Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kurz Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy

Prof. Karel Kabele hovoří o kurzu celoživotního vzdělávání ke zvyšování kvalifikace u nových profesích v procesu návrhu, realizace a provozu budov.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Cílem kurzu CŽV je upskilling odborníků, tedy zvyšování kvalifikace u nových profesích v procesu návrhu, realizace a provozu budov. Kurz je zaměřen na problematiku vytápění, větrání a klimatizace budov, zdravotně-technické instalace, měření a regulaci technologických zařízení budov z hlediska energetické náročnosti, kvalitu prostředí a provoz.

Náplň kurzu

kurzu bude kladen důraz na integraci nových technologií a materiálů vedoucích k dosažení cílů stanovených v EU pro rok 2030 resp. 2050, tzn. bez uhlíková energeticky soběstačná Evropa.

V tématech budou probrány otázky spojené s využitím vodíku, čistých zdrojů elektrické energie a tepla, rozvojem infrastruktury potřebné pro využití bezemisních dopravních prostředků a dosažení uhlíkové neutrality. Kurz bude respektovat aktuální požadavky směrnice o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, které začnou platit pro veřejné budovy v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030. Součástí kurzu je i příprava pro vydávání certifikátů SRI ( Smart Readiness Indicator), zaměřená na hodnocení budov z hlediska připravenosti na chytrá řešení v souladu s evropskou směrnicí EPBD4 Kurz se bude zabývat i důležitými aspekty, které přesahují energetickou náročnost, a to zdravými podmínkami vnitřního klimatu, přizpůsobením se změně klimatu, inteligentním budovám, požární bezpečnosti, přístupností pro osoby se zdravotním postižením.

  • Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, budova A, místnost A231
  • Cena: 27 750,00 Kč
  • Kurz je zakončen vydáním certifikátu na základě obhájené závěrečné práce a účasti na prezenční formě výuky.
  • K dispozici budou učební texty pro účastníky

Lektoři, organizace kurzu a přihláška

 
 
Reklama