Gergela)
17.00 Závěr odborné části 2. dne konference
19.00 Společenský večer
Účinkují: Jazzraut kvintet
Čtvrtek 18. 5. 2023
9.00 Zdroje tepla a akumulace
(Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Zdeněk Lyčka)
10.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00 Využití obnovitelných zdrojů energií
(doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
12.30 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55 Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Případná změna programu vyhrazena.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnost (Kabele)

Trendy ve vývoji požadavků na energetickou náročnost budov
Kabele Karel
Analýza hospodaření s energií v budovách
Hirš Jiří, Badai Ali
Vliv hodinového kroku pro výpočet energetické náročnosti budovy
Urban Miroslav
Limity tepelného komfortu
Veverková Zuzana
Moderní zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV
Dědič Václav
ENB na Slovensku
Petráš Dušan
Výpočtová a provozní energetická náročnost budov
Horák Ondřej, Kabele Karel
Simulace využití tepla dešťové vody pro snížení energetické náročnosti budov
Stropnický Martin, Kabele Karel
Pracovní měření tepelného komfortu
Kletečka Michal, Kabele Karel
Širší energetická legislativa
Novák Jaroslav

Soustavy a regulace v tepelné technice (Bašta)

Přednáška generálního partnera konference
Mikeš Vlastimil
Plošné systémy vytápění a chlazení
Blažek Michael
Nejčastější chyby regulace otopných systémů a možnost jejich řešení pomocí samonastavujících se regulátorů
Cvrček Jiří, Široký Jan, Dostál Jiří
Prediktivní regulace sítě CZT na základě spotové ceny elektřiny
Šulc Jan, Cigler Jiří, Pokorný Nikola
Udržitelné budovy z pohledu BMS (Building Management System)
Křemen Michal, Šimíček Jan
Ekonomické aspekty obsluhy řídicích systémů
Vidim Jan
Způsoby regulace vodních sálavých panelů
Hojer Ondřej, Zhulitov Evgenii
Nadřazený řídicí systém pro HFVE
Šafránek Jan, Matuška Tomáš
Možnosti regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách
Bašta Jiří
Typologie soustav CZT v ČR
Boháč Jindřich, Nesládek Michal, Zavřel Vojtěch

Projektování v BIM (Gergela)

Výhody projektování v BIM a praktické ukázky projektů
Gergela Pavel
Proč(ne) BIM?
Voráč Roman
Praktické zkušenosti s digitalizací v rámci investiční výstavby
Moravec Milan
Vhodnost BIM pro modelování strojoven tepelných čerpadel včetně názorných ukázek
Špindler Filip
Využití produktových dat ve facility managementu
Matějček Petr, Faltejsek Michal
BIM – budoucnost navrhování otopných soustav
Vyhnálek Rudolf
Objekty pro projektování TZB metodou BIM, stavební knihovna DEK
Dajbych Vít, Stašek Jan

Zdroje tepla a akumulace (Vavřička, Lyčka)

Vhodné zdroje tepla pro rodinné domy v souvislosti se zpřísněním ENB
Zbořil Viktor
Kombinace tepelného čerpadla a spalovacího zdroje na biomasu při vytápění rodinných domů
Kalina Jiří
Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů
Kučera Miroslav, Králíček Jan
Energo 21 – zdroje tepla a akumulace v rodinných domech
Lyčka Zdeněk
Odvod spalin od spotřebičů na spalování biomasy
Vrba Jiří
Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody
Vavřička Roman, Langerová Erika, Boháč Jindřich
Návrh zásobníku teplé vody u různých typů budov
Vrána Jakub
Vytápění a příprava teplé vody tepelnými čerpadly v horském hotelu
Polívka Petr

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

Využití TČ a realizace velkého zemního plošného kolektoru
Stojaspal Lukáš
Zdroj na fytomasu v provozu
Králík Luděk, Obšil Matěj
Využití odpadního tepla z chlazení zemědělské výroby
Beber Richard
Technicko-ekonomické aspekty využití geotermální energie pomocí metody HDR
Přibyl Evžen
Porovnání energetických konceptů zásobování obce obnovitelným teplem
Matuška Tomáš, Pokorný Nikola, Novotný Jiří
Porovnání solárních systémů se sezónní akumulací tepla
Šourek Bořivoj
Výpočtový nástroj na bilancování budov s fotovoltaickými systémy
Novotný Jiří
Využití zemědělské biomasy pro energetické účely
Frydrych Jan, Jezerská Lucie, Gerndtová Ilona, Andert David

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

Kombinace zdrojů energie
Kabrhel Michal
Kompatibilita zdroje tepla s otopnou soustavou
Galád Vladimír
Odplynění otopných systémů a úspory energie
Fořt Martin
Vliv kvalitativní regulace na provozní parametry otopné soustavy
Spurný Jakub, Kabrhel Michal
Zkušenosti s provozováním a servisem tepelných čerpadel
Michal Petr
Specifika regulace otopných soustav
Fischer Petr
Využití odpadního tepla v budovách
Staněk David, Kabrhel Michal
Moderní způsob vytápění z pohledu plynných a kapalných paliv
Eisner Jan

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

16. až 18. 5. 2023 – Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

Konferenční poplatek

Pro členy STP 1 900 Kč, pro ostatní 2 900 Kč

Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu. V rámci konferenčního poplatku je zároveň možnost účasti na společenských večerech konference včetně jedné doprovodné osoby účastníka konference. Oba společenské večery se uskuteční v prostorách KKC Roháč.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 16. 5. 2023.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 27. Konference Vytápění Třeboň 2023

Generální partner


Hlavní partneři
Partneři


Mediální partneři konference partneři

 
 
Reklama