Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektrické přímotopné rohože - nejen jako hlavní zdroj, ale i komfortní doplněk pro vytápění

Elektrické přímotopné rohože jsou jednou z cest ke komfortnímu vytápění s ohledem na vstupní investiční náklady. Je uvedeno více informací o způsobu a doporučení návrhu a realizace tohoto stále více žádaného systému vytápění.

Na úvod krátce uvedení do problematiky - systémy s elektrickými přímotopnými rohožemi rozlišujeme na:
 • přímotopný (topná rohož ECOFLOOR nebo folie ECOFILM je umístěna bezprostředně pod nášlapnou vrstvou - dlažbou nebo laminátovou podlahou) nebo
 • smíšený (ECOFLOOR je uložen ve vrstvě betonu silné cca 4-5 cm) nebo
 • akumulační (ECOFLOOR je uložen ve vrstvě betonu silné 10-12 cm).
Akumulační systém se z důvodu nízké pružnosti a poměrně problematické regulaci dnes používá již jen ve velmi omezené míře.

Pokud zvolíme koncepci přímotopného nebo smíšeného vytápění, je nutné rozhodnout, zda topná podlaha bude:
 • jediným zdrojem tepla v místnosti nebo
 • doplňkovým zdrojem k jiným topidlům - doplňkové vytápění.
Podle toho volíme velikost plošného příkonu topné rohože ECOFLOOR nebo topné folie ECOFILM.
V případě, že topná podlaha je jediným zdrojem tepla, je příkon jednoznačně určen velikostí použitelné plochy podlahy pro topení a vypočtenou tepelnou ztrátou místnosti. Tento způsob vytápění není vhodný pro obytné místnosti, které mají tepelnou ztrátu vyšší než 0,9 W/m3K (cca 30 W/m3 nebo 80 W/m2 při kubatuře do 100 m3), protože v mrazivých obdobích bude s velkou pravděpodobností docházet k překračování teploty povrchu podlahy nad mez povolenou hygienickými předpisy, nebo systém nebude schopen vytopit místnost na požadovanou teplotu.

V případě doplňkového vytápění je volba plošného příkonu variabilní. V zásadě se snažíme volit spíše nižší hodnoty, samozřejmě s ohledem na charakter místnosti a způsob jejího užívání. V koupelnách volíme hodnoty příkonu vyšší pro zajištění rychlejšího přechodu do ustáleného topného stavu. V místnostech trvale obývaných volíme naopak nízké hodnoty v rozmezí 60-100 W/m2.

Podaří-li se v místnosti s tepelnou ztrátou okolo 1 W/m3K využít celou podlahovou plochu k topení, potom např. při instalaci topné rohože nebo folie s plošným příkonem 60 W/m2 bude činit podíl podlahy asi 60 % požadovaného příkonu.

U lépe izolovaných objektů (tep. ztráta např. 0,7 W/m3K) však naroste podíl příkonu připadajícího na podlahu na 75-100 % (v závislosti na výpočtové venkovní teplotě a požadované teplotě v místnosti).
Do koupelen a chodeb s krytinou z keramických dlažeb se používají topné rohože ECOFLOOR. Do místností s laminátovou podlahou jsou vhodnější folie ECOFILM. V praxi se často osvědčuje využívat pouze menší vybrané části podlahy pro vlastní topení (sedací a jídelní kouty, komunikační a pracovní plochy).

Pro členité, složité plochy je možné využít možnosti výroby atypové rohože ECOFLOOR podle dodaného náčrtu (kotovaný obrys topné plochy). Rovněž lze dodat rohože s nestandardním plošným příkonem.

U topné podlahy jako jediného zdroje tepla v místnosti je příkon jednoznačně určen tepelnou ztrátou a plochou, ve které bude instalováno vytápění.

Řídíme se rámcovým doporučením:
 • podlahy silikátové s dlažbou - místnosti s trvalým pobytem osob 55-100 W/m2
  místnosti s krátkodobým pobytem osob (koupelny, chodby, WC) 50-160 W/m2
 • podlahy laminátové - 80 W/m2
 • podlahy dřevěné - 60 W/m2
V případě, že u celoplošného podlahového vytápění jako jediného zdroje tepla by vypočtený příkon vyvolal překročení horní meze, je nutno provést následující opatření:
 • dodatečné zateplení (v případě, kdy chceme topení zajišťovat pouze tímto zdrojem) nebo
 • instalaci dalšího topidla.
V opačném případě může vést vysoký plošný příkon k překročení povrchové teploty podlahy nad rámec hygienického předpisu tj. 27-28 °C v trvale obývaných místnostech.
Pro místnosti s krátkodobým pobytem osob omezení neplatí. V koupelnách je rámcově doporučeno až 34 °C, v chodbách a WC volíme příkon spíše s ohledem na úspornost provozu.

