Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Velkoplošné vytápění (IV)

Stropní vytápění - provedení
Datum: 7.7.2006  |  Autor: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.  |  Organizace: ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Další díl seriálu o velkoplošném vytápění je zaměřen na popis stropní otopné plochy tvořené lamelami, způsob upevnění plechů na trubky a na strop s příkladem návrhu. Krátce je uveden popis a použití dalších druhů stropního vytápění a to sálavých desek a pasů a stropní vytápění s dutým podhledem.

Lamely upevněné na trubkách umožňují rovnoměrnější rozprostření tepelného toku a zvětšují přestupní plochu trubek. Lamely rychleji odvádějí teplo z trubek pokud mají velký součinitel tepelné vodivosti a tak se převážně vyrábí z hliníkového plechu. Způsob upevnění plechů na trubky a na strop, jejich velikost a spojení s omítkou je u rozličných konstrukcí různý. Nejznámější jsou dvě provedení.

Prvním je tzv. Stramax-standard strop, jehož šířku zajišťují hliníkové plechy, které mají uprostřed prolis, ve kterém se posouvá uchycená trubka. Pod lamelami je sádrová omítka s nosičem omítky a tak vzniká hladký strop.

Druhým je Zent-Frengerův strop kde jsou použity perforované, či neperforované povrchově upravené hliníkové plechy o velikosti 625 x 625 mm, 0,75 mm tlusté tvořící podhled. Trubky jsou zavěšeny pod stropem a desky jsou k nim připevněny ocelovou svorkou. Shora jsou desky tepelně a akusticky izolovány. Zhruba 1,5 mm široké spáry mezi deskami se využívají k provětrání. Jedno z provedení ukazuje obr. 7 a zapojení trubkových registrů obr. 8. Teplota otopné vody se projektuje jako u teplovodních otopných soustav s otopnými tělesy. Přívodní teplota vody se u těchto stropů může pohybovat až okolo 70 °C a teplotní spád se volí 10 až 15 K. Alternativní řešení s hliníkovými lamelami (pásy) o šířce 85 či 100 mm ukazuje obr. 14. Tepelný výkon je zde však nižší než u klasického Frengerova stropu.


Obr. 14 - Zent - Frengerův strop s pásovými lamelami
1 - pás, 2 - nosný profil, 3 - trubka, 4 - rozdělovač, 5 - závěs, 6 - nosný strop


Obr. 15 Stropní vytápění s Al - lamelami - závislost povrchové teploty otopné plochy a měrného tepelného výkonu na střední teplotě vody pro různou šířku lamel, 1/2" trubku, lamelu o tloušťce 1 mm a teplotu vzduchu 20 °C

Pro návrh jsou vhodné diagramy na obr. 15 a 16. Při návrhu je potřebné odlišit přímý měrný tepelný tok hliníkové plochy q/ a měrný tepelný tok, který dávají okrajové lamely qO. Tepelný tok okraje qO je důležitý i u prostředních lamel pokud je mezi lamelami mezera stejně jako na okraji otopné plochy. Celkový výkon je pak dán

kde L   je vnější délka stran lamel [m]


Obr. 16 Tepelný tok okraje Al - lamely

Příklad

Místnost 5 x 6 x 3,1 m má tepelnou ztrátu Q = 2660 W. Navrhněme stropní vytápění s Al - lamelami 0,5 x 0,4 m a střední teplotou vody 65 °C s uspořádáním lamel podle obr. 17.


Obr. 17 Uspořádání Al - lamel u stropní otopné plochy

Měrný tepelný výkon podle diagramu na obr. 15 je q/ = 192 W/m2. Požadovaná velikost otopné plochy je

Zvolíme 8 Al - pasů o délce 4 m, 0,4 m široké s 10 cm odstupem mezi lamelami. Celková otopná plocha S = 8 . 0,4 . 4 = 12,8 m2.

Celkový tepelný výkon

což je dostačující.

Nesmírně důležitá je správná montáž, neboť lamely musí být s trubkami pevně spojeny, aby bylo zaručeno dobré vedení tepla. Sádrová omítka musí k lamelám dobře přilnout a ani po topné zkoušce a zchladnutí nesmí díky sražené vlhkosti odpouknout.

Použití sálavých desek a pasů

Sálavé desky, pasy a panely netvoří přímo stropní otopnou plochu a na strop jsou pouze volně zavěšeny jako na nosný prvek. Převážně sestávají z ocelového plechu, na který jsou třmeny upevněny trubky (někdy i přivařeny) a který je povětšinou shora tepelně izolován. Na strop se mohou zavěšovat jednotlivě či v souvislých pasech. Využití nacházejí především u průmyslových staveb. Podrobněji se touto problematikou zabývá jiná literatura.

Stropní vytápění s dutým podhledem

U otopné plochy s dutým podhledem prochází trubky v prostoru nad podhledem a pod nosným stropem (obr. 18). Spodní část nosného stropu je izolována. Teplo se z trubek sdílí sáláním a konvekcí. Teplonosnou látkou je teplá voda např. 75 / 60 °C. Podhled je realizován jako plný či perforovaný s akustickou izolací. Výhodou je možnost dodatečných změn.


Obr. 18 Stropní vytápění s dutým podhledem a akustickou izolací
1 - betonový strop, 2 - tepelná izolace s hliníkovou fólií, 3 - trubka, 4 - akustická izolace v podobě desek 60 x 60 cm.

[1] Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. ISBN 80-01-02365-6.
[2] Petráš, D.: Podlahové teplovodné vykurovanie. Bratislava: Jaga group v.o.s, 1998. - 143 s. ISBN 80-967676-6-6.
[3] Recknagel, H., Sprenger, E., Schramek, E.-R.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. München: Oldenbourg Industrieverlag, 2003. ISBN 3-486-26534-2.

 

Hodnotit:  

Datum: 7.7.2006
Autor: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.   všechny články autora
Organizace: ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)

Mohlo by vás také zajímat

Kam dál


Témata 2019

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
technická podpora výrobců

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme