Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Velkoplošné elektrické vytápění řeší nízkou tepelnou ztrátu domu

Pro uplatnění velkoplošného přímotopného elektrického vytápění přibývají nové možnosti v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jako progresivní se ukazují zejména fotovoltaické systémy s potřebou co nejvíce jimi získané elektrické energie využít ve vlastním domě. Základem je porovnání investičních a provozních nákladů nikoliv jen elektrického vytápění, ale variant energetického hospodářství objektu i rodinného domu.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

V rozhovoru s redakcí TZB-info Ing. Daniel Adamovský, Ph.D, z katedry TZB fakulty stavební a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze potvrdil, že velkoplošné elektrické vytápění, ať již podlahové, nebo stropní, může dobře řešit potřeby vytápění nových rodinných domů a bytů procházejících modernizací, pokud tyto prostory mají dostatečně nízkou tepelnou ztrátu. Z jejich snížení, ostatně jak to vyžaduje i energetický standard NZEB, vyplývá nejen snížená potřeba elektrické energie, a tedy přijatelné provozní náklady při nízké úrovni investičních nákladů, ale i snížení potřebného měrného plošného výkonu, což u stropního vytápění znamená snížení intenzity sálání na plně komfortní úroveň. V případě místnosti o 20 m2 to může být celkově 600 Watt a to je maximálně 30 až 40 Watt na metr čtverečný plochy stropu v době největší zimy. Přitom ještě v nedávné historii bylo jako přijatelné kritérium považováno 100 Watt/m2 osálané plochy hlavy.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) provádělo řadu experimentálních měření s ohledem na zjištění skutečného podílu sálavého a konvekčního toku tepla z podlahových a stropních systémů a jeho vlivu na rychlost regulace výkonu. Stropní systémy, pokud jsou ve stavebně lehkém provedení (sádrokarton atp.) jsou z tohoto pohledu rychlejší a tedy s větším potenciálem úspor energie.

Možnost uplatnění velkoplošných přímotopných elektrických systémů je v současnosti dána nejen investičními a provozními náklady ale i energetickou legislativou. Zejména vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb. V současné době při vyhláškou stanoveném celostátním průměrném podílu neobnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v podstatě nelze realizovat rodinný dům jen s elektrickým přímotopným systémem, ani když je vybaven energii šetřícím větráním se zpětným získáváním tepla, pokud by nešlo o dům s extrémně nízkými tepelnými ztrátami daným extrémně nízkým koeficientem tepelného odporu obálky domu, tedy stěn včetně oken, dveří, základové desky a střechy. Část elektrické energie spotřebovávané domem je nutné nahradit energií z obnovitelných zdrojů. Z části, nikoliv kompletně, ji může pokrýt využití spalování dřeva, pelet, nebo bojler pro přípravu teplé vody pracující s integrovaným tepelným čerpadlem, solární tepelný systém, plně pak fotovoltaický systém.

Velkoplošné elektrické sálavé systémy mají potenciál pro využití i v kancelářských budovách. Protože jsou rychlé, pracují bez průvanu. Mohou tak vhodně doplňovat větrací systémy tím, že sníží potřebu dodávky tepla do místností přes vzduch, tedy sníží rychlost proudění vzduchu. Protože jsou řešeny modulově, mohou velmi snadno přispět i k řešení nových výzev kladených na kancelářské budovy, tedy umožnit jejich adaptabilitu na změny ploch kanceláří, způsobu jejich využití atp.

 
 
Reklama