Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové funkce systému bezdrátové regulace vytápění IQRC

Systém IQRC byl vyvinut pro bezdrátovou zónovou regulaci vytápění velkých budov jako jsou školy, administrativní budovy ale i průmyslové haly. Na stávající teplovodní radiátory se namontují bezdrátové motorové termostatické hlavice, místnosti se osadí regulační jednotkou, která monitoruje a zaznamenává teplotu a ovládá motorové hlavice v souladu s předefinovanou požadovanou teplotou pro daný časový úsek.

Všechny prvky systému regulace IQRC jsou ovládané jednou řídicí jednotkou, ke které může správce případně jiní určení pracovníci přistupovat lokálně i vzdáleně pomocí specializovaného licencovaného software IQRC. Přínosem je centrální řízení a kontrola nad topnou soustavou budovy se zpětnou vazbou, neboť systém IQRC neustále měří a zaznamenává teploty v jednotlivých místnostech. Tím lze dosáhnout velice přesně požadované teploty v daném čase v jednotlivých zónách/místnostech, vytápět je ty místnosti, které jsou v daný čas využívány a ostatní mít v útlumu. Z praxe, kdy je tento systém IQRC instalován řádově již ve 100 objektů za cca 10 let, je nezávisle ověřeno, že systém IQRC prokazatelně přináší svým uživatelů úspory na vytápění ve výši 20–30 %.

Nároky uživatelů a vývoj cen energií přiměly výrobce systém IQRC doplnit i o další funkce.
Nároky uživatelů a vývoj cen energií přiměly výrobce systém IQRC doplnit i o další funkce.

Majitelé nebo správce nájemních budov bude jistě zajímat možnost rozúčtování nákladů na vytápění na jednotlivé nájemníky. Systém IQRC k tomu používá gradenovou metodu na poměrové rozpočtení nákladů dle plochy v kombinaci s přesným měření teplot v jednotlivých zónách/místnostech v průběhu času za definovaná topná období. Tím lze poměrně přesně určit poměrnou spotřebu nákladů na vytápění pro příslušné nájemníky/uživatele jednotlivých zón/místností.

Souběžně umožňuje systém IQRC začlenit i podružné měření spotřeby elektrické energie, teplé a studené vody aj. na základě odečtů z příslušných měřičů s komunikací protokolu ModBus. Tím získává investor/majitel/správce budovy, která je provozovaná převážně jako nájemní, ucelený systém pro správu a rozpočet energií na jednotlivé nájemníky.

Další přidanou funkcí je měření čtvrthodinového maxima a možnost řízení odběru el. energie v souladu s tímto parametrem. Větší budovy mají většinou smlouvy na odběr el. energie, která nesmí přesáhnout určitou maximální hodnotu za 15 min. tzv. čtvrthodinové maximu. Systém IQRC umožňuje řízení ¼ hodinového maxima tak, aby nedocházelo k jeho překračování a tím penalizaci ze strany dodavatele elektrické energie.

Systém IQRC lze rovněž propojit s jednotlivými dílčími klimatizačními jednotkami, a tím je centrálně řídit. Správce budovy tak získá další kontrolu v rámci budovy nad odběrem elektrické energie pro řízení ¼ hodinového maxima.

Systém IQRC je navíc otevřený i k doplnění dalších funkcí pro integraci s již instalovanými systémy v budově.

A na co se můžete těšit v nejbližší době? Výrobce aktuálně pracuje na nových prvcích, především na nové motorové hlavici, která bude přímo komunikovat s okenními magnety, jež budou hlásit otevření oken v dané zóně a umožní tím okamžitou reakci na větrání zóny uzavíráním ventilu radiátoru(ů) v příslušných zónách/místnostech, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám. Taktéž se koncem roku očekává nová regulační jednotka, která bude mít více funkcí a nový design. Již byl dokončen a certifikován modul pro řízení FanCoil jednotek, což umožňuje i je začlenit do systému IQRC pro řízení vytápění a chlazení budov.


www.iqrc.info

Reference

Ostrava, Poliklinika Hrabůvka
Ostrava, Poliklinika Hrabůvka
ZŠ Hořovice
ZŠ Hořovice


HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje značky HDL, IQRC, MyMight, Enertex, smart:)things, Hoteza, Raysgem, Matrix. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov, systémovou elektroinstalací vytváří inteligentní budovy.