Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Životnost kotlů na biomasu FRÖLING

„Ještě bych se Vás chtěl zeptat, jaká je asi životnost tohoto kotle?“ S takovouto otázkou se setkáváme každodenně a to nejen při osobním kontaktu se zákazníkem, ale i při telefonickém rozhovoru či při dotazech v elektronické poště. Proto jsme se rozhodli, než klamat zákazníky naučenými frázemi v podobě: „Životnost kotle je minimálně 20 let!“, tak jsme přímo oslovili uživatele našich kotlů na biomasu Fröling, ať se k této problematice vyjádří sami.

Ohledně životnosti kotlů se vedou nekonečné diskuze snad na všech portálech a fórech, které mají nějakou spojitost s kotly na tuhá paliva. Mnoho lidí se při výběru nového kotle rozhoduje na základě informací o servisních nákladech a jeho životnosti. A proto mnohdy dospějí k závěru, že prohořívací litinový kotel vydrží věčnost a navíc je to léty prověřený výrobek. Tento kotel je primárně určen pro spalování uhlí. Pro provoz na kusové dřevo je tento kotel nevhodný minimálně proto, že normovaná doba hoření je někde okolo dvou hodin. I jeho úpravy pro spalování dřevních pelet jsou mnohdy naprosto nefunkční a dochází k zahoření do zásobníku paliva. Tato negativa u mnoha zákazníků však vyváží velmi příznivá cena.

Ti zákazníci, kteří se s klasickým prohořívacím kotlem nespokojí, řeší jaký jiný kotel si vlastně koupit. Mají problém se dopátrat nějaké ověřené informace, nejen ohledně zkušeností s provozem, ale především se samotnou životností kotle. Výrobci a dodavatelé kotlů slibují, že jejich kotle mají vyšší životnost než konkurence, protože tento díl mají z litiny a tento z nerezové oceli apod. Kdo se v tom má ale vyznat, když každý výrobce potažmo dovozce si obhajuje svůj kotel a zákazník nepozná, jestli jde o ověřené či zkreslené informace.

Naše společnost jakožto výhradní dovozce kotlů na biomasu Fröling jsme se rozhodli navštívit přímo uživatele a zeptali jsme se jich na zkušenosti s provozem našich kotlů. Tady jsou odpovědi zákazníka s kotlem na dřevo a dalšího s kotlem na pelety:

1. Uživatel pan Josef P.

  • typ kotle: kotel na dřevo FHG 3000 (předchůdce S4 Turbo)
  • doba provozu: cca 10 let

Jak jste se dozvěděl o tomto kotli, popřípadě o firmě Fröling?
„Z internetových stránek.“

Jak jste s kotlem spokojen, splnil Vaše očekávání?
„S kotlem jsem spokojený, očekávání splnil.“

Jaký kotel jste provozoval předtím, jaké jsou zásadní rozdíly?
„Před kotlem Fröling jsem měl kotel plynový. Fröling předčil mé očekávání ve spotřebě paliva.“

Poznal jste rozdíl ve spotřebě paliva?
„Spotřeba paliva předčila pozitivně má očekávání.“

Provozujete kotel na ohřev teplé vody i přes léto?
„Ano, provozuji. Jednou až dvakrát do týdne.“
Pozn. Díky instalované akumulační nádrži se jednou až dvakrát týdně zatopí, vyhřeje se tím akumulační nádrž a následně se z akumulační nádrže ohřívá bojler.

Kolikrát u Vás byl servis?
„Servis u nás nebyl.“
Pozn. Zákazník si čistí kotel sám dle pokynů výrobce.

