Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kondenzační kotle Thermona zařazené do dotačních programů

Úspěšné vyřízení dotace je podmíněno použitím takového výrobku, který je podporovaný v dotačních programech, a tedy je uveden v Seznamu výrobků a technologií (SVT) Státního fondu životního prostředí ČR.

Plynové kondenzační kotle THERM tuto povinnost splňují a je na ně možné získat finanční podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „Kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Dotační programy přinášejí značné finanční úspory do rozpočtů investorských subjektů. Majitelé rodinných domů i sdružení bytových jednotek se mohou zapojit do dotačních programů zaměřených na úspory energií a obnovitelné zdroje energií.

Registrované kotle v Seznamu výrobků a technologií

Registrované kotle v Seznamu výrobků a technologií sfžp thermona plynové kondenzační kotle kotel plyn
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...