Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč kotel ATMOS - výhody a poznatky

Tuto otázku si musí položit každý, kdo se zabývá montáží kotlů na pevná paliva a nebo se chystá kotel koupit. Z technického hlediska jsou výhody zplynovacích kotlů ATMOS oproti klasickým prohořívacím nebo odhořívacím kotlům následující.

 • Vysoká účinnost kotle 81 - 89 % v regulačním rozsahu 30 - 100 % výkonu. (Na rozdíl od klasických prohořívacích či odhořívacích kotlů zastaralé konstrukce, u kterých se reálně účinnost v praxi pohybuje kolem 70 %, a které mohou být vyrobeny z litiny nebo oceli a jejichž regulační schopnosti jsou značně omezené a zastaralé.) Vyšší účinnost zplynovacích kotlů v průměru o 15 % a možnost dobré regulace výkonu přináší v praxi úsporu paliva min 20 až 30 % oproti již zmiňovaným klasickým kotlům.

 • Ekologický provoz. Zplynovací kotle ATMOS díky své konstrukci dosahují nízké emisní hodnoty znečištění. Díky tomu také získaly známku "Ekologicky šetrný výrobek". Jako příklad spalování uvádíme zplynovací kotel na dřevo DC32S, na kterém bylo naměřeno:
  CO = 488 mg/m3, OGC = 118 mg/m3 a prach = 11 mg/m3 (přepočteno na 10% O2) a zplynovací kotel na uhlí a dřevo C18S, na kterém bylo při hnědém uhlím při jmenovitém výkon naměřeno CO = 615 mg/m3, OGC = 37 mg/m3 a prach 50 mg/m3 (přepočteno na 10% O2). Vzhledem k nové normě ČSN EN 303-5, která platí i v České republice, tím naše kotle při jmenovitém výkonu splňují svými parametry třídu 3. Pro názornost, proto kotle ATMOS prodává v EU od roku 2002 také firma BUDERUS a SIEGER. Vlivem přísných norem se dnes totiž prakticky s klasickými prohořívacími nebo odhořívacími kotli v těchto zemích nesetkáte. Důvodem je to, že právě tito největší znečišťovatelé českých měst a obcí kouřem jsou neprodejní. Pro upřesnění uvádíme Mezní hodnoty CO pro kotle na biologická a fosilní paliva (např. uhlí a dřevo) do 50 kW vyžadované dle ČS EN 303- 5 státní zkušebnou Brno:
  1. třída 25000 mg/m3 (při této hodnotě kotel značně kouří) - klasické kotle
  2. třída 8000 mg/m3
  3. třída 5000 mg/m3 (pouhým okem nevidíme kouř) - zplynovací kotle
  V zemích EU jako je Rakousko nebo Německo je povolena pouze třída 3. Navíc je hodnota maxima v těchto zemích pro třídu 3 ještě o něco zpřísněna.

 • Komfort topení a snadná obsluha. Do zplynovacích kotlů ATMOS díky jejich vysoké účinnosti a velikosti příložného prostoru postačí přikládat palivo dvakrát až třikrát denně. K topení můžeme standardně použít polena o délce 330 - 1000 mm podle typu kotle, která v praxi ani nemusíme štípat. Ušetříme tím čas a peníze. Na rozdíl od klasických kotlů, které byly dříve stavěny spíše na koks nebo na hnědé uhlí, a které mají krátké topeniště a vydávají se dnes za speciální kotle na dřevo. Do těchto kotlů musíme často dřevo rozřezat a naštípat na malé kusy, abychom je mohli vůbec přiložit do kotle a nedošlo přitom k zapříčení paliva v topeništi. Navíc takto drobné palivo nám velice rychle vyhoří. Velkou novinkou, kterou ocení hlavně ženy, je tzv. odtahový ventilátor, který zabraňuje kouření kotle do místnosti při přikládání paliva, jak je tomu u kotlů bez ventilátoru. Další předností zplynovacích kotlů ATMOS je zplynovací tryska nebo patentem chráněný zplynovací rošt, který umožňuje optimální vyhoření paliva a snadné odpopelnění paliva za provozu kotle. V praxi to znamená, že nemusíme tak často roštovat (nepotřebujete ani kutací nářadí, jako u litinových kotlů). Kotle ATMOS jsou vybaveny speciálním kouřovým kanálem bez trubkovnice, který není nutné tak často čistit, a ve kterém se předehřívá sekundární vzduch, vháněný později do spalovacího procesu, na vysokou teplotu. Díky odtahovému ventilátoru je čištění kotle a vybírání popela prakticky bezprašné.


