Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti – 2. část

V roce 2011 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 19 tisíc krbových a kamnových vložek, 54 tisíc krbových kamen, přes 6 tisíc kuchyňských sporáků a necelý 1 tisíc kamen lázeňských.

6. Celní statistika – dovozy topidel na pevná paliva

Do celní statistiky – Intrastatu se nezahrnují jednotlivé obchodní operace realizované osobami, které nejsou zaregistrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou přijetí pod osvobozujícím prahem (8 mil. Kč pro přijetí).

Agregovaná data předmětného kódu celního sazebníku, která jsou k dispozici na webu ČSÚ nelze bez verifikace použít, neboť obsahují např. dovozy zahradních grilů apod. Po odfiltrování těchto dat však celní statistika ČSÚ poskytuje poměrně kvalitní data o dovozech malých spalovacích zařízení pro pevná paliva. Nicméně i zde je nutno počítat s tím, že řada firem z různých důvodů dovozy v celní statistice nevykazuje.

Jedná se o odhad „čistého“ dovozu topidel, která byla dále prodána na tuzemském trhu.

Dovozy topidel na tuhá paliva (kromě kotlů) v roce 2010 podle statistiky zahraničního obchodu
ZařízeníDovoz [kusy]
Kuchyňské sporáky1 896
Kamna36 728
Dovozy topidel na tuhá paliva (kromě kotlů) v roce 2011 podle statistiky zahraničního obchodu
ZařízeníDovoz [kusy]
Kuchyňské sporáky3 490
Kamna36 599

Autoři této publikace neměli k dispozici podrobnou databázi celní statistiky pro předcházející období, nicméně z agregovaných dat a znalostí podrobné databáze let 2010–2011 lze dovodit následující orientační hodnoty dovozů kamen v letech 1999–2009.

Orientační hodnoty dovozu topidel na tuhá paliva (kromě kotlů)
RokKamna na tuhá paliva [kusy]
199917 635
200017 261
200123 071
200229 658
200326 334
200420 031
200521 251
200629 915
200738 967
200834 809
200942 356
201036 728
201136 599
Graf

Ačkoliv jsou hodnoty uvedené v tabulce skutečně jen orientační, potvrzují skutečnost, že dovozy krbových kamen a krbových vložek jsou masivní a dlouhodobé.

Struktura dovozů – nabídka zahraničních výrobků je vskutku pestrá a umožňuje výběr od nejjednodušších velmi levných zařízení až po atypická spalovací zařízení s cenou mnohonásobně vyšší. Kuchyňské sporáky jsou dováženy především ze Srbska a Slovenska, v menší míře i z Itálie a z Bulharska a dalších zemí. Krbová kamna a krbové vložky jsou dováženy ze široké škály zemí. Rozhodující podíl tvoří dovozy ze Slovenska, Srbska, Bulharska, Maďarska, Norska, Itálie, přes řadu dalších zemí až k těm nejvzdálenějším, jako je na jedné straně Kanada a na straně druhé Čína (která v roce 2011 dosáhla významného podílu) a Indie. Lázeňská kamna jsou v menší míře dovážena z Německa a Itálie.

Vývozní statistika. Ačkoliv vývozní statistika a tedy prakticky celkový objem produkce tuzemských firem není předmětem této statistiky, je třeba ji brát při odhadu celkové tuzemské dodávky v úvahu. Vývozy vybraných tuzemských výrobců podle APTT činily v roce 2010 celkem 65 512 kusů a v roce 2011 už 73 392 kusy. Tuto hodnotu potvrzuje i celní statistika, nicméně v ČR existuje i řada dalších výrobců, kteří se orientují na zahraniční trh, někteří prakticky ze 100 % výroby. Tyto vývozy tuzemských výrobců byly při přípravě této statistiky brány v úvahu. Stejně tak bylo bráno v úvahu, že některé firmy realizují reexporty dovezených zařízení. Nezapočten byl pouze vývoz některých obchodních firem (nikoliv výrobních) nabízejících převážně tuzemské výrobky. Tento nezapočtený vývoz několika set kusů (převážně krbových kamen) nehraje vcelku roli, nicméně o něj by měla být snížena tuzemská dodávka. Celkové vývozy krbových vložek a kamen tak podle celní statistiky dosáhly v roce 2010 hodnoty 123 311 kusů a v roce 2011 hodnoty 123 052.

