Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezdrátová regulace vytápění budov

Automatizace budov přináší uživatelům řadu výhod v podobě pohodlného ovládání jednotlivých funkcí budovy lokálně i vzdáleně, nicméně hlavním atributem automatizace je ekonomika provozu a úspora energií.

Největších úspor lze dosáhnout vhodnou individuální regulací vytápění jednotlivých místností v závislosti na časovém plánu a dalších podmínkách. Pro stávající budovy s klasickými radiátory je ideálním řešení bezdrátový systém IQRC od HDL Automation s.r.o., jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Vzhledem k individuální regulaci vytápění jednotlivých místností dokáže oceněný systém IQRC ušetřit desítky procent na topných nákladech. Návratnost investice je tak velmi rychlá v horizontu 4 až 5 let.


Bezdrátový systém individuální regulace vytápění IQRC dokáže ovládat i více než 1 000 koncových zařízení (bezdrátové termostatické hlavice, regulátory, teplotní čidla, spínací jednotky, elektrické radiátory apod.). Díky této výhodě nachází bezdrátový systém IQRC uplatnění i při regulaci vytápění rozlehlých objektů, jako jsou administrativní budovy, nemocnice, hotely, školy, historické budovy a průmyslové haly, viz reference na www.hdl-automation.cz.

Zónová regulace umožňuje uplatňovat individuální přístup při nastavování teplotních režimů v jednotlivých místnostech a efektivně dávkovat tepelnou energii do jednotlivých částí budovy. Vzdálené monitorování místností poskytuje správcům objektů neocenitelné a vždy aktuální informace o hospodaření s teplem.

Odpadá i problematika financování, neboť HDL Automation s.r.o. nabízí možnost financování této investice z dosažených úspor formou leasingu.

Jádrem systému je centrální jednotka. Zajišťuje spolehlivou bezdrátovou distribuci nastavených režimů do jednotlivých zón regulovaného objektu. Pracuje na základě obousměrné komunikace a zpětně sbírá všechny informace o aktuálním stavu.

Centrální jednotka
Centrální jednotka

Software IQ RC společně s centrální jednotkou slouží k řízení celého systému. Je přizpůsobený na programování změn teploty v čase a správu vytápěcích zařízení. Dokáže získat statistické informace o teplotách v jednotlivých místnostech. Je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows a je přístupný i přes internet.

Software IQ RC
Software IQ RC

Dalším řídicím prvkem je regulační jednotka, která měří teplotu v místnosti a řídí termostatické hlavice. Je vybavena LC Displejem s informacemi o aktuálním nastavení. Centrálně nastavenou teplotu lze na regulační jednotce manuálně změnit dle potřeby v přednastaveném rozmezí.

Výkonným prvkem je programovatelná termostatická hlavice. Hlavice jako celý systém je bezdrátová, napájená bateriemi. Reguluje teplotu v místnosti tak, že proporcionálně otevírá a zavírá termostatický ventil na radiátoru podle definovaného programu z centrální řídící jednotky nebo regulační jednotky.

Regulační jednotka
Regulační jednotka
Termostatická hlavice
Termostatická hlavice

Systém lze rozšířit o jednotku spínač kotle a ovládat tak kromě hlavic i činnost kotle nebo o snímač teploty pro měření prostorové teploty v příslušné zóně. Snímač je vhodný použít v kombinaci s termostatickou hlavicí nebo regulační jednotkou.

Celý systém musí být doplněn routerem pro zabezpečení pokrytí signálem v místnostech, kde není přímé bezdrátové spojení mezi jednotlivými prvky systému IQ RC. Díky tomu lze systém aplikovat i v rozlehlých budovách.

Snímač teploty
Snímač teploty
Router
Router

Životnost baterií je cca 2,5–3 roky. Podmínkou je správně vyregulovaný a nastavený topný systém.
www.hdl-automation.cz

HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...