Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

S odborníkem od innogy neuděláte při vyplňování žádosti o dotaci chybu

Zájem o kotlíkové dotace mezi lidmi neuvadá. Vyřízení dotace však nemusí být pro každého úplně jednoduché. Zájemci o příspěvek na nový kotel pak odevzdávají žádosti s chybami a různými nedostatky. Své o tom ví v energetické firmě innogy, která má s přípravou žádostí bohaté zkušenosti.

Nejčastější chybou je nedodržení podmínek kotlíkové dotace, které stanovuje příslušný krajský úřad,“ říká Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací ve společnosti innogy.

V čem nejčastěji dělají lidé chybu při podávání žádostí?

Nejčastější chybou je nedodržení podmínek kotlíkové dotace, které stanovuje příslušný krajský úřad. Například nemovitost musí být v katastru nemovitostí vedena jako „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Objekt musí být z větší části vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a musí být ekologicky zlikvidován, nelze jej tedy ponechat jako doplňkový zdroj vytápění. V některých případech žadatelé uváděli jako zdroj vytápění krb nebo krbová kamna. Pokud není dodržena byť jen jedna z podmínek, žadatel nemá na poskytnutí dotace nárok. Při přípravě žádostí pro nadcházející kolo nejčastěji narážíme na chybějící doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva.

Na dotazy k žádostem o kotlíkové dotace odpovídal Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací ve společnosti innogy
Na dotazy k žádostem o kotlíkové dotace odpovídal Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací ve společnosti innogy

Jaká byla vaše úspěšnost při podávání žádostí v rámci prvního kola dotací?

První vlnu kotlíkových dotací považujeme v naší společnosti za úspěšnou. Všechny žádosti byly na krajské úřady dodány včas a věcně správně. Pokud některému žadateli z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků nebyla dotace přidělena, byl zařazen do tzv. zásobníku žádostí, případně bude nutné takovou žádost podat znovu v rámci další vlny kotlíkových dotací, která startuje v září letošního roku.

Jaký očekáváte zájem ze strany žadatelů ve druhém kole v porovnání s prvním?

Zájem žadatelů o pomoc s vyřízením kotlíkové dotace ve druhém kole je určitě větší než v prvním kole a s blížícím se vyhlášením druhé výzvy stále stoupá. Lidé si na základě informací v médiích i podle osobní zkušenosti příbuzných či známých uvědomili, že kotlíková dotace funguje a že jim může ušetřit nemalé finanční prostředky, které by museli vydat na výměnu dosluhujícího zdroje vytápění.

Proč by si měli lidé pořizovat právě plynové kondenzační kotle?

Je potěšující, že si zákazníci uvědomují výhody zemního plynu a dávají přednost plynovému vytápění před topením pevnými palivy nebo tepelným čerpadlem. Důvodem pro pořízení plynového kondenzačního kotle je především pohodlí při provozu, nenáročnost obsluhy.

Můžete být konkrétnější?

Uvedl bych zejména nižší cenu paliva v porovnání s tepelnými čerpadly nebo automatickými kotli na pevná paliva a zejména vynikající spolehlivost plynových zařízení. V neposlední řadě jsme schopni zákazníkovi nabídnout zázemí velké a stabilní firmy, nízké ceny našich produktů, osobní kontakt a vstřícný přístup při řešení jeho požadavků. Pokud by se pro vytápění plynem rozhodlo ještě více lidí, byla by to pro jejich spokojenost a pro životní prostředí ta nejlepší volba.

S jakými záležitostmi se na vás nejčastěji obracejí žadatelé o kotlíkové dotace?

Ve většině případů se jedná o využití našich komplexních služeb v oblasti kotlíkových dotací. Tato služba zahrnuje nejen odbornou pomoc při přípravě a podání žádosti na příslušném krajském úřadu, ale i komplexní zákaznický servis při výměně starého kotle za plynový kondenzační kotel. Samozřejmě je nutné zmínit i pomoc s konečným vyúčtováním na příslušném krajském úřadě. Výše uvedené služby nabízíme více než rok a za tu dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností, které jsme schopni přeměnit v přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

 
 
Reklama