Kolik jste za dobu, co kotel máte, musel zaplatit za opravy, čeho se opravy týkaly?
„Kotel nepotřeboval za dobu provozu žádnou opravu.“

Mnoho lidí má obavu z elektroniky, že je poruchová a že je kotel složitý, jaký je Váš názor?
„Elektronika mě překvapila svojí velkou spolehlivostí a jednoduchostí.“

Čerpal jste na kotel nějakou dotaci?
„Ano, pořízení kotle jsem čerpal částečně z dotačního grantu.“

Doporučil byste dále tento kotel a proč?
„Ano, kotel bych doporučil. Za dobu provozu s kotlem žádný problém nebyl.“

Kotel na dřevo Fröling FHG 3000 – fotografie současného stavu kotle po cca 10 letech provozu

Kotel na dřevo Fröling FHG 3000, pohled zepředu
Pohled zepředu
Kotel na dřevo Fröling FHG 3000, pohled do kotle
Pohled do kotle
Kotel na dřevo Fröling FHG 3000, zplyňovací keramická komora
Zplyňovací keramická komora
Kotel na dřevo Fröling FHG 3000, zplyňovací tryska
Zplyňovací tryska

2. Uživatel pan Ludvík M.

  • typ kotle: kotel na pelety P2 Pellet (předchůdce kotle P4 Pellet)
  • doba provozu: cca 10 let

Jak jste se dozvěděl o tomto kotli popřípadě firmě Fröling?
„O kotli Fröling jsem se dozvěděl od pana Sováka, který tyto kotle nabízí.“

Jak jste s kotlem spokojen, splnil Vaše očekávání?
„S kotlem jsem spokojen – pohodlné topení.“

Jaký kotel jste provozoval předtím, jaké jsou zásadní rozdíly?
„Před kotlem Fröling jsem měl kotel na tuhá paliva, zásadní rozdíl je v čistotě a jednoduché obsluze.“

Poznal jste rozdíl ve spotřebě paliva?
„Spotřeba paliva je přibližně stejná – objemově.“

Provozujete kotel na ohřev teplé vody i přes léto?
„Ano, provozuji dle spotřeby teplé vody.“

Kolikrát u Vás byl servis?
„Servis jsem využil několikrát (cca jednou ročně).“

Kolik jste za dobu, co kotel máte, musel zaplatit za opravy, čeho se opravy týkaly?
„Za dobu užívání jsem za opravy zaplatil cca 5 000 Kč – oprava ventilátoru, zapalovací zařízení a ložiska podávacího šneku.“

Mnoho lidí má obavu z elektroniky, že je poruchová a že je kotel složitý, jaký je Váš názor?
„Elektronika je relativně spolehlivá, nutno se naučit správně obsluhovat – není to složité.“

Čerpal jste na kotel nějakou dotaci?
„Ano, čerpal jsem částečnou dotaci.“

Doporučil byste dále tento kotel a proč?
„Ano, kotel bych doporučil hlavně z důvodu ekologického, pohodlného a čistého topení. Doporučuji akumulační nádobu – úspornější provoz.“

Kotel na pelety Fröling P2 Pellet – fotografie současného stavu kotle po cca 10 letech provozu

Kotel na pelety Fröling P2 Pellet, kotelna
Kotelna
Kotel na pelety Fröling P2 Pellet, pohled zepředu
Pohled zepředu
Kotel na pelety Fröling P2 Pellet, pohled do kotle
Pohled do kotle

Z výše uvedených odpovědí uživatelů našich kotlů si nyní může každý udělat vlastní nezkreslený názor na kotle na biomasu Fröling. Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat jak kladné, tak záporné stránky kotlů na biomasu Fröling, a to nikoli ze zkresleného pohledu samotného výrobce, popřípadě dovozce, ale z nezávislého pohledu dlouholetých uživatelů kotlů Fröling.

S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
logo S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR

Fröling = automatické kotle na biomasu pro spalování dřeva, pelet, štěpky a odpadu z truhlářské výroby (piliny, hobliny, apod.). Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5. Kotelny na biomasu 5 až 5000 kW, mobilní kontejnerové provedení 5 až 2000 kW. ...