7. Krbová kamna a krbové vložky v žádostech o státní podporu

Krbová kamna a krbové vložky se poprvé objevily v žádostech o podporu ze SFŽP v roce 2009 (Státní program). Po otevření programu Zelená úsporám a zaevidování teplovodních krbových kamen a vložek do SVT následoval masivní příliv žádostí, který se hlavně u krbových kamen na pelety odrazil i v poptávce po tomto výrobku. Roky realizace (především pro léta 2010 a 2011) je nutno brát jen jako orientační, neboť skutečný termín realizace nebyl autorům této publikace k dispozici.

Přehled žádostí o podporu podle předpokládaného roku instalace a technologie
Rok realizaceKrbové vložky na dřevoKrbové vložky na peletyKrbová kamna na dřevoKrbová kamna na peletyCelkem
200700224
200800314
200910449
2010231064254549
201140022138200
Celkem272095399766

8. Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ

Od roku 2010 je k dispozici statistika rozdělení zdrojů vytápění v nově kolaudovaných bytech. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu 30 672 bytů kolaudovaných v roce 2010 bylo dřevo jako palivo pro vedlejší vytápění využíváno v 7 626 bytech. V drtivé většině se bude jednat o krbová kamna a krby. Pouze v případě kombinace hlavního vytápění na uhlí a vedlejšího na dřevo se bude z části jednat o spalování druhého paliva v automatickém kotli (tedy max. 1 000 kotlů / krbů). Oproti tomu krbovými kamny na pelety, jako druhým tepelným zdrojem bylo v roce 2010 vybaveno pouze 83 kolaudovaných bytů.

Pro rok 2011 jsou údaje obdobné, nicméně procentní zastoupení vedlejšího vytápění biomasou v tomto roce vzrostlo. Z celkového počtu 23 872 bytů kolaudovaných v roce 2011 bylo dřevo jako palivo pro vedlejší vytápění využíváno v 7 605 bytech. V drtivé většině se bude jednat o krbová kamna a krby. Pouze v případě kombinace hlavního vytápění na uhlí a vedlejšího na dřevo se bude z části jednat o spalování druhého paliva v automatickém kotli (tedy max. 800 kotlů / krbů). Oproti tomu krbovými kamny na pelety, jako druhým tepelným zdrojem bylo v roce 2011 vybaveno pouze 81 kolaudovaných bytů.

Lze tedy konstatovat, že v nově kolaudovaných bytech bylo v roce 2010 i 2011 instalováno ročně 7–8 tisíc nových krbových kamen či krbových vložek.

Při porovnání hlavního a vedlejšího vytápění můžeme konstatovat, že nejvíce krbových kamen a krbů bylo instalováno u hlavního vytápění plynem (4 146; resp. 3 955) a elektřinou (1 656; resp. 1 981). Celkem 415 instalací (shodně v obou letech) bylo jako doplněk k hlavnímu kotli pravděpodobně na dřevoplyn. Do budoucna bude nepochybně růst počet doplňkového vytápění biomasou k tepelnému čerpadlu (306; resp. 427). Krbová kamna na pelety byla ponejvíce instalována jako doplněk k vytápění elektřinou (42; resp. 25).

Jakkoliv jsou zatím data zjištěná v této statistice obtížně interpretovatelná, v dlouhodobém horizontu budou sloužit jako přesný indikátor změny poptávky po různých typech vytápění. Důležité je potvrzení obecně předpokládané skutečnosti o značném rozšíření krbových kamen a krbů v novostavbách rodinných domů. V letech 2010 a 2011 je mělo 40 % novostaveb rodinných domů již v době kolaudace. Je nepochybné, že další kamna a krby si majitelé budou instalovat později.

Počet bytů kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění
Palivo pro hlavní vytápěníPalivo pro vedlejší vytápěníCelkem
RDBDCelkemRDBDCelkem
Dřevo, dřevěné brikety1 5891571 7467 4911357 6269 372
Dřevěné a rostlinné pelety160016076985245
Celkem vytápění biomasou1 7491571 9067 5671447 7119 617
Celkem nových bytů19 76010 91230 672
Počet bytů v rodinných domech kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění
Hlavní vytápěníVedlejší vytápění
DřevoPeletyCelkem biomasa
Zemní plyn4 13794 146
Elektřina1 614421 656
(Uhlí)(997)(5)(1 002)
Dřevo4087415
Tepelné čerpadlo2979306
Pelety20222
Ostatní18220
Celkem7 491767 567
Počet bytů kolaudovaných v roce 2011 podle vytápění
Palivo pro hlavní vytápěníPalivo pro vedlejší vytápěníCelkem
RDBDCelkemRDBDCelkem
Dřevo, dřevěné brikety1 551261 5777 546597 6059 182
Dřevěné a rostlinné pelety167016777481248
Celkem vytápění biomasou1 718261 7447 623637 6869 430
Celkem nových bytů17 3856 48723 872
Počet bytů v rodinných domech kolaudovaných v roce 2011 podle vytápění
Hlavní vytápěníVedlejší vytápění
DřevoPeletyCelkem biomasa
Zemní plyn3 935203 955
Elektřina1 956251 981
(Uhlí)(764)(1)(765)
Dřevo39817415
Tepelné čerpadlo41710427
Pelety30333
Ostatní46147
Celkem7 546777 623

