Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kapesní průvodce termografie

Není termografie jako termografie. Při bezdotykovém měření teploty platí některá základní pravidla. Příručka „Kapesní průvodce termografie“ obsahuje informace, tipy a triky z praktického měření, které vám mohou výrazně pomoci při vašem každodenním měření.


V časech rostoucích cen energií a vysokých nákladů na odstavení zejména výrobních strojů se bezdotykové měření teploty uplatňuje při zjišťování účinnosti budov i při průmyslové údržbě.

Emise, Reflexe, Prostup

Hned v úvodu Kapesního průvodce termografie je na praktických obrázcích ukázáno, že záření vstupující do termokamery se skládá z více složek vyzářené, odražené a přenesené složky infračerveného záření, které vychází z objektů v zorném poli termokamery.


A obrázky a základní teorie jsou doplněny praktickými radami:

  • Pomocí termokamery je možné měřit pouze teplotu povrchu, nelze měřit vnitřní teplotu ani tělesa v pozadí.
  • Mnoho, pro lidské oko průhledných materiálů, jako například sklo není transmisivních (prostupných) pro dlouhovlnné infračervené záření.
  • Při měření z objektu odstraňte veškeré kryty, neboť termokamera změří pouze teplotu těchto krytů. Pozor: Dbejte vždy na provozní předpisy měřených objektů!
  • K několika málo prostupným materiálům patří např. tenké plastové fólie a germanium, materiál ze kterého jsou vyrobeny čočky a ochranné sklo termokamer Testo.
  • Pokud elementy, které leží pod povrchem tento povrch tepelně ovlivňují kondukcí, je možné často pomocí termokamery rozpoznat strukturu těchto objektů. Přesto měří termokamera pouze povrchovou teplotu. Přesné určení teploty těchto elementů není možné.
  • Emisivita materiálu silně závisí na struktuře povrchu materiálu.
  • Pozor na korektní nastavení emisivity podle povrchu měřené plochy.
  • Neměřte vlhké, zasněžené nebo namrzlé povrchy.
  • Neměřte na nepřiléhající znečištění (zkreslení teploty obsaženým vzduchem).
  • Zvláštní pozornosti dbejte při měření hladkých povrchů možným zdrojům záření v okolí (např. slunce, topení, atd.).
Výše uvedené je jen namátkou vybraných pár tipů, ochutnávkou z praktické publikace, jejíž bezplatné zaslání si můžete objednat na e-mailu: info@testo.cz


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...