Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky Fenix v elektrickém podlahovém vytápění

Tisková konference společnosti FENIX Group a.s. k významné realizaci

Novinky Fenix: nový typ podlahové folie 40W/m2 a stropní folie 100 W/m2, nové skleněné sálavé panely ECOSUN G na stěnu i strop. Fenix zdůrazňuje význam kvalitní regulace a upozorňuje, že v Německu se tepelná čerpadla i přes silné dotace přestala prodávat, jelikož pro nové zateplené domy jsou provozně drahá.

Ing. Cyril Svozil, ředitel společnosti Fenix holding, a.s., uvedl tiskovou konferenci několika slovy k významné referenci. 1.6.2011 se znovu po více než roční náročné rekonstrukci otevřela malebná Zlatá ulička na Pražském hradě. V rámci rekonstrukce se do podlahových konstrukcí vkládalo elektrické vytápění Fenix pro temperaci prostoru domků."Jsme velmi hrdi na jednu z nejprestižnějších realizací - realizaci podlahového vytápění v historických domcích ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Elektrické podlahové vytápění je pro podobné realizaci přímo předurčeno ze dvou důvodů. Nejméně narušuje architekturu historických staveb a zároveň respektuje, že tyto stavby jsou většinou součástí městských památkových rezervací a do těchto lokalit nelze vkládat nové zdroje emisí.", řekl Ing. Svozil.

I. Společnost Fenix a situace na trhu ( z přednášky Ing. Svozila)

 • Fenix holding a.s. tvoří v současné době 7 společností v 5 zemích (ČR, SR, Skotsko, Španělsko a Francie). Je pro nás stěžejní, že na zahraničních trzích jsme nejen v roli dovozce, ale zároveň v roli místního výrobce. 90% tržeb se realizuje v zahraničí, 10% zboží zůstává v ČR. Nyní je Fenix přítomen na 52 trzích, na všech kontinentech kromě Afriky. Největší podíl prodejů se realizuje ve Francii, která je rájem elektrického vytápění. Máme výrazný podíl na trzích EU a aktuálně se snažíme výrazněji navýšit podíl mimo euroregion, jelikož podíl v různých ekonomických zónách vnímáme jako zdroj stability. FENIX Trading, s. r. o. obsadil první místo v Olomouckém kraji v žebříčku nejdynamičtějších firem

 • Krize stavebnictví v ČR nás až tak příliš nezasáhla, jelikož nejsme ve větší míře napojeni na developerskou výstavbu, ale sálavé vytápění se významným dílem uplatňuje v rekonstrukcích a historických stavbách. V Irsku, Španělsku a Portugalsku vnímáme situaci jako skutečně krizovou. Naopak zajímavý výrazný nárůst nastal v Německu, Rakousku a Švýcarsku, které dříve byly vnímány z pohledu vytápění jako "neelektrické" země. S novou výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů však došlo k zásadnímu obratu a elektrické vytápění se stává v rámci nové výstavby dominantní.

 • Jednoznačným trendem jsou sálavé systémy.

 • Jak se pozná, že se stal Fenix světovou firmou? Na trhu se objevují pirátské kopie výrobků a plagiáty značky a názvu firmy. Zdánlivě by přítomnost mezi značkami, které stojí za to v Číně a Koreji kopírovat mohla těšit, ale nekvalitní kopie jsou velmi nebezpečné. Svou nekvalitou totiž mohou způsobit nedůvěru v samotné technické řešení a samozřejmě kazí renomé značky. Na rozdíl od standardní konkurence, kterou Ing. Svozil vítá a považuje ji za užitečný motor vývoje.

II. Novinky Fenix na trhu v ČR v roce 2011 (z přednášky Miroslava Petra, vedoucího tuzemského prodeje)

 • Fenix je specialistou na výrobu a prodej elektrických topných systémů a nejvýznamnějším tuzemským producentem elektrických topných systémů. Fenix je evropskou jedničkou a historie sortimentu sahá až do do roku 1990. Podstatou našeho úspěchu v současnosti je však nabídka širokého spektra výrobků, díky němuž můžeme nabídnout skutečně ideální řešení pro konkrétní stavbu. Novinkou je značka "Specialista na sálavé vytápění", která vyjadřuje skutečnost, že většina našich výrobků využívá principu sálavého vytápění a že tyto systémy vyrábíme již od roku 1990. (sálavé panely ECOSUN - pozn. redakce)

 • Stěžejním programem jsou velkoplošné topné systémy ECOFILM a ECOFLOOR

 • Podlahové a stropní vytápění s nízkou teplotou ve velké ploše je ideální pro NED a PD

 • Velmi populární jsou v poslední době sálavé fólie ECOFILM, které vyhovují minimálním požadavkům NED a PD na vytápění, kdy pro zachování komfortního rozložení teplot potřebujeme topný prvek s malým plošným příkonem a nízkou teplotou.