Podlahové vytápění jako jediný zdroj tepla v objektu se ve spojení s vhodnou regulací stává systémem, který respektuje a dynamicky reaguje na potřeby uživatelů. Ideální je jeho propojení s centrální regulací. V každé místnosti je umístěno podlahové a prostorové čidlo, které předává regulátoru informace o aktuálních teplotách v místnosti. Regulátor je porovná s nastaveným programem a dle potřeby vypíná nebo zapíná topení. Pro každou místnost lze samozřejmě naprogramovat jiný režim, ovládání a programování celého domu se však provádí z jednoho místa. Regulátor je možné ovládat pomocí počítače, mobilním telefonem nebo, pokud máte pevné připojení, třeba přes internet.


Při sériovém propojení nesmí
hodnota proudu přesáhnout 10 A

Při kombinaci dvou systémů vytápění, kdy elektrické podlahové vytápění bude doplňkovým zdrojem a plní převážně funkci komfortní "teplé" podlahy, je vhodnější instalovat do každé místnosti s vytápěnou podlahou nástěnný termostat s podlahovou sondou. Termostat pak pomocí podlahového čidla udržuje podlahu v naprogramovaných časech na požadované teplotě. U použitého termostatu by mělo jít odpojit prostorové čidlo. Vytápění místnosti totiž zajišťuje jiný zdroj tepla (konvektor nebo radiátor), takže pokud použijete pro podlahové vytápění termostat s prostorovým čidlem, teplý vzduch ohřátý radiátorem bude topný prvek v podlaze vypínat a podlaha bude stále studená.
V praxi to vypadá tak, že se podlahová plocha natopí na povrchovou teplotu již zmiňovaných 27-28 °C. Tím, že je v místnosti i jiný zdroj tepla, nedochází k tak výraznému ochlazování povrchu podlahy. Spotřeba elektrické energie je tedy s ohledem na velikost instalovaného výkonu v podlaze minimální. Je přitom zajištěn komfort v podobě temperování podlahy, která se také částečně podílí na krytí tepelných ztrát místnosti.

Další podrobnější informace jsou zaměřeny na podlahové vytápění ECOFILMEM.

Důležité informace pro projektování podlahového vytápění ECOFILM F:
 • pod konstrukcí podlahy musí být provedena hydroizolace zabraňující prostupu vody
 • tepelnou izolaci pod topnou folií doporučujeme položit ve dvou navzájem kolmých vrstvách s přesahy spár
 • topná folie nesmí být položena přes dilatační spáry
 • nepokládat topnou folii pod stabilně zabudované vybavení
 • v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, prádelny apod.) musí být na topnou folii položena ochranná zemnicí deska; ocelové pletivo s oky 20 × 20 cm, nebo Al folie tl. 0,04 mm; zemnicí deska musí být spojena s ochranným vodičem
 • na topnou folii musí být před betonováním položena PE folie tl. do 0,2 mm, s dostatečnými přesahy proti zatečení bet. směsi, okraje vytáhnout na zeď nad úroveň konečné podlahy a patřičně zafixovat ke stěnám
 • betonová vrstva nesmí být vysoušena pomocí přídavného vytápění
 • první zapnutí po řádném vytvrdnutí betonu po 4-6 týdnech
Obecně je topná folie ECOFILM vhodná hlavně do suchých stavebních konstrukcí - pod plovoucí laminátové podlahy nebo do stropních SDK konstrukcí. Při její instalaci do betonu je normou požadováno tolik opatření, že je mnohem jednodušší a praktičtější použít kabelové systémy ECOFLOOR.

Přímotopný podlahový systém ECOFILM F - laminátová podlaha
1 - Laminátová podlaha
2 - Polyetylenová folie
3 - Topná folie ECOFILM F
4 - Izolace (Depron, Saarpor-Polyplan apod.)
5 - Podklad podlahy

Řez betonovou podlahou - typ A
1 - Podkladový beton
2 - Izolace proti vlhkosti
3 - Tepelná izolace
4 - Parotěsná zábrana - PE folie
5 - ECOFILM F
6 - Parotěsná zábrana - PE folie
    7 - Ochranná trubka podlah. sondy
  8 - Krycí betonová vrstva
  9 - Dlažba
10 - Tepelná izolace sloužící i jako dilatační vrstva
11 - Připojovací krabice

Řez dřevěnou podlahou (rekonstrukce) - typ B
1 - Nosná dřevěná konstrukce
2 - Tepelná izolace (ISOVER, ORSIL, ROTAFLEX apod.)
3 - ECOFILM F
4 - Vzduchová mezera (min. 20 mm pro 60 W/m2, min. 40 mm pro 90 W/m2, min. 80 mm pro 120 W/m2)
5 - Podklad pro podlahu (sádrokarton, dřevotříska apod.)
6 - Podlahová krytina

Řez podlahou (rekonstrukce) - typ C
1 - Původní konstrukce podlahy
2 - Folie ECOFILM F
3 - Podlahová deska KNAUF F 145
4 - Nová keramická dlažba

Více informací pro montáž a projektování je uvedeno na www.fenixgroup.cz.

Podle regionálního dodavatele elektrické energie je možné získat při instalaci přímotopných rohoží zvýhodněnou sazbu D 45 s dobou provozu v NT 20 hodin. Ve vysokém tarifu je tento zdroj blokován.

Ve firemních podkladech firmy je řada praktických doporučení, užití a montážních postupů. V nabídce je i speciální set pro domácí pokládku.

 
 
Reklama