Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pronájem chladicích zařízení – nadstandardní servisní služby Trane Care


Potřebujete pokrýt provoz při odstávce, nebo jen potřebujete dočasnou chladicí jednotku? Spolehněte se na služby pronájmu společnosti Trane.

1. Úvod

Společnost Trane je předním poskytovatelem systémů vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVAC), jejich řídicích systémů a služeb pro komerční a průmyslové využití. Společnost Trane, která byla založena v roce 1913 panem Jamesem Tranem a jeho synem Reubenem, se pyšní dlouhou historií zcela zásadních inovací ve svém oboru, jež mají za cíl vytvoření inteligentních, energeticky úsporných a udržitelných řešení, která jsou schopna uspokojit různorodé potřeby v oblasti zajišťování pohodlí budov a průmyslových procesů. Komplexní systémy HVAC a související služby společnosti Trane přispívají ke zlepšení výkonnosti podniků, zlepšují kvalitu života obyvatel budov a umožňují jejich vlastníkům a provozovatelům plnit jejich podnikatelské a provozní cíle.

2. Nadstandardní servisní služby Trane Care

Služby Trane Care™ poskytují prediktivní a preventivní údržbu, správu, monitorování, opravy, modernizace, optimalizace, výměny a služby zdokonalování produktů a systémů a produktů HVAC-R.

Obrázek 1.
Obrázek 1.

2.1. Analýza oleje

Měření vlhkosti oleje, kyselosti a úrovně koncentrace kovů. Stane-li seopotřebení nepřijatelným, dojde ke zřetelné změně charakteristik oleje. Menší problémy se tak dají zjistit a opravit dřív, než se z nich vyvinou větší. Tato analýza se doporučuje pro všechny typy kompresorů, na všech typech chladicí technologie.

2.2. Analýza vibrací

Každá část topení, větrání, klimatizace vzduchu (HVAC) s rotačními součástmi má svou vlastní vibrační charakteristiku. Jakákoliv změna této charakteristiky může sloužit jako prostředek pro indikaci počínajících problémů, jako je opotřebování ložiska, nevyváženost hřídele a degradace tolerance rotoru šroubového kompresoru.

2.3. Kontrola potrubí

Výměník tepla obsahuje mnoho set trubic, všechny vystavené mechanickému namáhání a chemické korozi. Tyto trubice jsou pro účinnost a spolehlivost chladiče kritické, přesto se však při standardní údržbě nekontrolují. Díky nejmodernějšímu technologickému vybavení může společnost Trane detekovat, lokalizovat a zaznamenat vnitřní a vnější korozi, usazeniny, opotřebení nebo praskliny ještě dříve, než by v jejich důsledku mohlo dojít k poškození vaší instalace.

2.4. Zlepšení výměníku

Znečistění ovzduší může působit korozi lamelových trubkových výměníků tepla, což může snížit životnost celého zařízení. Společnost Trane může vaše lamelové trubkové výměníky chránit proti korozi a zachovat při tom jejich původní účinnost. U kotlových výměníků tepla může společnost Trane vodní komory navíc vybavit keramickou vrstvou, aby se omezilo vytváření škodlivého kotelního kamene a snížila se koroze.

2.5. Termografie

Termografie společnosti Trane je predikčním nástrojem pro identifikaci potenciálních problémů, ještě předtím, než se projeví. Je to osvědčená metoda, jak detekovat a diagnostikovat skryté problémy zcela neinvazivním způsobem a za plného provozu. Včasnou detekcí se předchází neplánovaným výpadkům a snižují se náklady na opravu.

2.6. Compressor R’newal™

Aby se začínalo zase od začátku – to je to, co může společnost Trane udělat pro nejdražší součást vašeho chladiče. Compressor R’newal™ je investice, kterou předáte odpovědnost za spolehlivost a výkonnost vašeho kompresoru společnosti Trane. Získáte tím na svůj kompresor dlouhodobou záruku. A také každý chladič s repasovaným kompresorem, Compressor R’newal™ získá automaticky možnost být zahrnut do smlouvy Trane Select™, která dale pozvedne úroveň vašeho zajištění.

2.7. Automatické čistění trubek

Zanesený výměník tepla může dramaticky snížit účinnost systému; například 1mm vrstva kotelního kamene může způsobit až 45% pokles účinnosti. Z toho důvodu se všechny řádně udržované výměníky tepla pravidelně čistí. Jen si představte nějaký systém, který výměník tepla čistí neustále; společnost Trane vás takovým systémem může vybavit, čímž zajistí, že váš systém bude pracovat vždy se špičkovou účinností a vy ušetříte na nákladech za údržbu a za prostoje.

