Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Roční odečty vody a tepla jsou za dveřmi. Musíme jim otevřít?

Každoroční odečty tepla a vody probíhají v tisícovkách bytových domů po celé ČR od konce listopadu do konce ledna. Nezpřístupnit byt kvůli odečtu vás díky nové vyhlášce může přijít pěkně draho. Za teplo a teplou vodu díky tomu můžete zaplatit až trojnásobek. Řešením je přechod domu k rádiové technologii měřicích přístrojů.

Asi třetina bytů, kde provádíme odečty a následně rozúčtováváme náklady na teplo a vodu, stále není vybavena vodoměry a měřiči tepla s rádiovou technologií, která umožňuje dálkové odečty. Obyvatelé těchto bytů je tedy musí pro odečty zpřístupnit,“ říká Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika.

Kdo se nemůže zúčastnit prvního termínu odečtů, dostává jeden náhradní termín. Pokud ani ten nevyhovuje, je třeba domluvit si se správcem objektu nebo přímo s firmou, která provádí odečty, termín individuální. Ten však již nájemce bytu musí uhradit, cena se pohybuje od 150 do 350 Kč. Pokud to přístroj v bytě umožňuje, je řešením i samoodečet. Vždy je dobré použít k tomu určený formulář s návodem, jak se která hodnota má správně odečíst. Formulář bývá ke stažení na webu firmy, která rozúčtování provádí.

Kdyby někdo nezpřístupnil svůj byt vůbec a ani neprovedl samoodečet, vystavuje se riziku, že mu bude u tepla i odebrané teplé vody spotřební složka v jeho vyúčtování zvýšena o 200 %. Pokud vezmeme jako příklad byt 2+1 o výměře 50 m2, kde činila roční spotřeba teplé vody 15 m3, tak místo 16 614 Kč zaplatí 46 740 Kč, tedy téměř trojnásobek,“ upozorňuje Jarmila Trčková.

Při odečtu bychom si také měli důkladně zkontrolovat odečtené hodnoty v protokolu, který podepisujeme. I odečitatel je jen člověk a může tedy udělat chybu, která má za následek zbytečné reklamační řízení.

Všechna tato úskalí – počínaje rušením soukromí obyvatel domu přes případnou chybu ve vyúčtování vzniklou lidským faktorem při odečtu nebo později při ručním zadávání dat až po následné reklamace – snadno odstraní dálkový odečet.

O tom, že v domě proběhl, se ani nedovíme. Vodoměry a měřiče tepla vybavené rádiovým modulem navíc mohou prostřednictvím rozúčtovací společnosti správce domu informovat o tom, že se přístroj rozbil a neměří správně či vůbec nebo že byla porušena plomba.
Co může nepříznivě ovlivnit náklady za vodu?

Zamávat s cenou vody dokážou i včas nezjištěné úniky vody. Pokud např. protéká toaleta v době vaší dvoutýdenní dovolené, znamená to 700 Kč za vodu navíc. V dlouhodobě neobývaném bytě, kde toaleta protéká celý rok, to pak může činit až 18 000 Kč. Významné navýšení nákladů mohou ale přinést i kapající kohoutky, zvlášť když si představíme, kolik jich v bytovém domě může kapat. Pro správce bytových domů a SVJ je pak výhodnější aktivovat si službu „Detekce úniků vody“.

Co může nepříznivě ovlivnit náklady za teplo?

V České republice lidé obecně vnitřní prostory přetápí. Zatímco jinde v Evropě lidé topí skutečně na maximálně 20 °C, u nás je obvyklé mít v bytě 22–24 °C, ale najdou se i tací, kteří topí ještě výrazně víc,“ uvádí Jarmila Trčková. Vždy je tedy dobré zkontrolovat před zahájením topné sezony funkčnost termostatických hlavic na všech tělesech, v zimě pak větrat krátce, ale efektivně „průvanem“, nikoliv dlouhodobě na mikroventilaci.

Společnost ista Česká republika s.r.o. svými produkty a službami pomáhá udržitelným způsobem hospodařit s energiemi, šetřit náklady a emise CO2. Specializuje se na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio hardware komponentů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, měřiče tepla a související instalační systémy. Je průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje měřicí techniky. Společnost ista usiluje o spravedlivé rozdělení nákladů na odebrané teplo a vodu na základě individuální spotřeby.

Další informace najdete na stránkách www.ista.cz.


ista Česká republika s.r.o.
logo ista Česká republika s.r.o.

ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio svých produktů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, ...