Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelně izolační pásy a desky Mirelon jsou v různých povrchových úpravách, včetně samolepicí

Výhodami, které výrazně usnadní práci, je ohebnost a snadná tvarovatelnost, práce s izolacemi je rychlá a čistá. Z hlediska provozu jsou výhodou vynikající tepelně izolační vlastnosti, chemická odolnost, nenasákavost a schopnost izolovat proti vlhkosti po dlouhou dobu. Samolepící desky jsou určeny pro izolaci rovných ploch, pro izolaci předmětů kruhového tvaru je určen Mirelon ve formě pásů.

Použitím vhodného typu termoizolačních desek a pásů Mirelon lze docílit až 80% úspor na tepelných ztrátách. Tepelně izolační pásy a desky Mirelon pro stavebnictví jsou z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou v řadě povrchových úprav.

Varianty povrchové úpravy:
 • AL folie 18 μm zesílenou sklorohoží
 • AL fólie 20 μm
 • Pokovená PET fólie 12 μm zesílená sklorohoží
 • LDPE fólie
 • HDPE fólie
 • Samolepící úprava
Výhodami, které výrazně usnadní práci je ohebnost a snadná tvarovatelnost, práce s izolacemi je rychlá a čistá.
Z hlediska provozu jsou výhodou vynikající tepelně izolační vlastnosti, chemická odolnost, nenasákavost a schopnost izolovat proti vlhkosti po dlouhou dobu.

Použití:
 • Tepelná izolace zásobníků
 • Tepelná izolace stěn, stropů, podlah a střech budov
 • Tepelná izolace velkoprůměrových rozvodů ústředního vytápění a vody
 • Termoakustická izolace podlah
 • Termoakustická izolace vzduchotechnických rozvodů
 • Dilatační pásy a výplně dilatačních spár pro stavební účely
 • Reflexní fólie za zdroje tepelného záření
 • Izolace podlah proti prostupu radioaktivních plynů
   

Montáž pásů a desek opatřených samolepící vrstvou
Samolepící vrstva je určena pro lepení na kovové, keramické, skleněné a plastové plochy. Samolepících úprava je určena pro povrchy s trvalou teplotou -30°C do +90°C. Teplotní odolnost samotné samolepící vrstvy se pohybuje v rozsahu od -30°C do +120°C.

Přilnavost samolepící vrstvy může být ovlivněna:
 • Chemickými a fyzikálními vlastnostmi lepených ploch
 • Přítomností nečistot na lepených plochách
 • Teplotou a vlhkostí lepených ploch
 • Teplotou a vlhkostí prostředí, ve kterém se aplikace provádí
 • Váhou desky
Lepící síla není způsobena následkem reakce lepidla s podkladem ani zaschnutím lepidla, ale jen dokonalým kontaktem lepidla a podkladu. Lepicí síla je tím větší, čím je rovnější a hladší podkladová plocha a čím větším tlakem je samolepicí vrstva přitisknuta k podkladu.

Desky se samolepicí vrstvou musí být lepeny k podkladu celoplošně. Částečné uchycení (bidy, pruhy apod.) je nedostačující. K upevnění desek tl. 20 mm a více na svislé plochy a stropy se používají příchytné lišty nebo speciální kovové držáky.

Tepelně izolační pásy a desky Mirelon opatřené samolepicí vrstvou je nutno zpracovat do 6 měsíců od uvedeného data výroby.

Samolepící desky jsou určeny pro izolaci rovných ploch, pro izolaci předmětů kruhového tvaru je určen Mirelon ve formě pásů.

Při izolování členitých ploch, hranatých potrubí, nádrží apod. je nepřípustné použít jednoho kusu pásu a desky a ohýbat je přes hrany. Izolaci je nutno provádět z jednotlivých dílů vždy jen ke hraně, jednotlivé díly je třeba nařezat co nejpřesněji. Při aplikaci nesmí docházet ani k natahování ani ke vtlačování jednotlivých dílů do prostoru. V obou případech by došlo časem vlivem pnutí k oddělení pásu či desky od podkladu.

 

Plochu, na kterou se má deska či pás nalepit, je nutno zbavit nejprve mechanických nečistot (zejména rzi, prachu) a poté ji důkladně odmastit technickým benzinem nebo perchloretylenem. Není vhodné používat saponáty, protože zanechávají na povrchu film snižující adhezi samolepící vrstvy.

Aplikace samolepu není vhodné provádět ve výrazně vlhkém prostředí. V případě potřeby je možno podkladovou plochu vysušit a předehřát proudem teplého vzduchu. Ochranný separační papír se snímá až těsně před aplikací. Spoje na plochách i na hranách je nutné přelepit samolepící páskou se stejnou povrchovou úpravou.

 

Tabulka 1: Vybrané charakteristiky

Technická
charakteristika
Jednotka Atestovaná
hodnota
Objemová hmotnost kg/m3 22-35
Standardní šířka pásů cm 110,150, 200 nelaminované
90-110 povrchově laminované
pásy
Standardní tloušťka pásů mm 2-50
Tepelná odolnost °C -65 až +90 pro trvalé zatížení
Součinitel tepelné odolnosti λ (+10°C) W/m.K 0,038
Odraz tepla reflexní vrstvou % 72,7
Číslo odporu difuze vodní páry   235 970 pro LDPE
Kročejový útlum ΔLW
pro tl. 2 mm
pro tl. 5,5, mm
dB 17
21
Nasákavost % hmot. ≤ 1,5
Hořlavost   C3
 
 
Reklama