9. Metodika statistického šetření MPO

Vlastní statistické šetření MPO a následné zpracování dat bylo rozděleno do několika kroků. Byly připraveny dvě verze dotazníků – část „A“ pro dovozce a výrobce krbových kamen, vložek a ostatních průmyslově vyráběných spalovacích zařízení. Část „B“ se v letech 2010–2011 zaměřila na individuálně zhotovená spalovací zařízení.

Vlastní statistické šetření dotazníkem „A“ bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek malých spalovacích zařízení na český trh v daném roce. Nebyla tedy sledována celková výroba v ČR ani vývozy. Pojem „dodávka na trh“ je hrubý odhad kategorie „instalováno“, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací. Sledován byl počet kusů dodaných zařízení v subkategoriích „celkem“ a „teplovodní“. Vykazovala se zařízení, která jsou svým výkonem a zaměřením vhodná pro instalaci do domácností. Jako krbová kamna se vykazovaly i interiérové kotle se zasklením. Zařízení na kukuřici atp. se vykazují v rámci kamen na pelety.

Byly stanoveny následující kategorie hotových výrobků:

 • Krbové a kamnové vložky na dřevo a brikety
 • Krbové a kamnové vložky na pelety
 • Krbová kamna na dřevo a brikety
 • Krbová kamna na pelety
 • Kombinovaná krbová kamna na pelety a dřevo
 • Kuchyňské sporáky na pevná paliva
 • Lázeňská kamna
 • Ostatní kamna

Při šetření za rok 2011 bylo dotazníkem „A“ osloveno 110 firem. Šetření se zúčastnilo 35 firem, ostatní na dotazník nereagovaly, u 3 firem bylo hlášení negativní. Šetření se pro rok 2011 zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí):

 • ABX, s.r.o.
 • ALDO Blansko
 • ALL-UNICO, spol. s r.o.
 • ARDO KERAMIKA, spol. s r.o.
 • ARKVEN s.r.o.
 • BRABENEC spol. s r.o.
 • DRAGON JH s.r.o.
 • ECOFLAME, MICHAL NEJEZCHLEB
 • ECOHEAT s.r.o.
 • ENBRA TOP s.r.o.
 • FIRMA ŘEHULKA
 • HAAS + SOHN Rukov s r.o.
 • HAKR Trade s.r.o.
 • HB FIRE CZ, s. r. o.
 • HOXTER, a.s.
 • HS Flamingo s.r.o.
 • KOVO NOVÁK Jan Novák
 • Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.
 • KOVOTHERM spol.s.r.o.
 • KVS EKODIVIZE a.s.
 • M.A.T. Group, s.r.o.
 • MBTerm-krby s.r.o.
 • NERIA a.s.
 • PEWAG Autocentrum, s.r.o.
 • ROMOTOP spol. s r. o.
 • SEMACO s.r.o.
 • STEKO spol. s r.o.
 • Školní zemědělský podnik Nový Jičín
 • Velkoobchod Vršinský, s.r.o.
 • VERNER a.s.
 • VYSOČANKA spol. s r.o.
 • ŽDB GROUP a.s. Závod VIADRUS

Zjištěné hodnoty byly doplněny daty celní statistiky ČSÚ, produkční statistiky ČSÚ a daty o podporách SFŽP. Pokud nebyly informace dostačující, byl proveden odborný odhad.

Pro zhodnocení vypovídací schopnosti níže uvedené tabulky je třeba uvést následující hodnoty. Z celkového počtu topidel bylo cca 50 % počtu zjištěno přímo z dotazníků, které obsahovaly i podrobnou strukturu topidel. Dalších 45 % z celkového počtu bylo zjištěno z dat celní a produkční statistiky, kde ovšem chybí rozdělení na jednotlivé typy zařízení (vyjma kuchyňských sporáků). Zde bylo třeba topidla rozdělit odborným odhadem podle nabízeného sortimentu. Celkově tedy 95 % odhadu celkového počtu je statisticky podchyceno. Pouze 5 % z celkového počtu bylo zcela odhadováno, přičemž se jedná o odhad minimální. Tento odhad celkové dodávky a rozdělení sortimentu je tedy nutno brát s rezervou. Zlepšení všech provedených odhadů lze provést pouze jednou cestou a tím bude vyšší účast firem v dobrovolném šetření. Na druhou stranu je třeba předpokládat, že s rostoucím počtem dovozních firem bude přibývat i těch, které se dobrovolného šetření nebudou účastnit, nebo v případě minimálních dovozů nebudou vyplňovat celní statistiku. V případě zatím okrajového sortimentu (typicky krbová kamna na pelety) dováženým větším množstvím firem pak budou data zkreslena, resp. podhodnocena. V případě klasického sortimentu (krbová kamna, vložky), kde je hlavní část dovozů realizována ve větších počtech, resp. dodávka je krytá tuzemskou výrobou, bude tato chyba minimální.

