Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nová generace inteligentních vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100

Dánský výrobce inteligentních systémů pro měření spotřeb energií Kamstrup A/S, uvádí na trh vodoměry nové generace, s novými funkcemi a zcela přepracovaným rádiovým rozhraním. Díky tomu budete mít k dispozici více informací, které Vám usnadní správu Vaší sítě a jednotlivých odběrných míst.

Tato inovovaná řada vodoměrů posouvá měření spotřeb pitné vody opět o krok dále. Přesto, že se jedná jen o dílčí doplnění nových anebo vylepšení stávajících funkcí, poznáte rozdíl téměř okamžitě.

Odečet na větší vzdálenosti – rádiové rozhraní druhé generace

Mezi nejvýznamnější změny patří bezesporu rádiová část obou typů vodoměrů. Díky dlouholetému vývoji a provozním zkušenostem, byl inovován celý komunikační modul a rovněž zabudovaná anténa. Toto rozhraní je určeno pro dálkový odečet aktuálních a měsíčních hodnot, uložených v datových registrech. Díky použité technologii je odečítání nyní mnohem jednodušší, spolehlivější a oproti předchozí generaci se zvýšil dosah rádiového pokrytí téměř dvojnásobně. Sníží se, nebo zcela eliminuje, potřeba použití opakovačů a externích antén. Celá síť tak bude méně komplikovaná, zjednoduší se její správa a nemalý bude i pozitivní finanční dopad na investice v případě přechodu na pevnou odečtovou síť Radio Link Network.

Nově pro integraci do pevných sítí Radio Link – provozní mód Fix networkPřístroje nové generace mohou pracovat ve dvou různých režimech. Jeden je určen pro odečítání pochůzkou, kdy je potřebné časté vysílání dat. Vodoměry vysílají každých 16 sekund, takže při dobrém rádiovém pokrytí můžete spolehlivě odečítat i z projíždějícího vozu, bez nutnosti zastavení.

Pokud budou vodoměry provozovány v pevné síti Radio Link, je možné je nastavit buď ve výrobě anebo na místě instalace, pro komunikaci v této inteligentní síti. V tomto režimu vodoměry vysílají každých 96 sekund, se zvýšeným vysílacím výkonem. Tento komunikační mód obsahuje rovněž dodatečné „opravné“ bity, takže i v případech, kdy není zachycena kompletní datová zpráva, budou data zrekonstruována do původní podoby. Tuto funkci je možné využít s datovým koncentrátorem Kamstrup, který je schopen tento protokol bezpečně a rychle dekódovat.

Tento režim lze ale použít i pro odečet pochůzkou. Představme si příklad, kdy máme několik měřidel mimo běžný rádiový dosah, např. v místech, kde je instalace vzdálena od veřejné komunikace a nechceme nebo nemůžeme nainstalovat datový opakovač. Stačí měřidlo přepnout do módu pevné sítě, nic víc. Jen musíme pamatovat na vysílací interval, který je již zmíněných 96 sekund. Pokud ale trváte na 16 s intervalu, například z důvodu, že nemůžeme v místě odečtu čekat (odečet z veřejné komunikace, kde nelze zastavit z důvodu dopravní situace nebo omezení), tak ponecháme standardní mód a instalujeme externí anténu. Samotná externí anténa má zisk až 6 dB a dostatečně rádiový signál z vodoměru zesílí. Její konstrukce navíc umožní distribuovat signál z místa, které je pro rádiovou komunikaci vhodnější.

Detekce netěsností již od 1,6 l/h – už od 0,1 % z hodnoty Q3

Díky prokázané přesnosti a stabilitě měření je možné nastavit nové detekční limity na 0,1 a 0,25 % hodnoty Q3. Doposud bylo možné tento limit, pro sledování netěsností, zvolit pouze v hodnotách 0,5; 1 a 2 % z Q3. Tato inovace Vám umožní sledovat opravdu i nepatrné netěsnosti v síti. Vždyť kohoutkem odkapávajícím 1 navazující kapku za druhou protečou necelé 4 litry za hodinu, tak si umíte představit protečené množství za týden, měsíc nebo rok. Pokud nastavíme limit detekce na 0,1 %, identifikujeme již průtok 1,6–2,5* litru za hodinu.

Prevence zamrznutí vodoměru – měření okolní teploty

Inovované vodoměry měří tzv. „okolní teplotu“. Přesněji jde ale o teplotu měřenou čidlem přímo uvnitř přístroje, tedy teplotu mimo vlastní protékající vodu. Touto hodnotou můžeme kontrolovat provozní stavy, například dlouhodobé provozování v místech, kde díky nízkým teplotám může docházet k zamrznutí vodoměru.

Monitoring stavu distribuční sítě – teplota vody*

Vodoměr měří rovněž teplotu protékající pitné vody a to sonickým principem. Jde o přesné měření, které využívá samotného ultrazvukového měřícího principu, takže není potřebné další čidlo, které by bylo vestavěné v měřícím profilu nebo by zvyšovalo spotřebu celého zařízení. Toto měření opět může pomoci s prevencí proti zamrznutí vodoměru, anebo vyhodnocení teploty za účelem optimalizace provozu sítě. Tato teplota může sloužit i jako indikátor nebezpečí šíření bakterií, např. legionelly, v aplikacích, kde toto z povahy provozu hrozí (typicky teplotní rozmezí 20–45 °C).

Zpětná kompatibilita odečtových systémů

Kamstrup důsledně dbá na to, aby stávající, již provozovaná měřidla, byla odečítána s těmi inovovanými shodnými odečtovými systémy. Nemusíte tak mít obavy o to, že o svá data přijdete. Vodoměry nové generace budou mít v protokolu zařazeny navíc informace o teplotách a samozřejmě jejich maximech, minimech a průměrných hodnotách (podle denního nebo měsíčního registru).

Veškeré doplňkové funkce, o kterých jsme se zmínili, nemají vliv na životnost baterie, ani na způsob odečítání dat, tedy rádiem, prostřednictvím protokolu wireless M-Bus (aktuální a poslední měsíční hodnota) nebo sériovým, optickým rozhraním (odečet denních a měsíčních registrů).

Pro více informací jsme vám k dispozici na tel.: 296 804 954 nebo e-mailem na info@kamstrup.cz


Poznámky

* pouze MULTICAL® 21 ... Zpět


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.