Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (III)

Příklad porovnání variant vytápění

Praktická ukázka použití výpočtové pomůcky pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic popisuje příklad hodnocení různých druhů vytápění u novostavby. Analogický postup ale může být použit i pro hodnocení např. investice do jakéhokoliv úsporného opatření.

Článek je zpracován jako názorná ukázka použití výpočtové pomůcky - finančního kalkulátoru. Jako příklad je použito porovnání investic do různých druhů topných systémů. Článek si ale neklade za cíl porovnat a zhodnotit obecně varianty vytápění. Důrazně upozorňujeme, že závěry z tohoto příkladu nelze paušalizovat a zobecňovat. Vždy je nutné provést individuální odborné posouzení konkrétního příkladu. Při výběru optimálního řešení je ekonomické hledisko jedním z mnoha hodnocených kritérií, nikoli jediné.

V příkladu z minulého článku jsme se zabývali problematikou investování do malé vodní elektrárny. Nyní se podívejme na možnost vzájemného ekonomického porovnání několika alternativ vytápění nového objektu (tj. objektu, ve kterém ještě žádné zařízení pro vytápění není instalováno). Uvažujme nad následujícími alternativami:

 • Kotel na zemní plyn
 • Tepelné čerpadlo
  • Vzduch-voda se státní dotací
  • Vzduch-voda bez státní dotace
  • Země-voda se státní dotací
  • Země-voda bez státní dotace
 • Teplovzdušné vytápění

Jelikož uvažujeme o vytápění soukromého (nekomerčního) objektu, nepředpokládáme, že bychom z provozu zařízení očekávali nějaké výnosy, platili daň se zisku či uplatňovali odpisy.

Kotel na zemní plyn

Jedná se o variantu, kdy objekt vytápíme kotlem na zemní plyn. Pořizovací investice takovéhoto zařízení je 180 300 Kč. Náklady na roční provoz (náklady na palivo resp. nákup energie) tohoto zařízení jsou 25 928 Kč.

Tepelné čerpadlo

Vzduch-voda
Jedná se o variantu s velmi vysokými pořizovacími cenami, ale naopak s velmi nízkými náklady na provoz. U pořizovací ceny záleží na využití, či nevyužití státní dotace. Počáteční investice tohoto zařízení je 428 600 Kč se státní dotací a 518 700 Kč bez státní dotace. Roční provozní náklady činí 14 311 Kč (náklady na palivo resp. nákup energie).

Země-voda
Opět se jedná o variantu s velmi vysokými pořizovacími cenami, ale naopak s velmi nízkými náklady na provoz. Pořizovací ceny se opět liší dle využití, či nevyužití státní dotace. Počáteční investice tohoto zařízení je 562 500 Kč se státní dotací a 652 600 Kč bez státní dotace. Roční provozní náklady činí 14 940 Kč.

Teplovzdušné vytápění

Jedná se o variantu s kotlem na zemní plyn. Pořizovací cena je v tomto případě 295 300 Kč a provozní náklady se očekávají ve výši 36 988 Kč.

Zadejme nyní údaje do finančního kalkulátoru.

Údaje pro všechny varianty stejné

 • Doba životnosti projektu je 15 let.
 • Diskont - výnos alternativní investice uvažujme 3%
 • Bude se danit zisk z projektu? Ne, žádný zisk nebude

Údaje specifické pro jednotlivé varianty

 • Kotel na zemní plyn
  • Celková investice do zařízení je 180 300 Kč
  • Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení jsou 25 928 Kč
  • Roční změnu nákladů uvažujme v optimistickém případě 3%, v pesimistickém 6%.
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda
  • Celková investice do zařízení je 428 600 Kč se státní dotací a 518 700 Kč bez státní dotace.
  • Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení jsou 14 311 Kč
  • Roční změnu nákladů uvažujme v optimistickém i pesimistickém případě 3%.
 • Tepelné čerpadlo země - voda
  • Celková investice do zařízení je 562 500 Kč se státní dotací a 652 600 Kč bez státní dotace.
  • Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení jsou 14 940 Kč
  • Roční změnu nákladů uvažujme v optimistickém i pesimistickém případě 3%.
 • Teplovzdušné vytápění
  • Celková investice do zařízení je 295 300 Kč
  • Roční náklady na provoz pořizovaného zařízení jsou 36 988 Kč
  • Roční změnu nákladů uvažujme v optimistickém případě 3%, v pesimistickém 6%.

Vyhodnocení:

Ekonomická kritéria jako je prostá doba návratnosti, diskontovaná doba návratnosti, či IRR v takovémto případě užít nelze. Zbývá nám již jen čistá současná hodnota a roční ekvivalentní náklady (finanční toky). Kritérium roční ekvivalentní náklady (finanční toky) je vhodné pro porovnávání projektů z různě dlouhou dobou životnosti. Jelikož v našem případě se jedná ve všech případech o stejnou dobu životnosti, lze se rozhodovat pouze na základě čisté současné hodnoty (NPV). Podívejme se nyní na výsledky:

Pesimistická varianta:

Pořadí způsob vytápění a přípravy TUV investice
[Kč]
roční
náklady
[Kč]
změna
roč. nákl.
[%]
NPV
[Kč]
1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda - se státní dotací 428 600 14 311 3 -637 013
2. Kotel na zemní plyn 180 300 25 928 6 -645 500
3. Tepelné čerpadlo vzduch-voda - bez státní dotace 518 700 14 311 3 -727 113
4. Tepelné čerpadlo země-voda - se státní dotací 562 500 14 940 3 -780 073
5. Tepelné čerpadlo země-voda - bez státní dotace 652 600 14 940 3 -870 173
6. Teplovzdušné vytápění 295 300 36 988 6 -958 938

V pesimistické variantě předpokládáme vyšší růst ročních nákladů (6%) u zařízení, která jako palivo užívají zemní plyn. V takovém případě je vidět, že z ekonomického hlediska je nejvýhodnější variantou tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, ale pouze za předpokladu, že se podaří získat státní dotaci.

Optimistická varianta:

Pořadí způsob vytápění a přípravy TUV investice
[Kč]
roční
náklady
[Kč]
změna
roč. nákl.
[%]
NPV
[Kč]
1. Kotel na zemní plyn 180 300 25 928 3 -557 892
2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda - se státní dotací 428 600 14 311 3 -637 013
3. Tepelné čerpadlo vzduch-voda - bez státní dotace 518 700 14 311 3 -727 113
4. Tepelné čerpadlo země-voda - se státní dotací 562 500 14 940 3 -780 073
5. Teplovzdušné vytápění 295 300 36 988 3 -833 960
6. Tepelné čerpadlo země-voda - bez státní dotace 652 600 14 940 3 -870 173

V optimistické variantě předpokládáme stejný růst cen za energie a palivo (3%). Za těchto předpokladů vychází z ekonomického hlediska nejlépe kotel na zemní plyn.

 
 
Reklama