Při šetření za léta 2010–2011 bylo dotazníkem „B“, po dohodě se zástupci Cechu kamnářů České republiky, osloveno cca 180 členů cechu. Šetření tedy bylo zaměřeno na realizační firmy a osoby, přičemž se neuváděly realizace zahradních krbů, grilů a udíren. Šetření se však v těchto letech zúčastnilo pouze několik firem, ostatní na dotazník bohužel nereagovaly. Vzhledem k tomuto nezájmu kamnářských firem již nebude šetření v dalších letech opakováno.

V příloze této zprávy přikládáme dotazníky pro 2012 a rádi bychom, pokud je využijí i firmy, které nebudou během dalšího šetření na jaře 2013 osloveny.

10. Výsledky statistického šetření za léta 2010–2011

Zpracováním došlých dotazníků „A“, doplněném daty z celní a produkční statistiky a doplňujícími odhady byly zjištěny následující souhrnné hodnoty.

Dodávka spalovacích zařízení na pevná paliva na český trh podle typu v roce 2010
TypPočet celkemZ toho teplovodníPodíl teplovodních
Krbové a kamnové vložky na dřevo a brikety23 8923 90816 %
Krbové a kamnové vložky na pelety
Krbová kamna na dřevo a brikety50 2646 48913 %
Krbová kamna na pelety55453897 %
Kombinovaná krbová kamna na pelety a dřevo
Kuchyňské sporáky na pevná paliva4 7721072 %
Lázeňská kamna1 178xx
Celkem80 66011 04214 %
Dodávka spalovacích zařízení na pevná paliva na český trh podle typu v roce 2011
TypPočet celkemZ toho teplovodníPodíl teplovodních
Krbové a kamnové vložky na dřevo a brikety18 9115 12827 %
Krbové a kamnové vložky na pelety
Krbová kamna na dřevo a brikety54 1017 74214 %
Krbová kamna na pelety37232387 %
Kombinovaná krbová kamna na pelety a dřevo
Kuchyňské sporáky na pevná paliva6 2661573 %
Lázeňská kamna9010x
Celkem80 55113 35017 %

Pozn.: Prodeje „Krbových a kamnových vložek na pelety“ a „Kombinovaných krbových kamen na pelety a dřevo“ nebyly statistickým sledováním zachyceny, přestože byly v roce 2011 již na trh dodávány. Prodeje „Krbových kamen na pelety“ je třeba brát jako minimální odhad.

Podíl teplovodních krbových vložek a krbových kamen

Výpočtový podíl z celkového odhadu 16 % teplovodních krbových vložek lze dále specifikovat takto: ve vzorku respondentů – ve všech došlých výkazech v roce 2010 činil tento podíl 20 % a v  případě, že firmy nabízely oba typy vložek, tak tento podíl činil v průměru 25 %.

Výpočtový podíl z celkového odhadu 13 % teplovodních krbových kamen lze dále specifikovat takto: ve vzorku respondentů – ve všech došlých výkazech v roce 2010 činil tento podíl 16 % a v případě, že firmy nabízely oba typy kamen, tak tento podíl činil v průměru 21 %.

Výpočtový podíl z celkového odhadu 27 % teplovodních krbových vložek lze dále specifikovat takto: ve vzorku respondentů – ve všech došlých výkazech v roce 2011 činil tento podíl 40 % a v případě, že firmy nabízely oba typy vložek, tak tento podíl činil v průměru 45 %.

Výpočtový podíl z celkového odhadu 14 % teplovodních krbových kamen lze dále specifikovat takto: ve vzorku respondentů – ve všech došlých výkazech v roce 2011 činil tento podíl 25 % a v případě, že firmy nabízely oba typy kamen, tak tento podíl činil v průměru 31 %.

Ačkoliv značná část firem nabízí ve svém sortimentu zařízení bez možnosti teplovodního vytápění, je zřejmé, že jeho podíl meziročně vzrostl. Lze odhadovat, že bylo dosud na tuzemský trh dodáno 60–70 tisíc teplovodních zařízení.

