Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Efektivní správa budov s řízeným snižováním spotřeb energií

Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání poboček se používají takzvané odvozené parametry, jako je například spotřeba energie na m2 podlahové plochy, denostupně apod. K tomu je nutné znát další proměnlivé i konstantní veličiny. ContPort je cloudová služba, která shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi pracuje.

Efektivní správa budov znamená mimo jiné řízené snižování spotřeb energií. Chceme-li mít nad spotřebovanou energií kontrolu, musíme ji především:

  • průběžně měřit,
  • měřené hodnoty vyhodnocovat,
  • podle odvozených parametrů identifikovat slabá místa – a především
  • navrhovat a realizovat úsporná opatření.

Poslední dva body zajistí energetik nebo firma, která energetický management (někdy spolu se správou budov) dodává, měření a vyhodnocování může být součástí řídicího systému budovy. V naprosté většině případů ale řídicí systém budovy, tedy systém měření a regulace, data pouze přenáší do vizualizace a zaznamenává jejich historii. Nijak dále s nimi nepracuje.

Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání poboček se používají takzvané odvozené parametry, jako je spotřeba energie na metr čtverečný podlahové plochy, denostupně, v hotelech je to spotřeba energie na jedno přenocování atd. K tomu je nutné znát ještě další proměnlivé i konstantní veličiny, jako například počet ubytovaných hostů, plochy budov nebo obsazenost kanceláří. Tyto veličiny vstupují do výpočtů, jejichž výsledky nám umožní stanovit, jestli provoz budovy je ve srovnání s ostatními provozovanými budovami nebo uznávanými standardy hospodárný.

ContPort je cloudová služba, která shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi pracuje tak, jak to potřebuje energetik nebo facility manager. Kromě procesních dat umí ContPort i spravovat systém hlášení poruch a úkolů (ticketing), včetně přiřazování servisních nákladů jednotlivým technologiím a jejich částem. Uživatelé tak mají unikátní přehled celkových provozních nákladů – energií i servisních služeb – v jednom náhledu. ContPort tím například umožňuje vyhodnotit, zda se technologii vyplatí průběžně opravovat, nebo zda je výhodnější ji nechat dosloužit a nahradit novou i za cenu dočasných vyšších spotřeb energie. V praxi již bylo dosaženo zajímavých výsledků – pouhým přenastavením požadovaných teplot v řídicím systému bylo jen u jediné pobočky řetězce supermarketů ušetřeno na topení více než 50 000 Kč měsíčně. ContPort pomohl identifikovat, která pobočka pracuje nehospodárně a kde se tedy vyplatí bližší zkoumání.

ContPort byl navržen pro servisní a správcovské firmy a pro investory spravující více technologií – pro uživatele, kteří chtějí mít souhrnný přehled o nákladech a účinnosti. Servisní firmy využívají především aplikační část, zatímco jejich subdodavatelé do systému přistupují přes webový portál ContPort na adrese www.contport.com. Spojení s portálem je šifrované a přístup k datům je omezen podle úrovní uživatelů a jejich práv.

Domat ContPort facility
contport graph
Domat ContPort facility
contport service cases
Domat ContPort facility
contport seznam dílů

V ContPortu nechybí ani předdefinované i zákaznické reporty, generované ručně nad zadaným časovým intervalem nebo automaticky v pravidelných obdobích. U technologií lze ukládat katalogové listy, půdorysy i další informace, které pomáhají servisním technikům rychle a efektivně odstranit problémy. Předdefinované pravidelné události upozorňují na konec platnosti revizních zpráv, rychlý přehled o aktuálních i historických datech poskytují dashboardy.

Servisní help desk a správa poskytují kompletní archivaci technické i obchodní dokumentace a průběhu záručních, pozáručních i preventivních prohlídek a zásahů. V systému jsou uloženy příslušné dokumenty, nutné pro bezpečný a hospodárný provoz budov a technologických celků: projektová dokumentace, servisní a provozní smlouvy, revize atd. Průběh servisního zásahu začíná nahlášením problému – buď ručně přes webové rozhraní, nebo automaticky, tedy na základě alarmu z řídicího a monitorovacího systému. Servisní událost je pak zpracována, uzavřena a fakturována. Preventivní prohlídky jsou plánovány předem a jejich servisní tickety jsou generovány automaticky. Součástí tohoto modulu je též správa skladu náhradních dílů.

Modul pro sběr online dat shromažďuje data z technologií buď přes vizualizaci, nebo přímo z PLC a I/O modulů. Hodnoty se zobrazují na portálu na straně s přehledem a ukládají se v databázi. Tato data ukazují, jak efektivní je provoz zařízení: zobrazují se spotřeby jednotlivých částí, hodnoty okolního prostředí (oslunění, venkovní teplota, rychlost větru atd.), procesní hodnoty (teploty, průtoky…) a spotřeby energií (elektřina, plyn, teplo, voda). Hodnoty jsou prezentovány na manažerské úrovni a používají se pro přehledy a dlouhodobé plánování.

Modul pro reporting a ekonomické vyhodnocení pracuje s daty, získanými v předchozích dvou modulech, nebo importovaných do systému z dalších zdrojů (jako je automatický import meteodat z Internetu nebo souboru .csv). Je možné tvořit různé typy sestav, od jednoduchých, jako je přehled provozních nákladů zařízení za určité období, po složitější vzájemné porovnávání podobných zařízení (benchmarking) v různých lokalitách, vztažené na měrné jednotky (m2, kWp, roky). Sestavy mohou být generovány automaticky a zasílány příjemcům e-mailem.

S ContPortem mají správci budov, facility manageři a energetici data o provozních nákladech vždy po ruce.


Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.