Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nabídka a prezentace SW společnosti IVAR CS pro projektanty

19.3.2009 se konal jeden z řady seminářů firemních školení, na kterém měli zájemci možnost naučit se pracovat s firemní verzí špičkového grafického výpočetního software TechCON verze 4.0

Program TechCON verze 4.0 umožňuje kvalitativně novým způsobem realizovat výpočet tepelných ztrát, dimenzovat otopné soustavy a jejich hydraulické vyregulování, včetně podlahového vytápění.

Nově byly ve výpočtu tlakových ztrát potrubních rozvodů zohledněny tlakové ztráty místními odpory, nově byl zapracován i výpočet nastavení vyvažovacího šroubení třícestného směšovacího ventilu principiálně nových rozdělovacích sestav UNIMIX pro podlahové vytápění.

Seminář proběhl v nové školící místnosti společnosti Procom Bohemia a součástí školení tak byla i část o kotlích Geminox a odkouření Brilon.

Práci v TechCON 4.0 představil Ing.Marek Cimmermann přímo z firmy ATCON SYSTEMS, s.r.o. ze Slovenska. Výhodou školení bylo, že každý ze zájemců měl k dispozici svůj počítač a souběžně s přednáškou pracoval na jednotlivých úkolech představujících základní kroky výpočtu tepelných ztrát a návrhu podlahového vytápění.

Zajímavosti ze školení:

 • Instalace SW je bezproblémová pro PC se systémem XP i VISTA
 • Bylo zdůrazněno, že ačkoliv SW pracuje standardně dle norem, zodpovědnost za projekt a navržené řešení nese projektant
 • SW může pracovat v tabulkovém a grafickém režimu
 • V současné době jsou finalizovány práce na tištěném manuálu TechCON, který bude k dispozici v horizontu cca 1 měsíc.
 • Řada věcí v SW je ekvivalentní s CAD, ale je zde zároveň řada odlišností
 • Účastníci současně s přednášejícím pracovali nejdříve na výpočtu tepelných ztrát v grafickém režimu.
 • Prvním krokem je načítání půdorysů,které je možné z libovolného programu, pracuje se v univerzálním prostředí DXF souborů. V půdorysech lze provádět určité změny (např. mazání tabulek a komentářů), ve firemních aplikacích však nelze měnit přímo půdorys.
 • Druhým krokem je zadávání vlastností budovy, s využitím řady předdefinovaných parametrů (teploty, materiály, skladby konstrukcí, otvorové výplně včetně délky spáry apod.)
 • Výpočet byl ukázán podle ČSN 06 0210, v krátké době bude připravena i verze dle nové ČSN 12 831, kde je pro ČR třeba ještě zapracovat některé národní přílohy.
 • Dalším krokem výpočtu je zadávání jednotlivých místností (účel, vnitřní teplota, orientace ke světovým stranám, větrání, tepelné zisky ...)
 • V jednotlivých místnostech je třeba specifikovat konstrukce a přiřadit je k jednotlivým pozicím na výkresech. Kreslení - zadávání stěn je možné dvojicí bodů, čárou a není problém jednoduše zadávat rovné i tvarované stěny.
 • Do zadaných stěn se dále zadávají otvory, opět se využívá knihovna vybraných typů.
 • Následuje zadávání stropů a podlah, které je možné sloučit, jedná-li se o běžné podlaží a jejich plochy jsou stejné.
 • Výpočet zadané místnosti probíhá automaticky
 • Další místnosti se zadávají samozřejmě shodně a propojují se navzájem položkou existující konstrukce.
 • Stejně prakticky proběhla ukázka návrhu podlahového vytápění.

Standardním výstupem je i podrobný výpis použitých komponentů s celkovou cenovou kalkulací dle projektových podkladů.


Milan Sulík představil novinky v sortimentu a nový web
společnosti IVAR CS

Využitelnost a komfort tohoto výpočetního programu zvyšuje i možnost volby, kdy "modul podlahového vytápění" můžete z grafického prostředí přepnout do tabulkového výpočtu. Tabulkový výpočet je určený převážně k rychlému návrhu podlahového topení menšího rozsahu. Jeho ovládání je uživatelsky přívětivé a přehledné, přičemž ve výsledném návrhu dimenzování podlahového topení jsou zohledněny všechny nezbytné informace pro jeho realizaci i vyregulování.

 

Ing. Marek Cimmermann z ATCON SYSTEMS obchází do práce zabrané účastníky

Podobně seminář proběhl i v řadě dalších měst (Liberec, Plzeň, Ostrava, Brno...) a bude se ještě opakovat 20.4.2009.

 

během práce bylo třeba prodiskutovat jednotlivé kroky

Účastníci ocenili možnost pracovat souběžně s přednášejícím a tím získat praktické zkušenosti s využíváním. Pro účastníky bylo připraveno instalační CD, pro ostatní je možnost si SW stáhnout z nových firemních webových stránek.


a práce šla od ruky

 
 
Reklama