2.8. Frekvenční měniče

Snadný způsob, jak snížit účet za energie, je přizpůsobit otáčky motorů ventilator a čerpadel, které jsou součástí vašeho systému. Systémy budov nejsou zatěžovány stejně po celých 24 hodin a po 7 dní v týdnu, tak proč by měly mít ventilátory a čerpadla stále stejné otáčky? Společnost Trane může stávající ventilátory a čerpadla modernizovat – dovybavit je pohony s proměnnými otáčkami, aby se tak jejich otáčky přizpůsobovaly podle potřeb systému. 20% snížení otáček se projeví 50% snížením energetických nákladů.

2.9. Rekuperace tepla

Nechat odpadní teplo ze vzduchem chlazených chladičů unikat do atmosféry je skoro stejné jako vyhazování peněz. Společnost Trane může vaše nynější vzduchem chlazené chladiče dovybavit tak, aby se odpadní teplo rekuperovalo a dale využilo pro ohřev nebo předehřívání vody pro domácnost nebo pro aplikační procesy.

2.10. Adiabatické chlazení

Chladicí systémy, které pracují mimo navržené parametry, typicky představují zvýšené riziko výpadků, vyšší energetické náklady a nižší provozní účinnost. Adiabatické chlazení společnosti Trane snižuje teplotu vzduchu na vstupu do výměníku. Pokles vstupní teploty o pouhých 10 °C ušetří průměrně 13 % příkonu, což představuje okamžitou úsporu nákladů a přínos pro životní prostředí.

2.11. Modernizace řízení chladiče

Kontroléry chladičů Tracer AdaptiView™ společnosti Trane umožňují novým chladičům pracovat s optimálním výkonem a účinností. Proč by ale technologického pokroku nemohly využívat i starší chladiče? Staré kontroléry chladiče můžeme nahradit kontroléry Tracer AdaptiView™ a vy můžete začít šetřit.

2.12. Korekce účiníku

Firmám, které musí platit přídavné poplatky za odběr jalového výkonu, přináší okamžitou úsporu nákladů korekce účiníku od společnosti Trane. Instalace snižuje jalový výkon a zvyšuje účiník. Korekce účiníku zlepšuje také účinnost rozvodu energie vodou chlazených system a snížením výkonových ztrát zvyšuje kapacitu větví.

2.13. Kontrola těsnosti

Únik chladiva do atmosféry může přispívat nejen k ochuzování ozonové vrstvy, ale i ke globálnímu oteplování. Testovací postupy společnosti Trane, kterými se provádí kontrola těsnosti mohou zajistit, že chladivo ve vašem systému zůstane tam, kam patří – uvnitř systému. Kontrolou těsnosti Trane chráníte nejen životní prostředí, ale i účinnost svého systému; navíc vám pomáhá zůstat ve shodě s příslušnými zákony a předpisy.

2.14. Monitorování chladiva

Monitorování chladiva Trane poskytuje spolehlivou detekci těsnosti pro zařízení ve strojových továrních halách a s předstihem varuje před únikem chladiva. Monitorování chladiva Trane je navrženo tak, aby pracovalo v součinnosti s ostatními řídicími a kontrolními zařízeními Trane, aby posílalo dálková poplašná hlášení (alarmy) nebo, dokonce, aby aktivovalo ventilační systémy budovy.

2.15. Snížení hlučnosti

Někdy může dojít k tomu, že se v mezidobí od koupě vašeho systému do potřeby jeho výměny změní požadavky na hlučnost (úroveň tlumení zvuku). Společnost Trane může pro většinu svých chladičů dodat soupravy na snížení hlučnosti, které je zatlumí a sníží tak hlukovou zátěž v okolním prostředí.

2.16. Kvalita vzduchu uvnitř budovy

Dobrá kvalita vzduchu uvnitř budovy přispívá k bezpečnému, zdravému, produktivnímu a komfortnímu pracovnímu prostředí. Program kvality vzduchu uvnitř budovy Trane zahrnuje účinnou filtraci, ventilaci, kontrolu zdrojů znečistění a regulaci vlhkosti tak, aby se maximalizoval uživatelský komfort a tím i nájemní/prodejní cena vaší budovy.

2.17. Hospodaření s chladivem

Uvědomujeme si, že volba správy není vždy jednoduchá, protože musíte uvažovat a zvážit několik faktorů, abyste se mohli nakonec správně rozhodnout. Trane se zavazuje poskytnout svým zákazníkům vybavení a systémy, které jsou zodpovědné vůči životnímu prostředí a dobré z obchodního hlediska. Servisní zástupci společnosti Trane jsou pro každou aplikaci schopni včas nabídnout nejvhodnější chladivo, a to při dodržení všech zákonných předpisů.