Zplynovací kotle na dřevo


Životnost ocelových Zplynovacích kotlů verzus Litina

Průměrná životnost ocelových ekologických zplynovacích kotlů při předepsaném zapojení s termoregulačním ventilem nebo Laddomatem 21 je nad 10 let. Proto jsou kotle ATMOS vyráběny z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 mm. V praxi však je životnost kotle vyšší, i nižší, vše je ovlivněno různými faktory, na které chceme upozornit.

Princip:
Při zplynování paliva na zplynovací trysce nebo zplynovacím roštu dochází k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků), na kterých dochází za omezeného přístupu vzduchu k uvolňování plynů, které se míchají se sekundárním vzduchem ve zplynovací trysce nebo zplynovacím roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním spalovacím prostoru. Nad žhavou vrstvou, kde dochází k tvorbě plynu, je pásmo, kde se palivo předsuší. Při tomto procesu dochází k uvolňování vodní páry a některých plynů. Pokud tyto nespálené plyny a vodní pára zkondenzují, vznikají látky, které poškozují těleso kotle, jsou to dehty a kyseliny.

Tyto látky svým dlouhodobým působením vyleptávají různá místa (plochy) a tím zeslabují tloušťku materiálu. Je třeba jasně říci, že je to daň přírodním zákonům za to, že usilujeme o co nejvyšší účinnost a nejlepší spalování kotlů na pevná paliva. Je třeba si také říci, že pokud bychom vyrobili zplynovací kotel z litiny, z které se běžně vyrábějí klasické kotle, a kotel nebyl by ošetřen vhodným zapojením proti nízkoteplotní korozi, dojde k poškození tělesa stejným způsobem a možná ještě za kratší časový úsek. Proto chceme odpovědně říci, že udávaná, o něco vyšší životnost klasických litinových kotlů je zapříčiněna technickým řešením tzn. prohoříváním nebo odhoříváním, při kterém je přikládací prostor kotle vysoušen plameny, ale které principově neumožňuje vyšší účinnost a ekologicky šetrné topení k životnímu prostředí s možností vysoké regulace výkonu. Což není cesta do EU. S těmito kotli by naše firma v Německu či Rakousku, exportující 70% své produkce na západ, nikdy neuspěla. Každého asi napadne myšlenka vyrobit kotel ze speciálního antikorozního materiálu, cena takového kotle by však byla vysoká a kotel by byl neprodejný.

Proto je pro každého zákazníka ekonomicky výhodnější ocelový zplynovací kotel s vysokou účinností, řádně a kvalitně zapojený, než kotel ze speciálního materiálu za dvojnásobnou cenu, nebo než klasický kotel, který topí "Pánu Bohu do oken".

Základem je tedy dosáhnout stavu, aby v přikládacím prostoru nevznikaly žádné dehty a kyseliny, které těleso kotle poškozují. Proto je třeba si definovat základní podmínky provozu zplynovacích kotlů obecně:

 • Spalovat vždy suché palivo o 12 - 20 % vlhkosti - často podceňováno.

 • Zhotovit kvalitní zapojení kotle s termoregulačním ventilem nebo Laddomatem 21 - kotel se nesmí v žádném režimu výkonu podchlazovat na zpátečce pod 65 °C, výstupní teplota vody z kotle musí být 80 - 90 °C, jinak dochází k tvorbě dehtů a kyselin.

 • Vhodně navrhnout výkon kotle - tepelné ztráty objektu, skutečný odběr tepla musí odpovídat výkonu kotle - kotel nelze extrémně předimenzovat.

 • Využívat výkon kotle - kotel není určen k trvalému topení při minimálním výkonu, které přináší nízkou teplotu spalin (např. pod 100 °C - topením v létě jen do bojleru), při kterém kondenzují dehty a kyseliny. Následně dochází k poškozování kotle a komínu. Vše v takovém případě nejlépe vyřešíme zapojením kotle s akumulačními nádržemi nebo denním zatápěním.Kontakt:
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
tel.: 326 701 404
e-mail: atmos@atmos.cz
www.atmos.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další podklady nebo informace

Přehled sortimentu firmy ATMOS najdete v TZB-katalogu výrobků - značka ATMOS