Krbová kamna na pelety

Krbová kamna na pelety se na tuzemském trhu objevila ve větší míře až v roce 2009, přičemž teprve rok 2010 je možno považovat ze „startovní“ rok tohoto typu spalovacích zařízení. Nepochybně je to také zapříčiněno programem Zelená úsporám, kde byla stanovena možnost jejich podpory. Lze předpokládat, že do budoucna prodej těchto zařízení dále poroste. O tom také svědčí rostoucí počet dovozních firem. Odhad počtu dodaných krbových kamen na pelety byl připraven konzervativně, přičemž předpokládáme, že bylo dodáno ještě více teplovzdušných zařízení, než je uvedeno v tabulce. Kombinovaná krbová kamna (vložky) na pelety a dřevo se objevila na trhu prakticky až v roce 2011, statistickým šetřením však zjištěna nebyla.

Kuchyňské sporáky

Vzhledem k příkladné spolupráci hlavních tuzemských výrobců kuchyňských sporáků na pevná paliva a existenci samostatného kódu celní statistiky je připravený odhad relativně přesný. Nezapočítána (až na výjimky) nebyla spíše kusová výroba přenosných kachlových sporáků, část dovozu z Bulharska a Itálie. Opět je možno konstatovat, že prodej přes 6 000 kuchyňských sporáků na pevná paliva je poměrně překvapující. Tuto hodnotu je třeba srovnat s počtem kuchyňských sporáků na pevná paliva ve výši 100 000 kusů zjištěných k roku 2003 v domácnostech.

Lázeňská kamna

V připraveném odhadu byla započtena hlavní tuzemská výroba a dovoz, přesto je nutno předpokládat, že menší část dovozů (Itálie) započtena dosud nebyla. I při respektování této výpočetní chyby se odhad dodaných necelých 1 000 lázeňských kamen je poměrně překvapující.

Celkový odhad počtu dodaných malých spalovacích zařízení na pevná paliva

Z neúplných informací lze jen obtížně stanovit celkový počet dodaných krbových vložek a krbových kamen. Z dostupných údajů snad lze odhadovat hodnotu necelých jak 800 tisíc kusů za posledních 20 let. Prakticky nelze odhadovat celkový počet těchto spalovacích zařízení, která jsou v provozu v domácnostech. Jedinou možností by bylo nové podrobné šetření ENERGO, které však v dohledné době není plánováno. S výše uvedenými výhradami si dovolujeme publikovat alespoň orientační graf odhadu dodávek krbových vložek a krbových kamen.

Graf

Zpracování došlých dotazníků „B“ pro kamnářské práce bylo možno provést pouze částečně za data pro rok 2010. Na základě zjištěných dat byl proveden hrubý odhad kamnářských prací takto:

V roce 2010 bylo v ČR realizováno nejméně:

 • 450 stavěných krbových a kamnových topenišť individuálních
  • z toho 7 % s teplovodním výměníkem – tj. 32 kusy
 • 750 stavěných kachlových sporákových topenišť individuálních
  • z toho 20 % s teplovodním výměníkem – tj. 150 kusů

Data pro rok 2011 nejsou z výše uvedených důvodů k dispozici.

11. Závěr

Jakkoliv se nepodařilo získat veškeré požadované informace, ve větší části této statistiky je možno předložené odhady považovat za věrohodné. Nicméně pravděpodobně zůstává více otázek než odpovědí. Vzhledem k tomu, že však obdobné statistiky dosud publikovány nebyly, věříme, že předložená data budou pro uživatele zajímavá. Dosud byly k dispozici pouze odhady APTT, které však reprezentovaly pouze část tuzemských výrobců. Více než trojnásobný odhad statistiky MPO je překvapující, byť očekávaný.

12. Prameny

 • Vlastní šetření a propočty MPO
 • Ceny pevných paliv pro domácnosti. Výsledky statistických zjišťování k červnu 2012. MPO 2012.
 • Brikety a pelety v roce 2011. MPO 2012.
 • APTT – Asociace podniků topenářské techniky
 • Cech kamnářů České republiky
 • ČSÚ – Český statistický úřad
 • SFŽP – Státní fond životního prostředí
English Synopsis
Small combustion devices using solid fuels for household use - Part 2

This report is the result of processing all the available statistical sources that relate to the development of small combustion devices supply on the domestic market and its structure. Department of Resources and Energy Statistics acceded to this investigation due to the lack of comprehensive information about the number of devices, and to demand for this type of information.

 
 
Reklama