2.18. Regenerace chladiva

Přizpůsobení chladiva Trane je komplexní služba pro zajištění slučitelnosti chladiva, která zahrnuje materiálovou oblast, provozní analýzu a technickou podporu. Přizpůsobení chladiva zajišťuje, aby chladič vyhovoval současným zákonům a předpisům, a jeho optimalizaci na váš existující systém, aniž byste museli vynaložit náklady na úplnou výměnu chladiče.

3. Pronájem chladicích zařízení

S přichodem vyšších teplot přichází také vyšší požadavek na chlazení. Pro mnoho uživatelů je spravné chlazení naprosto klíčové pro bezpoblémový chod jejich podnikání a je jedno, zda se jedná o komerční budovy, sklady nebo průmyslové podniky. Při výpadku chlazení nebo nedostatečném chladícím výkonu vznikají uživatelům velké problémy a nemalé finanční ztráty.

Právě pro tyto případy přichází společnost Trane s možností pronájmu průmyslového chlazení. Pronájmem zařízení můžete snadno překlenout nečekaný výpadek Vašeho vlastního systému. Stejně tak můžete krátkodobě navýšit chladící výkon při sezónních špičkách či jednorázových akcích. Pronájem zařízení nabízí zejména bezpečnost a flexibilitu pro koncového zákazníka.

Dnes již není nutné investovat finanční prostředky do nových zařízení, které jsou využívány jen krátkodobě. S možností pronájmu dostanete řešení přímo na míru a to pouze v době, kdy ho opravdu potřebujete. Navíc získate věškerý preventivní servis a opravy v ceně pronájmu.

Toto všechno značne redukuje celkové náklady. Tento typ pronájmu využijí zejména provozovatelé ledových kluzisť, vinaři a všichni, kteří potřebují pouze sezónní chlazení.

Další a dnes velmi populární službou je dlouhodobý pronájem, který přináší alternativu ke klasickému nákupu strojů. Toto řešení Vám umožní získat nejmodernější zařízení s plným servisem, včetně všech neočekávaných oprav, za pevně danou a neměnnou částku po celou dobu pronájmu a navíc bez nutnosti investice.

Nabídka od společnosti Trane zahrnuje nové vzduchem chlazené chladicí jednotky s výkonem od 100 do 1500 kW, které jsou speciálně konstruovány pro dočasné procesní chlazení a komfortní aplikace, které mohou být použity např. v těchto případech:

Obrázek 2.
Obrázek 2.
 • Přechodné navýšení chladícího výkonu
 • Vykrytí sezonních špiček
 • Záloha po dobu plánovaných odstávek
 • Náhrada v případě poruchy stávajícího systému chlazení
 • Zajištění chlazení pro jednorázové či sezónní akce
 • Dlouhodobý pronájem chladícího zařízení s možností následného odkoupení stroje

Zapůjčením od společnosti Trane získáte:

 • Větší flexibilitu
 • Zvýšenou efektivitu a optimalizaci systému
 • Rychlou reakci při nečekaném výpadku
 • Servisní služby 24/7 po celé ČR a SK
 • Veškeré příslušenství a instalaci na klíč
 • Služby světového lídra v oblasti chlazení s více než 100letou tradicí
 • Moderní a energeticky úsporné stroje konstruované speciálně pro účely pronájmu

Pokud potřebujete bezpečné a nákladově efektivní řešení pronájmu, které zajistí minimální časovou prodlevu a hladký přechod systému, obraťte se na společnost Trane.

4. Novinky v HVAC portfoliu společnosti Trane

Obrázek 3.
Obrázek 3.

5. Závěr

Společnost Trane nabízí svým zákazníkům nejmodernější a nejefektivnější zařízení. Toto zařízení je již instalováno u tisíců spokojených zákazníku. Obzvláště pak dbáme na kvalitu servisních služeb, které zajištujě široká síť školených servisních techniků, kteří jsou nepřetržitě k dispozici po celé České republice a Slovensku. Přidanou hodnotou společnosti Trane jsou nadstandardní servisní služby Trane Care, které našim zákazníkům nabízení nejvyšší možnou péči o své stroje a tím eliminování nákladů za neočekávané poruchy a prodloužení životnosti zařízení. Jedinečnou službou je pak možnost pronájmu chladicích zařízení, která pomůže při havarii stávajícího systému chlazení nebo může navýšit chladicí výkon po dobu letních měsíců či výrobních špiček.

Trane ČR spol.s r.o.
logo Trane ČR spol.s r.o.

Pronájem průmyslového chlazení a vytápění (chladicí jednotky "chiller", mobilní klimatizace a tepelná čerpadla). Služby půjčovny "Trane Rental Services" nabízejí pronájem širokého spektra zařízení pro plánované a neplánované potřeby jako jsou průmyslové ...