Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Do kotlíkových dotací jsou zapojeny všechny kraje

Kotlíkové dotace jsou v rámci všech krajů spuštěny od roku 2016 celkem ve třech výzvách s alokací 9 miliard Kč. Poslední prostředky budou vypláceny do roku 2020, pokud je kraje mezi žadatele nerozdělí dříve.

V krajích jsou potom dotace vyhlašovány na základě specifických harmonogramů jednotlivých krajů. žadatelé však mohou čerpat průběžně - pokud požádají v termínu, kdy zrovna dotace není krajem vypsána, budou zařazeni do zásobníku projektů a následně se bude jejich žádost posuzovat v dalším kole přednostně. Uznatelné náklady mohou být realizovány již od 15. 7. 2015.

Na výměnu starého neekologického kotle s ručním přikládáním je možné získat až 127.500 Kč. Preferována jsou automatická zařízení využívající OZE, tedy tepelná čerpadla a peletové kotle. Na ty je možné získat dotaci nejvyšší.

Kotlíková dotace je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o celorepublikový dotační program, který administrují jednotlivé krajské úřady.

Kotlíkovou dotaci můžete použít na financování nového zdroje vytápění (automatický kotel na pelety, kombinovaný kotel na uhlí a pelety, dřevozplynovací kotel, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo), instalaci a topenářské práce, vybudování skladu paliva, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest nebo související stavební úpravy v kotelně.

Odkazy na informace krajů:

 
 
Reklama