Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připojování krbů a kachlových kamen ke komínům

Řada nově postavených i rekonstruovaných domů a bytů je vybavována krby a kachlovými kamny, které slouží jako výtvarný prvek v interiéru, ale současně plní i funkci záložního alternativního spotřebiče na tuhé palivo. Tím si můžeme nejen přitopit, když přijdou první chladné večery, ale můžeme si tímto topidlem také zachránit vnitřní vybavení domu, když z nějakého důvodu přestane fungovat moderní vytápěcí zařízení (temperováním prostoru nám nepopraskají rozvody vody a topení, nepromrzne zdivo apod.).

Krby a kachlová kamna jsou spotřebiče paliv, ve kterých se spaluje dřevo nebo dřevěné brikety. Připojují se na spalinovou cestu, vytvořenou kouřovodem a komínem, kterou se odvádí spaliny do volného ovzduší. Krby a kachlová kamna se sice mohou připojovat do jednovrstvých komínů, kde komínový průduch je vytvořen komínovým pláštěm vyzděným z cihel, ale mnohem výhodnějším a dokonalejším řešením je připojovat krby a kachlová kamna do vícevrstvých keramických komínů, které mají dlouhodobou životnost, malý odpor při proudění spalin, jsou tepelně izolované, odolné proti vyhoření sazí a mají řadu dalších výhod. Spaliny od krbů lze odvádět i vícevrstvými kovovými komíny, ale kovové komíny jsou určené zejména pro odvod spalin spotřebičů na plynná a kapalná paliva.

Světlý rozměr průduchu komína bývá kruhový. Jeho velikost je závislá u kachlových kamen na jmenovitém výkonu spotřebiče, na vnitřním odporu spotřebiče, výstupní teplotě spalin a účinné výšce komína, která by neměla být menší než 6 m. Obvykle vyhovuje průměr 180 mm. Poněkud složitější je stanovení velikosti průměru komína u krbu, který může mít otevřené nebo uzavíratelné ohniště. Velikost průměru komína se obvykle odvozuje z velikosti otvoru ohniště a účinné výšky komína, někde podle velikosti ohniště, nebo šířky spalovací komory. Otevřeným ohništěm prochází mnoho vzduchu a tím se nároky na velikost průduchu komína zvětšují. Uzavíratelné ohniště může mít menší velikost komínového průduchu, ale poddimenzování spalinové cesty může působit problémy při přikládání paliva, kdy se uzavíratelná dvířka ohniště otevírají. Podmínky pro odvod spalin by měla vždy určit firma dodávající krby a kachlová kamna, která zná požadavky na tahové podmínky i objem spalin.

Komínová konstrukce by měla být založena v místě osazení krbu nebo kachlových kamen, výjimečně v nejnižším podlaží budovy. Nad půdicí průduchu komína se osadí vybírací dvířka pro kontrolu průduchu komína a vybírání sazí. ČSN 73 4210 sice vymezuje prostory, ve kterých lze umístit vybírací otvory, ale v případě krbů a kachlových kamen pro vytápění dřevem není nutné tyto podmínky dodržovat, protože saze je možné vybrat pomocí vysavače, takže nemůže dojít ani k znečištění ani k zaprášení místnosti, kde jsou komínová dvířka osazena. Kromě toho mohou být dvířka vybíracího otvoru i výtvarně přijatelná (barevný nebo nerezový kov) a nemusí působit rušivě. Kouřovod by měl být napojen do průduchu komína šikmo, pod úhlem cca 45°.

Spalinová cesta vytvořená komínem založeným nad stropní konstrukcí vyššího podlaží, do které se napojuje kouřovod v půdici průduchu komína, neodpovídá ČSN ale ani novým evropským komínovým normám. Tento způsob odvodu spalin, uváděný některými krbařskými firmami, představuje sice určitou úsporu komínové konstrukce, ale při vymetání průduchu komína a vybírání sazí padají tyto tuhé produkty spalování do ohniště krbu. U uzavíratelného ohniště je určitý předpoklad, že se do prostoru s krbem dostane jenom menší část sazí, u otevřeného ohniště je tento předpoklad zcela mizivý.

 
 
Reklama