Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dynamické termostatické ventily COMAP

Pro zjednodušení vyvažování otopných soustav vyvinula společnost COMAP řadu dynamických ventilů pod označením AutoSar. Problematika vyvážení je přenesena na úroveň radiátoru a tím je významně usnadněno hydraulické vyvážení celé soustavy.


Vyvážení rozvodů, i když je neviditelné, má zásadní význam pro správné rozložení teplot v obytných prostorách. Jeho realizace se však může ukázat jako složitá, protože nerovnoměrné rozložení průtoků v rozvodech je způsobeno jejich geometrií: výškou podlaží, vzdáleností od čerpadla, použitými tvarovkami atd. To vše jsou faktory, které je třeba vzít v úvahu při výpočtech a následně při nastavování armatur.

Pro větší jednoduchost vyvinula společnost COMAP dynamické armatury, u nichž je regulační systém přímo integrován do termostatického ventilu nebo hydraulického modulu: řadu AutoSAR. Tyto armatury usnadňují vyvážení celé instalace.Použití dynamických armatur AutoSAR přináší tepelný komfort, zbavuje nás problémů s hlukem a optimalizuje se spotřeba energie při současném zvýšení efektivity provozu zdroje tepla.

Společnost COMAP  vyvinula pro řadu armatur AutoSAR  regulátor diferenčního tlaku, který je integrován do tělesa termostatického ventilu nebo do tělesa H-modulu. Průtok každým radiátorem zůstává konstantní bez ohledu na změny tlaku v rozvodu. Ventil funguje jako tlakově nezávislý termostatický radiátorový ventil (PI-TRV).

 • Rozsah nastavení ventilů AutoSAR je vhodný pro radiátory o výkonu 350 až 2 200 W (při teplotním spádu 15 K).
 • Dynamické ventily řady AutoSAR jsou navrženy pro diferenční tlak až 60 kPa. Lze je proto použít pro všechny dvoutrubkové soustavy, kde nastavení čerpadla nepřesahuje 6 m H2O.
 • Potřebný průtok radiátorem lze nastavit až na 130 l/h díky 12 pozicím přednastavení. Po nastavení každého ventilu je průtok radiátorem omezen na zvolenou hodnotu a systém je vyvážen.

ČASOVÁ ÚSPORA

 1. Zkrácení času potřebného k návrhovým výpočtům: je nutno pouze stanovit požadovaný průtok.
 2. Úspora času potřebného k vyvažování soustavy: potřebné hodnoty se nastaví přímo na ventilech u každého radiátoru.
 3. Instalace ventilů je jednoušší díky O-kroužku na sáči ventilu.

JEDNODUCHOST INSTALACE

 1. Díky dynamickým ventilům není nutné při vyvažování provádět náročné vyvažování stoupaček, které jsou často obtížně přístupné.
 2. Ventily řady AutoSAR jsou k dispozici pro klasické radiátory, pro radiátory se středovým připojením i pro radiátory s integrovaným ventilem. Ventily mohou být snadno připojeny na rozvody z různých materiálů.
 3. Dynamické ventily umožňují jednoduše dodržet projektované hodnoty – nastavení je prováděno pouze na ventilu.

ŠPIČKOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

 1. Díky optimalizované teplotě zpátečky se zlepšuje účinnost kotle.
 2. Dynamické ventily AutoSAR  jsou certifi kovány podle EN215, jsou kompatibilní se všemi hlavicemi COMAP  s  převlečnou matkou M30×1,5. Pro projekty s důrazem na energetickou úsporu doporučujeme použít hlavice Sensity-VT-01, které mají velmi rychlou a přesnou odezvu: hystereze (C) = 0,07, vliv teploty vody (W) = 0,17, výsledná hodnota CA = 0,45*(C+W ) = 0,1 je nejlepší na trhu.

FINANČNÍ ÚSPORA PŘI PROVOZU

 1. Dobré vyvážení snižuje spotřebu tepla.
 2. Kotel provozovaný s vyšší účinností spotřebovává méně energie.3. Údržba systému je jednodušší a snadno proveditelná standardní realizační firmou bez nutnosti zásahu specialistů na vyvažování, což představuje významnou úsporu nákladů.

PROVOZNÍ KOMFORT

 1. Dobře vyvážený systém výrazně snižuje riziko vzniku přetápěných nebo nedotápěných prostor. Teplo je lépe distribuováno v celém objektu, což zvyšuje pohodlí uživatelů.
 2. Dobré vyvážení snižuje riziko vzniku nežádoucího hluku v soustavě a předchází se tak oprávněným stížnostem uživatelů.

Další varianty dynamických ventilů:

 • Dynamické termostatické ventily pro středové připojení – řada AutoSAR – THERMOD
 • Dynamické termostatické ventily pro středové připojení – řada AutoSAR – THERMOD DESIGN
 • Dynamické H-moduly – řada AutoSAR – H-modul MOD
 • Dynamická připojovací sada AutoSar pro desková otopná tělesa
COMAP Praha s.r.o.
logo COMAP Praha s.r.o.

COMAP je francouzská společnost s více jak 100 letou historií, která je expertem v systémech rozvodů a v systémech HVAC. Nabídka skupiny se skládá ze systémů regulace, podlahového topení, systémů pro rozvody vody i topení a systémů pro kvalitu vody. COMAP ...