Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

HELUZ vykonal skúšku komínov na prisávanie vzduchu

Najväčší český výrobca tehlových produktov značky HELUZ sa rozhodol zapojiť do diskusií zameraných na prisávanie spaľovacieho vzduchu komínovým telesom alebo samostatnou šachtou tak, že v spolupráci s Vysokou školou baníckou – Technickou univerzitou v Ostrave vykonal skúšku oboch systémov.

„Názory na to, akým spôsobom prisávať, vzbudzovali v odborných kruhoch veľké polemiky a vášnivé diskusie. Jedna skupina tvrdí, že prisávanie vzduchu komínom funguje bez problémov, druhá, že sa musí prisávať len cez samostatnú šachtu, tretia, že funkčnosť je len do určitej výšky komína, ďalší, že vzduch prechádzajúci komínom k spotrebiču sa predhreje a podporuje tak lepšie spaľovanie. Ale ako to je, nedokázal nikto určiť,“ vysvetľuje dôvody vykonania skúšok Ing. Martin Coufalík, špecialista na komíny, technické riešenia a vývoj zo spoločnosti HELUZ, v.o.s.

Komín HELUZ Izostat Duo s pripojeným spotrebičom
Komín HELUZ Izostat Duo s pripojeným spotrebičom
Výskumné energetické centrum VŠB – TU Ostrava
Výskumné energetické centrum VŠB – TU Ostrava

Skúšky boli rozdelené do troch častí. Prvá predstavovala skúšky na komíne vysokom 7, druhá na komíne vysokom 9 metrov. Tu sa prisával vzduch medzi vložkou a komínovým plášťom. Tretia časť zahŕňala skúšky na komíne vysokom 9 metrov s polovičnou samostatnou šachtou, ktorou bol vzduch na spaľovanie k spotrebiču privádzaný. Skúšky sa potom vykonávali niekoľko dní na komíne HELUZ Izostat Duo, čo je komínový systém s vnútornou tenkostennou izostatickou vložkou a tehlovou obvodovou tvarovkou s tromi radmi otvorov bez tepelnej izolácie.

Pohľad termokamerou na krbové kachle
Pohľad termokamerou na krbové kachle
Pohľad termokamerou na komín
Pohľad termokamerou na komín

Bol použitý spotrebič typu C a všetky spoje boli dokonale utesnené, aby kachle nemohli nasávať „falošný“ vzduch z okolia, ale museli brať len vzduch z medzipriestoru komínového telesa. Prikladalo sa v pravidelných intervaloch do dosiahnutia ustáleného stavu. Aby bolo zrejmé, ako sa celý systém správa aj po skončení prikladania, merali sa všetky hodnoty až do opätovného dosiahnutia východiskového stavu.

A aký bol výsledok merania teploty prisávaného vzduchu vstupujúceho do spotrebiča? „Vzduch, ktorý do komína vstupoval, mal hodnotu okolo 25 °C. V komíne sa postupne ohrieval až na 110 °C. Túto hodnotu dosiahol pri sopúchu, avšak od sopúcha dole sa ochladzoval a pri vstupe do spotrebiča už mal teplotu len 33 °C. Podobné hodnoty boli namerané pri oboch komínoch. Tak bolo vyvrátené tvrdenie, že vzduch vstupuje do spotrebiča predhriaty a podporuje dokonalejšie spaľovanie,“ uzatvára Ing. Martin Coufalík.

Pohľad na skúšobné komíny HELUZ
Pohľad na skúšobné komíny HELUZ
Detail napojenia krbových kachiel na komín HELUZ
Detail napojenia krbových kachiel na komín HELUZ
Meracie zariadenie a detail napojenia krbových kachiel na komín HELUZ
Meracie zariadenie a detail napojenia krbových kachiel na komín HELUZ

www.heluz.sk

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.