  NOVINKA: nový typ podlahové folie 40W/m2 a nový typ stropní folie 100 W/m2

  Sálavé fólie jsou určeny pro suchou výstavbu a dodávají se v pásech nebo i jako sada pro svépomocnou instalaci. Proto je pro některé zákazníky určitým zklamáním, že tento výrobek výhodný svou minimální tloušťkou nelze použít do podlah do koupelen, kde se počítá s tradiční dlažbou na mazaninu. Pro tento účel je nutné použít rohože ECOFLOOR.

  Speciální variantou je ECOFILM-MHF. Tato folie je určena jako ochrana zrcadel proti mlžení, je provedena s ochranou proti vlhkému prostředí a samolepící vrstvou se aplikuje na zadní stranu zrcadla.

 • Jelikož se jedná o prvky zabudované do konstrukcí, významnou roli hraje 10 letá záruka na funkci a výkon.

 • NOVINKA: skleněné sálavé panely GR a GR Set (300, 500, 800 a 900 W) si zákazníci oblíbili a jsou uplatňovány jako funkční designový prvek interiéru. Tyto panely jsou určeny pouze na stěnu nebo s doplňkovým i podpěrami jako přenosné topidlo. Požadavky zákazníků na uplatnění v interiéru však šly dále, proto přicházíme s novinkou panely ECOSUN G, které lze montovat na stěnu i strop. Skleněný sálavý panel ECOSUN G má výkony 300 a 600 W a nabízíme je v barvě bílá, černá a zrcadlo

 • NOVINKA: nová značka na našich výrobcích a informačních materiálech je symbolem pro výrobek vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy, které mají tak malou spotřebu energie na vytápění, že cena energie již není rozhodující, ale naopak narůstá význam pořizovací ceny. Zároveň je třeba si uvědomit že s rostoucím počtem spotřebičů v moderních domácnostech roste význam výhodného tarifu pro elektrické vytápění.

 • Je důležité zdůraznit obrovský význam kvalitní regulace, ta může srazit náklady až o 50%. Význam kvalitní regulace lze však jen těžko postihnout ve výpočtu, Naše zkušenost z praxe - nový dům se dostane stěží do B dle výpočtu podle standardů pro energetické hodnocení, dle reálné spotřeby je však na pomezí A/B a pokud se použije tepelné čerpadlo na přípravu TV, je tento dům v kategorii A.

 • Máme reálné srovnání dvou velmi podobných domů ve stejné lokalitě. Jeden je vytápěn elektrickým podlahovým vytápěném (ECOFILM, ECOFLOOR i konvektory) a druhý plynem. Zajímavé je srovnání nejen faktur, ale i pořizovací ceny.


 • Dalším zajímavým výsledkem z praxe je u jednoho objektu zjišťovaný poměr elektrické energie na vytápění a na ostatní spotřebu.


 • U tohoto objektu jsme dále provedli alternativní výpočet pro případ pořízení tepelného čerpadla. Při současných cenách energie vyšla návratnost TČ 23 let, při předpokladu nárůstu ceny elektřiny o 6% návratnost vyšla 16let. Roli totiž hraje významné navýšení pořizovací ceny. K výsledku řekl M.Petr: "Náš závěr se shoduje s vyjádřením Asociace pro využití tepelných čerpadel, které vydalo jako komentář k nastavení dotačního titulu Zelená úsporám, že TČ jsou vhodným řešením pro nezateplitelné objekty" a pokračoval "Jsou důležitým prvkem z pohledu energetické nezávislosti, ale z ekonomického pohledu jsou v nových objektech standardního rozsahu nesmysl. Jiná situace je samozřejmě pokud např. vyhříváme bazén, zde by zase byl nesmysl použít elektřinu. "

Komentář Ing. Svozil:

V Německu se tepelná čerpadla i přes silné dotace přestala prodávat, jelikož pro nové zateplené domy jsou provozně drahé. TČ má smysl pro přípravu teplé vody, ale TČ vzduch/voda je dosti hlučné, nelze jej využít pro byty, pouze pro domy. Využití TČ posouvá dům do vyšší energetické kategorie. Použití TČ pro přípravu teplé vody jako smysluplné varianty odpovídá náš záměr pro rok 2012, kdy chceme do nabídky zařadit tato TČ.

Doplnění Miroslav Petr:

Ještě před 6 lety se na výstavě lidé dívali na nabídku elektrického vytápění s velkým podezřením. Dnes přijde denně minimálně 1 zákazník, který naše výrobky má a je s nimi spokojen.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...