Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Záznam ze streamu doprovodného programu z diskusní arény Infotherma 2024

Během 4 dnů Infothermy zaznělo mnoho přednášek a rozhovorů. Můžete se k nim vrátit v záznamech jednotlivých dnů. O komunitní energetice, dotacích, tepelných čerpadlech, fotovoltaice a akumulaci, rozúčtování tepla a teplé vody, komínech. A co řekl ministr Hladík o plynových kotlích?

Tradiční zahájení Infothermy s hosty a diskusí v novém formátu

TZB-info a estav.tv pořádaly ve spolupráci s Agenturou Inforpres doprovodný program po celou dobu výstavy, v letošním roce v nové podobě. Hlavním partnerem diskusní arény byly dotační tituly SFŽP NZÚ, NZÚ Light, Oprav dům po babičce a Kotlíkové dotace. Partnerem byla ČEZ akademie, edukační program pro veřejnost k úsporám.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Slavnostního zahájení se zúčastnili Ing. Hana Tichánková, náměstkyně primátora Magistrát města Ostravy, Mgr. Petr Holub, vrchní ředitel MŽP ČR, Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma. Hovořilo se o tématech typických pro Infothermu i aktuálních tématech Ostravy včetně budoucnosti Výstaviště Černá Louka.
V závěru slavnostního zahájení byla vyhlášena ocenění TOP výrobky Infothermy 2024 a předány křišťálové ceny od uměleckého skláře Jiřího Pačinka.

Polední blok byl věnován energetice, komunitní energetice a dotacím. Hovořil Mgr. Petr Holub, vrchní ředitel MŽP ČR, Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Leopold Benda, specialista MAS Opavsko na komunitní a decentrální energetiku, Ing. Jiří Krist, člen výboru Národní sítě Místních akčních skupin.

Po obědě se již rozběhl doprovodný program jednotlivých přednášek a rozhovorů.

Ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík zavítal na Infothermu ve středu

Děkuji, že tu mohu být s vámi, byť jen na relativně krátký okamžik. Infotherma má obrovskou tradici a výrazným způsobem se posouvá, jako se posouvá téma vytápění. Vytápění i životní prostředí jsou témata, které se dnes hodně propojila. Téma emisí je již v podstatě za námi, ale tématem je modernizace v dodávkách tepla v teplárenství a vytápění rodinných a bytových domů, v dodávkách tepla pro velké objekty a celky. My na to máme nastaveny dotační tituly i možnosti Modernizačního fondu. ČR je Mekkou tepelných čerpadel i kotlů na biomasu pro spalování pelet, dřeva i štěpky. A to jsou i zdroje, které v NZÚ a Kotlíkových dotacích podporujeme a tato podpora bude pokračovat,“ ujistil veřejnost ministr Hladík.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

V letošním roce chceme zahájit i výměnu kotlů na pevná paliva 3. emisní třídy,“ řekl ministr jako novinku a pokračoval: „Je jich v ČR poměrně hodně a je třeba začít s postupnou výměnou.
Na Infothermě bych rád našel nové trendy, nové technologie a nové možnosti. Při té příležitosti musím zdůraznit zcela zásadní kombinaci úspor energie a výměny zdrojů, kdy první je snížení energetické náročnosti a pak nebo zároveň výměna zdroje. Nemá smysl vyměnit zdroje a pak teprve přemýšlet o úsporách.“

Šance na výměnu nejstarších kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy je ještě do konce srpna 2024. Na začátku příští topné sezóny dojde k přeskupení dotací pro nízkopříjmové skupiny pod NZÚ Light a dále budeme podporovat výměnu kotlů 1., 2. i 3. emisní třídy. Naším cílem není pokutování lidí, ale na výměnu chceme maximálně apelovat,“ řekl ministr Hladík.

Při spuštění Kotlíkových dotací a povinných výměn byla nejčastější variantou výměna starého kotle na pevná paliva za kondenzační plynový kotel. Což je varianta ekologicky v pořádku a cenově nejdostupnější, nicméně v současné době bez dotační podpory, zazněla připomínka Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Plynové kotle jsme nehodili přes palubu. Jsou cenově nejdostupnější variantou a my dotujeme ty dražší zdroje. Právě jeho relativně nízká cena je důvod, proč nepočítáme s jeho masivní podporou. Zastavení podpory bylo spíše politické rozhodnutí z nejistoty o dodávky plynu. ČR za rok zvládla vyměnit zdroj dodávek plynu, což analytici nepředpokládali. Zakoupili jsme jako strategickou investici zásobníky a distribuci, abychom měli jistotu dodávek pro vytápění a pro průmysl, teplárenství a velkou energetiku. V současné době běží notifikace opětovného zařazení plynových kondenzačních kotlů do dotačních titulů, ale pouze pro tu nezranitelnější skupinu. Nepočítáme s plošnou podporou, hovoříme o cílové skupině současného titulu NZÚ Light, tj. senioři a lidé pobírající přídavky na děti,“ vysvětlil ministr Hladík.

TOP výrobky Infotherma 2024

Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma, v rámci spolupráce s největším stavebním portálem v ČR – portálem TZB-info.cz pořádala tradiční internetovou hlasovací soutěž TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2024, která proběhla v závěru loňského roku s hlasováním do 10. 1. 2024 a těmito výsledky:

  1. Primagas za kompozitní láhev PRIMAGAS s čistým propanem, nejen pro karavany
  2. ista Česká republika za ultego III smart a smart plus, novinku v oblasti ultrazvukových měřičů tepla
  3. BLAZE HARMONY za mimořádně ekologický kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

Vítězné i další přihlášené produkty byly vystaveny ve vstupní expozici. Představení všech výrobků v letošní soutěži. Vítězům ještě jednou gratulujeme a těm, kteří hlasovali a byli vylosováni, jsme již poslali deskovou hru Diamantový les, jejímž autorem je náš kolega Ing. arch. Oldřich Rejl, šéfredaktor ESTAV.cz.

 
 
Reklama