Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodíková konference H2 HEATING, pozvánka na květen 2024

Vodík jako řešení pro soběstačnost a udržitelnost v oblasti energetiky budov. 2. ročník vodíkové konference H2 HEATING proběhne 30. 5. 2024 ve WELLNESS HOTEL STEP v Praze.

Cílem konference je detailně představit celý proces výroby, skladování a spotřeby vodíku pro dosažení úplné nebo částečné soběstačnosti jak jednotlivých budov (rodinných a bytových domů), tak i urbanistických celků (developerských projektů, uzavřených obytných lokalit, obcí, městských částí a podobně).

Informace ke konferenci a přihlášku naleznete na stránkách www.apoks.cz/h2-heating-2024

Součástí bude nastínění možných variant řešení, a to jak uzavřených systémů (včetně komunitních) zcela nezávislých na centrálních zdrojích energie, tak i systémů otevřených, kde vodík může být využit jako doplňkový zdroj, záložní medium nebo ve směsi se zemním plynem. Zejména u uzavřených systémů bude kladen důraz na udržitelnost, tedy ekologičnost celého výrobního a spotřebního cyklu.

Nebude opomenuta ani ekonomická stránka návrhu soustavy, a to primárně z hlediska minimalizace provozních nákladů i při omezených nákladech investičních.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Samozřejmostí budou bloky informací ze světa, a to jak v oblasti evropské a světové legislativy, tak zejména informace o probíhajících vodíkových projektech v evropské unii i mimo ní.

Program konference H2HEATING si klade za cíl poskytnout ucelené informace nejen pro majitele stávajících objektů, ale i pro místní samosprávu, projektanty, architekty, energetické specialisty a developery stavebních projektů.

Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.


Konference se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.
Za podpory HYDROGEN Group: APOKS, z.s., Český plynárenský svaz, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Česká vodíková technologická plaforma (HYTEP)

Potvrzení přednášející:

  • doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
  • Ing. František Humhal, GasNet
  • Ing. Valtr Sodomka st., APOKS, z.s. – Hydrogen group
  • Ing. Martin Weiss, Český plynárenský svaz
  • Ivo Jirovský, GasNet
  • Bohuslav Hamrozi, Cech topenářů a instalatérů České republiky

a další


 
 
Reklama