Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotlíkové dotace dobíhají – přehled žádostí z 1. vlny

V článku je popis aktuálního stavu dokončování 1. vlny Kotlíkových dotací, podmínky pro 2. vlnu, která bude pro zájemce vyhlášena letos a stručné shrnutí zkušeností.

První vlna dotačního programu na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva, tzv. kotlíkové dotace, momentálně dobíhá. Ještě proběhne doplňková výzva v Karlovarském kraji na kotle na OZE (příjem žádostí začne v červnu 2017), ale ostatní kraje mají již 1. vlnu uzavřenu. V tabulce níže v textu přinášíme počty schválených i proplacených žádostí (stav k 11. 4. 2017).

1. vlna finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech byla poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které se staly příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP). V gesci krajů bylo finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Podpora konečným uživatelům - fyzickým osobám byla poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OPŽP, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům - fyzickým osobám byla výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný), plynový kondenzační kotel. Výčet podporovaných zařízení byl uveden v seznamu výrobků a technologií, který vede Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).

Předseda Monitorovacího výboru OPŽP Ing. Jan Kříž uvedl, že kotlíkové dotace jsou velice specifické, jedná se o výjimečný případ, kdy prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) jsou poskytovány fyzickým osobám prostřednictvím krajů.

2. vlna kotlíkových dotací jinak

Podmínky pro 2. vlnu kotlíkových dotací jsou částečně změněny. Finanční rámec pro jednotlivé dotované typy zdrojů najdete v článku Oficiální podmínky pro kotlíkové dotace 2017 a zpřísnění technických specifikací je popsáno v článku Druhá vlna kotlíkových dotací zpřísňuje podmínky pro dotované zdroje vytápění.

Ve zkratce se jedná o vyjmutí povinnosti realizovat mikroenergetická opatření, prohloubení synergie s programem Nová zelená úsporám, ukončení podpory uhelných kotlů a kombinovaných kotlů s ručním přikládáním. Hlavní preferenci (nejvyšší dotační příspěvek) dostaly tepelná čerpadla a peletové kotle, další typy zdrojů mají limitované finanční příspěvky.

Další efekt je možné spatřit v tom, že díky vyhlášení kotlíkových dotací v roce 2015 MŽP významně přispělo k rozvoji domácího trhu výrobků splňujících parametry ekodesignu s několikaletým předstihem.

Rychlost administrace kotlíkových dotací v krajích se liší

Všech 14 krajů má již žádosti z 1. vlny uzavřeny nebo před uzavřením a konečným uživatelům – fyzickým osobám jsou propláceny dotační prostředky. Nejvyšší počet žádostí byl podán ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Nicméně ne všechny kraje zatím stihly žadatelů schválené finanční obnosy proplatit.

Nejefektivnější administrativu můžeme pozorovat v Moravskoslezském, Karlovarském a Zlínském kraji spolu s krajem Vysočina. Naopak nejvíce na čas si dávají v kraji Středočeském, kde chybí profinancovat asi ¾ celkových schválených žádostí. Podílí se na tom i systém příjmu žádostí, které kraj dosud odmítal přijímat elektronicky, a s tím spojené nabírání skluzu ve vyhlašování a administraci dílčích krajských výzev.

Shrnutí 1. vlny kotlíkových dotací k dubnu 2017

V přehledové tabulce uvádíme počet schválených žádostí dle jednotlivých krajů a stupeň jejich proplácení fyzickým osobám. Data jsou platná k 11. 4. 2017 a finanční obnosy jsou zaokrouhleny na celé Kč.

KrajSchválení Radou krajePočet schválených žádostíObnos schválených žádostí (Kč)Počet profinancovaných žádostí na účty fyzických osobObnos profinancovaných žádostí (Kč)
Moravskoslezský3 813455 633 7633 565419 847 906
Královéhradecký1 700194 338 71376695 731 260
Liberecký1 208135 000 000992112 353 103
Vysočina2 049230 736 8071 942216 298 060
Středočeský4 303494 880 5941 045118 810 686
Ústecký1 454167 141 6591 276145 600 000
Karlovarský54862 704 25155562 633 490
Pardubický1 724196 663 166982110 154 813
Jihomoravský1 143130 903 66864272 083 576
Olomoucký1 560183 259 89359568 951 111
Zlínský1245148 089 0171 161136 125 435
Plzeňský1 918220 200 0001 258142 200 000
Jihočeský2 780318 468 4332 090237 270 000
Praha10912 843 2699110 671 412
Celkem25 5542 950 863 23316 9601 948 730 852
 
 
Reklama