Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tři druhy komínových systémů HELUZ pro pasivní domy

Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho však musí, oproti komínům instalovaným v běžných domech, splňovat ještě další požadavky.

Více na https://www.heluz.cz/cs/vyrobky/kominy

Pro pasivní dům musí být komínový systém vzduchotěsný, takže nesmí mít větrací mřížku. Cihelná obálka komína a její správné provedení při stavbě toto zajišťuje. Stejně tak jako konstrukce komína, která nepřenáší teplo do pasivního domu a nezpůsobuje jeho nežádoucí ohřívání. Komín by měl být tepelně odizolovaný od základové desky. Pro tento účel společnost Heluz s každým takovým komínem dodává 2 ks cihelných tvarovek vyplněných polystyrénem, které dokonale komín odizolují.

Speciální těsnění komínových dvířek

Komín i v pasivním domě musí být kontrolovatelný a čistitelný. To je u Komínů Heluz zajištěno Komínovými dvířky pro pasivní domy, která mají speciální těsnění a jejich konstrukce je provedena tak, aby tomuto požadavku vyhověla. Odvod kondenzátu je zajištěn vrapovou hadicí, ze které musí být zhotoven pomocí dodané pomůcky „sifon“, aby komínový průduch nenasával „falešný“ vzduch. Napojení pak může být na kanalizaci, nebo do nádobky na kondenzát, podle druhu použitého spotřebiče a množství vznikajícího kondenzátu při provozu spotřebiče.

Připojení kouřovodu do sopouchu musí být opět vzduchotěsné. Proto u komínů HELUZ se pro tyto účely nepoužívá standardní Čelní izolační deska, ale Čelní deska pro přetlak. Pro zajištění dokonaleného utěsnění se ještě doporučuje místa průchodů opatřit silikonovým tmelem pro vysoké teploty. Komín by měl být opatřen omítkou, která zajistí celistvost komínového systému, překryje různé drobné nedostatky, ke kterým došlo při stavbě komína, a v neposlední řadě má i estetický charakter finálního pohledu na komín jak v interiéru, tak v exteriéru.

Heluz nabízí 3 druhy komínových systémů pro pasivní domy

Společnost Heluz nabízí svým zákazníkům pro pasivní domy hned 3 druhy komínových systémů. Jejich výběr závisí na typu spotřebiče, který bude do komína později napojen. Bohužel v praxi chce zákazník dodat komín a ještě neví, čím bude topit a jaký spotřebič použije. To je pak velký problém pro výběr vhodného komínového systému.

U většiny pasivních domů je dnes požadavek i na přívod spalovacího vzduchu komínovým systémem. Všechny 3 druhy komínových systémů Heluz tuto možnost nabízejí. Podle velikosti připojeného spotřebiče a podle požadavku na množství vzduchu se tento může přivádět buď meziprostorem samotného komína a v případě větší potřeby vzduchu pak poloviční šachtou, nebo celou komínovou šachtou.

Zákazník má na výběr:

Komínový systém Izostat – pevná paliva Systém Izostat – plynná paliva Systém Heluz Plyn
Komínový systém Izostat – pevná paliva je vhodný pro spotřebiče, které pracují v atmosférickém provozu a mají výstupní teplotu spalin až 600 °C. Systém Izostat – plynná paliva – jak už vyplývá z názvu, je předurčen pro plynové spotřebiče a spotřebiče, které pracují v mokrém přetlakovém provozu a mají výstupní teplotu spalin do 200 °C. Systém Heluz Plyn – má plastovou vložku a je vhodný zejména pro kondenzační spotřebiče a mokrý přetlakový provoz.

Systémy Izostat mají Izostatickou vložku, která splňuje ty nejvyšší nároky na spalinovou cestu a jsou použitelné jak pro mokré, tak suché a dokonce i pro přetlakové provozy. Záruka na tyto systémy je 30 let.

Parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny má tři benefity

Pro dokonalé utěsnění průchodu komína těsnící vrstvou objektu společnost HELUZ doporučuje použít tzv. Parotěsný prostup z pěnového skla Foamglas. Tento díl tepelně odizoluje komín od okolních konstrukcí a zajistí dlouhodobé kvalitní napojení parozábrany.
Parotěsný prostup HELUZ z desek Foamglas o tloušťce 50 mm má hned tři výhody: Není difúzní, brání tvorbě rosného bodu a srážení vlhkosti. Zároveň představuje tepelně izolační řešení, které zamezí úniku tepla kolem komínu, protože je napojeno přímo na něj. A toto přímé napojení může být provedeno zásluhou toho, že desky z materiálu Foamglas jsou nehořlavé. Podle normy ČSN 734201 totiž musí být komínové těleso pro tuhá paliva vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm. Nehořlavý parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny tuto požadovanou pěticentimetrovou mezeru mezi paropropustnou fólií a komínem bezpečně překlene a funkčně tak zkompletuje střešní paropropustný systém pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Komín již dávno není jen „nějaký“ svislý otvor, do kterého se může připojit cokoliv. A pro pasivní domy to platí dvojnásob, protože se vyrábí stále více spotřebičů, které mají vyšší účinnost na úkor snižování výstupní teploty spalin. Na daný typ spotřebiče a komína by mělo být pamatováno již v projektové dokumentaci a vše by mělo být podloženo Výpočtem spalinové cesty.


HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.