Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Napojování topidel - práce pro kamnáře i kominíka

Kde začíná a končí práce kamnáře a kde práce kominíka, je informace, která dosud není zakomponována ve stávajícím zákoně. Kdo dodává výpočet spalinové cesty pro revizi – revizní technik, nebo ten kdo, topidlo napojil?

Pohled Cechu kamnářů ČR

Kde začíná a končí práce kamnáře a kde práce kominíka, je informace, která dosud není zakomponována ve stávajícím zákoně. Jednoznačné však je, že legislativa nahlíží na kominíka jako na kontrolní orgán, který dohlíží na to, aby byl daný spotřebič napojený v souladu s platnou legislativou.

V odborné branži je na tuto problematiku kompetencí kamnářů a kominíků nahlíženo zatím tak, že práce kamnáře a kominíka se střetává, jednoduše řešeno, mezi hrdlem spotřebiče a sopouchem. Při vyjasňování si jednotlivých pojmů na úrovni cechů došli kamnáři a kominíci ke shodě, že hrdlo spotřebiče, je tam, kde už spotřebič nepředává žádné teplo stavbě. To znamená na hrdle vložky bez tahového systému, na vyústění z tahového systému.

Stávající zákon sice řeší problematiku tuhých paliv, ale většinou z pohledu kotlů nebo otevřených krbů. Bohužel. Kamnařina však nabízí rozmanitost v typech topidel, na což se snaží vedení Cechu kamnářů České republiky poukazovat. Dále je snahou cechu zintenzívnit diskusi právě o kompetencích kamnářů a kominíků. Přestože je legislativně odpovědnost za napojení topidla na straně kominíků, zodpovědnost samozřejmě nese také kamnář, který by si měl ověřit všechna fakta s tím spojená dříve, než začne stavět topidlo. Kamnář by se měl být také schopen s kominíkem domluvit a vysvětlit mu, kde je například kouřovod, jak se k němu dostane apod. Jen tak lze předejít zbytečným nedorozuměním.

Pohled kominíků

Kdo dodává výpočet spalinové cesty pro revizi – revizní technik, nebo ten kdo, topidlo napojil?

Za vedení Společenstva kominíků ČR odpovídá Jan Leksa:

Odpověď není zcela jednoznačná, záleží na okolnostech. Obecně lze konstatovat:
  • A. Projektant – v případě, kdy je součástí PD prováděcí projekt vytápění, má být tepelně technický návrh spalinové cesty přílohou. Většina projektů však obsahuje pouze dokumentaci pro stavební řízení, tzn. výkresovou část řešení stavby a napojení na sítě, technickou zprávu a průkaz energetické náročnosti budovy… Spalinovou cestu nebo detaily vytápění neřeší nebo řeší například pouze odkazem či poznámkou: komín pro krb – kamna – kotel, nebo plynový kotel vč. odkouření apod., protože v této fázi realizace ještě není znám konkrétní spotřebič.
  • B. Zhotovitel individuálně stavěného spotřebiče by měl mít výpočet – návrh spotřebiče a spalinové cesty přílohou předávací dokumentace. U průmyslově vyráběných spotřebičů by měl být výpočet – návrh spalinové cesty proveden před připojením spotřebiče ke komínu. V případě použití návrhových diagramů výrobců systémových komínů je třeba upozornit na technické požadavky a specifické podmínky. Dále i na to, že diagramy slouží pouze k orientačnímu návrhu dimenze a účinné výšky, nezohledňují případnou kondenzaci ani rychlost proudění spalin.
  • C. Kominík – revizní technik při provedení revize spalinové cesty – pokud nebyla vypracována projektantem nebo dodavatelem spotřebiče. V případě dodání výpočtu projektantem či montérem spotřebiče revizní technik ověří, zda dodaný výpočet odpovídá skutečnému provedení spalinové cesty, přívodu vzduchu, vyústění komína apod.

Komentář Simony Bártové, Cech kamnářů ČR:

Z odpovědi kolegů kominíků je zřejmé, že výpočet spalinové cesty pro revizi v současnosti komunikují kamnáři a kominíci. Podle kominíků naše topidla splňují požadavky v 88 procentech. Je třeba si dát pozor na neobvyklé nebo složité zakázky a u těchto si pro jistotu nechat spočítat spalinovou cestu od kominíků předem. Ty zbývající je pak nutné řešit nápravou pochybení, například izolováním či zkrácením kouřovodů, výměnou jejich kolen nebo třeba změnou projektovaného topidla tak, aby vznikal požadovaný podtlak apod.

V součinnosti kamnářů a kominíků je stále řada nezodpovězených otázek.

V rámci diskuse jsme se vedení SK ČR ptali i na další otázky:
Vysvětlete, kde začíná hrdlo spotřebiče v případě krbových kamen, sporáku, kachlových kamen a krbu? Čistí kachlová kamna kominík? Společenstvo na odpovědích aktuálně pracuje. Chtěli byste se také Vy zeptat vedení CK ČR nebo SK ČR na konkrétní otázky týkající se problematiky napojování spotřebičů na tuhá paliva a s tím související témata? Napište nám na redakce@cechkamnaru.cz a my zajistíme odpovědi!

Cech kamnářů České republiky
Jsme tu pro kamnáře, ale i pro veřejnost!
Cech kamnářů České republiky je tu pro to, aby svým členům zajistil snadnou dostupnost informací, možnosti sebevzdělávání a získání praxe s novými postupy a materiály. Plnění tohoto záměru pak zákazníkům přináší trvale stoupající úroveň kvality odvedené práce a tedy i kvality jejich domácího života. Zatímco za doby našich dědů a pradědů si kamnáři vystačili se snadno dostupnými a nenákladnými materiály, dnes nás tlaky na snižující se emise škodlivin a naopak zvyšující se nároky našich zákazníků vedou cestou překotného vývoje a zlepšování. Zlepšují se nejen teoretické a praktické znalosti, ale ruku v ruce s tím také dosahované výsledky. Účinnosti našich topidel jsou v tom nejkvalitnějším provedení dávno za magickou hranicí 90%, ekologická zátěž naopak strmě klesá až k dosavadnímu bodu, kdy topidla produkcí škodlivin vůbec nenarušují přírodní rovnováhu.
Cech má v současnosti téměř 200 členů a noví stále přibývají. V roce 1996 se po mnohaleté přestávce podařilo obnovit tuzemské učňovské školství v oboru kamnář, tak se tomu děje i díky nově příchozím rekvalifikantům a učňům. Svou koncepci vzdělávání cech naplňuje rovněž díky spolupráci se třemi školami, konkrétně se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou na Jarově, Střední školou Horní Bříza a se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě. Nejnovější poznatky cech získává mj. také aktivní spoluprací na mezinárodní úrovni, například s Rakouským svazem kachlových kamen a členstvím ve Sdružení evropských kamnářských svazů (VEUKO).

 
 
Reklama