Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nedostatek odborného personálu je nutné a možné řešit

Do konce roku projde více než 1 000 zaměstnanců divize Viessmann Climate Solutions v 10 zemích doplňujícím vzdělávacím procesem a tyto aktivity se dále rozšíří v roce 2024. Nové znalosti jsou nutné k realizaci změn vyvolaných dekarbonizačním scénářem, digitalizací všech procesů aj.

Obr. 1: Fit pro přechod na energii: Viessmann aktivně přeměňuje a buduje kompetence.
Obr. 1: Fit pro přechod na energii: Viessmann aktivně přeměňuje a buduje kompetence.

Z tiskové zprávy Viessmann, Allendorf (Eder), 24. 10. 2023.

Energetická a digitální transformace vyžaduje nové znalosti

Geopolitické krize a výsledná zrychlená energetická a digitální transformace představují velké výzvy pro společnosti a obchody nejen v Německu. Od letošního roku se Viessmann Climate Solutions mnohem aktivněji vyrovnává s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a dopady strukturálních změn velkou kvalifikační ofenzívou. Udržení zaměstnatelnosti zaměstnanců v současném vyvíjejícím se prostředí přitom umožňují i nabídky zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro pracovní místa, kterých se změna nejvíce dotkne.

Společnosti zabývající se teplem jsou konfrontovány s rychlým posunem v kvalifikačních požadavcích na své zaměstnance v rámci energetického přechodu. Probíhá přechod od fosilních paliv ke klimaticky neutrálním technologiím a produktům a také vzájemně propojeným a ovlivňujícím se energetickým systémům. Podle aktuální studie Kompetenčního centra pro zajištění kvalifikovaných pracovníků (Kofa) při Institutu pro německou ekonomiku chybí v oboru „sanitární, vytápěcí a klimatizační technika“ zhruba 14 000 kvalifikovaných pracovníků. Kromě toho chybí asi 10 000 kvalifikovaných pracovníků v oblasti elektrotechniky, která má pro energetickou transformaci rovněž zásadní význam. Nelze zavírat oči před tím, že i v České republice není dostatek potřebně vzdělaných zaměstnanců. Což je mimochodem zřejmé i z počtu přihlášek na odborné školy a někdy i zoufalé snahy českých firem zaplnit volná místa zaměstnanci i za cenu jejich nižší kvalifikace.

Obr. 2: Další existence společnosti je zajištěna úpravou pracovních míst a požadavků na dovednosti
Obr. 2: Další existence společnosti je zajištěna úpravou pracovních míst a požadavků na dovednosti

Příklad vzdělávacího procesu

Spoléhat se v podnikatelské sféře na to, že dostatečně vzdělané zaměstnance zajistí jen stát, nelze. Proto cílevědomé firmy investují do proškolování, doplňujícího vzdělání a než zaměstnance, se kterým byly spokojeny propustí, nabízí mu nové možnosti. Například zaměstnanci společnosti Viessmann oceňují, že se podílí na změnách v energetice a chtějí v tom pokračovat. To je důvod, proč se více než rok Viessmann zaměřuje na systematickou konverzi a budování nových dovedností. Kromě obecných nabídek na zvyšování kvalifikace, například za účelem vybudování odbornosti v oblasti dat, což je nyní velmi silné téma, jsou zaměstnancům poskytovány cílené nabídky školení na pracovní místa, na kterých se požadavky zvláště výrazně mění.

Příklad, jak takový proces provádět, ukazuje Viessmann. Každá takzvaná „výuková cesta“ (Learning Journey) trvá 6 až 9 měsíců s čistou dobou učení 10 až 12 dní a skládá se z přibližně 15 až 20 výukových modulů, které holisticky přispívají k rozvoji technologických, produktových a stejně tak i metodických dovedností pro odpovídající práci. Všechny vzdělávací moduly byly vyvinuty, v duchu co-creation, za účasti více než 200 odborníků z Viessmann Climate Solutions.

Tento vývoj nejenže učiní podnikání Climate Solutions ekonomicky odolným vůči budoucím specifickým tržním výzvám a zajistí dlouhodobý úspěch, ale bude také formovat společnou, globální firemní a vzdělávací kulturu. Neboť se týká i nabídky kvalifikací pro odborné partnery a montážní firmy Viessmann. Protože to je jediný způsob, jak může být energetický přechod realizován společně.

Frauke von Polier, personální ředitelka Viessmann Group & Viessmann Climate Solution uvedla:
Na pozadí radikálně zrychleného energetického přechodu a nedostatku kvalifikovaných pracovníků, který zažíváme již několik let, je pro Viessmann přirozené investovat do vlastních zaměstnanců a nastolení inovativních kompetenčně orientovaných přístupů – v náboru, v personálním rozvoji a především s ohledem na transformaci kompetencí celých oblastí společnosti. Naše Learning Journeys jsou proto nedílnou součástí naší strategie a záměrně nejsou zaměřeny na aktuální kompetenční profily jednotlivých zaměstnanců, ale kvalifikují všechny držitele konkrétního zaměstnání stejně. Tímto inovativním přístupem nejen propagujeme individuální rozšiřování dovedností, ale také posílení kultury budující výměny znalostí v naší organizaci. Investice do kvalifikace našich zaměstnanců jsou tedy více než jen obchodní rozhodnutí. Je to závazek vůči našim zaměstnancům, regionu a naší odpovědnosti vůči společnosti a ukazuje, jak se energetická transformace odráží v naší firemní kultuře.

 
 
Reklama