Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výsledky skupiny FENIX, ucelená řešení

V říjnu seznámila skupina FENIX veřejnost se svými hospodářskými výsledky, vývojovými trendy a také upozornila na některé z inovací svých výrobků. Roste zájem o elektrické vytápění. Cílem je nabídka systému k realizaci plně elektrifikovaného rodinného domu s využitím fotovoltaiky a minimalizací závislosti na elektrické síti.

Tržby skupiny FENIX byly v roce 2020 ovlivněny covidovou situací. Podle slov Ing. Cyrila Svozila, ředitele skupiny, však nedošlo k tak velkému poklesu, jaký se předpokládal. Oproti roku 2019 s 1 727 mil. Kč se snížily na 1 606 mil. Kč. Letošní rok směřuje k mírnému překonání předcovidového roku 2019 a za letošní rok se očekávají se tržby na úrovni 1 750 mil. Kč.


Zajímavé je sledovat vývoj tržeb za poslední roky v jednotlivých státech. V grafu „TOP 10 countries“ je vidět pozoruhodný nárost prodejů v České republice. Ale nejen zde. K zásadnímu zvýšení došlo například v Rakousku, Norsku, Nizozemsku a Německu, tedy ve státech, které stojí na špičce současné snahy o dekarbonizaci energetického hospodářství. Lze předpokládat, že zájem o přímotopné elektrické vytápění podporuje i rostoucí podíl OZE na výrobě elektřiny. Pokud se podaří prosadit zařazení jaderných elektráren mezi uhlíkové neutrální (současný politický paradox tvrdí, že nejsou), o což usiluje Francie, Česká republika, Polsko, a i další státy, tak lze předpokládat další rozvoj.


Pokud se podíváme na analýzu prodejů podle druhů výrobků, tak je vidět masivní růst prodejů v oblasti přímotopného elektrického podlahového vytápění Ecofloor. A to ve formě elektrických topných kabelů nebo rohoží s těmito kabely. Růst zájmu zákazníků zástupci FENIX vysvětlují tím, že se opírá nejen o jednoduchost instalace, příznivou pořizovací cenu, ale i ucelenost nabídky v tom, že se dodávají kompletované systémy včetně regulace. Podílí se na tom i modernizace bytů, kdy se doplňkové podlahové vytápění instaluje například v koupelnách.

Skutečně pozoruhodné je zvýšení prodejů v oblasti přímotopných elektrických konvektorů Ecoflex. Jak uvedla Kateřina Jezerská za FENIX Trading, tak částečnou příčinou je i schopnost tato tělesa dodávat na trh a vykrývat poptávku, kterou nemohou uspokojit ostatní. Protože výroba Ecoflex probíhá mimo Čínu, nebyla postižena tak zásadními logistickými problémy, se kterými se potýkají jiní výrobci. Tzv. „levná výroba v Číně“ se někomu vymstila.


Aktuálním trendem přístupu k vývoji a nabídce produktů zákazníků FENIX je přechod na ucelená technologická řešení. To znamená nejen nabídku již zmíněných typizovaných kompletů pro instalaci elektrického podlahového vytápění, ale nabídku kompletního systému pro elektrifikaci rodinného domu.

V současnosti probíhá výzkumný projekt Cameb, jehož cílem je vyvinout řídicí algoritmus jednotky ovládající veškeré technologie plně elektrifikovaného RD ve standardu nZEB vybaveného střešní FVE, bateriovým úložištěm, větráním s rekuperací tepla a elektrickým sálavým vytápěním. Výzkum probíhá na reálně existujícím a provozovaném domě, jehož uživatelé provozují dva elektromobily. Do projektu jsou vedle FENIX zapojeny firmy ICT Expert, TECO, S-Power, AERS, WAFE a je řešen v součinnosti s ČVUT, UCEEB. Jde o dům o ploše 163 m2 (U = 0,24), vybavený FVE 9 kWp, bateriovým úložištěm HES 41 kWh, rekuperační vzduchotechnickou jednotkou a elektrickým sálavým vytápěním (FENIX). Systém řídí i intenzitu a barevné spektrum vnitřního osvětlení, které významně ovlivňuje psychickou pohodu.


Zkoušenou novinkou je bateriové úložiště AERS 41 kWh, které je založeno na bateriích z elektromobilů, které již nevyhovují požadavkům na provoz elektromobilu, ale ve stacionárním provozu mají mnoho předností ve srovnání s jinými typy baterií. Toto úložiště rozšíří možnost snížení hodnoty hlavního jističe pro RD, například ze 3×32 A na 3×25 A, neboť se nabíjí malým nominálním proudem, a navíc garantuje přechod na ostrovní režim při výpadku elektrické sítě.

Jinou zmíněnou novinou byl bluetooth termostat T-SENSE. Může být ovládán analogově, tedy „kolečkem“, ale pracuje digitálně. Technologie bluetooth neumožňuje vzdálený přístup. Je určena k podrobnějšímu nastavení, i různě pro každý den, přes aplikaci v telefonu, tabletu, v dosahu termostatu. Termostat plní podmínky ekodesignu a je vhodný pro podlahové vytápění (prostor + podlaha).

 
 
Reklama