Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Synco Living – integrované řízení TZB

S pokračující expanzí nízkoenergetické výstavby v naších luzích a hájích přibývá nejenom energeticky úsporných novostaveb, ale nemalou měrou i rekonstrukcí stávajících objektů. Ty jsou zaměřeny právě na snížení provozních nákladů sanované budovy, zároveň však mohou nabídnout svým obyvatelům nový rozměr v oblasti kvality prostředí.

Výměna starých nevyhovujících oken za nová, těsná, vybavená izolačními trojskly, zateplení obvodové schránky budovy, to jsou kroky, které přinášejí svým uživatelům výhody v podobě zvýšení vnitřní povrchové teploty obvodových stěn v topném období. Rovněž ale i prodloužení tepelné setrvačnosti budovy a díky zvýšené těsnosti i lepší vzduchovou neprůzvučnost. To je ovšem pouze první krok na cestě k finančním úsporám za vytápění a ke zkvalitnění vnitřního prostředí sanované budovy.

Soužití se zatepleným objektem

Často první zkušenost uživatelů v nově zateplených objektech se týká tepla. Stěny chladnou pomaleji a ty obvodové už tolik „nestudí“. Takže první kroky obvykle vedou k termostatu, pokud je jím dům vybaven, následně teplota prostoru klesá z dřívějších 25 °C na optimálních 21 °C. Správný krok. Ale záhy se v některých místnostech začíná nastavená teplota jevit jako nedostatečná. Otopný systém dimenzovaný na tepelnou ztrátu objektu kolem 20 kW nelze při pětinové spotřebě efektivně regulovat. Radiátorovými šoupátky, léty nepoužívanými, již nelze pohnout tam ani zpět. Navíc se na supertěsných oknech a v ostění začínají objevovat „kaluže“ kondenzátu vzdušné vlhkosti. Následuje obvyklá chyba v podobě neustálého větrání „mikroventilací“ v oknech. Teplota na termostatu, je přestavena někam ke 23 °C, komparativní výhody zatepleného objektu mizí a na konci topné sezony přichází rozčarování. Slibované úspory tepla jsou sotva poloviční a komfort bydlení není o tolik lepší než před sanací.

Regulace předimenzovaného otopného systému

Pokud je stávající topný systém nepoškozený a byl konstruován již s nuceným oběhem, obvykle postačí nahradit nefunkční šoupata novými radiátorovými ventily Siemens řady VDN nebo VEN. Na nové ventily pak lze snadno namontovat bezdrátové regulační servopohony Siemens SSA955 (obr. 1), které zároveň v místnostech plní funkci čidla prostorové teploty. O aktuální teplotě v každé místnosti informují bezdrátovými telegramy centrální jednotku regulačního systému Synco Living, QAX903 (obr. 2). Tato pak podle nastavených týdenních programů řídí opět bezdrátově jednotlivé servopohony a zároveň vysílá binární impuls zdroji tepla, je čas topit. Pokud jste uživateli sofistikovanějšího zdroje tepla, například kondenzačního kotle s modulovaným hořákem, pak si QAX903 o potřebné množství tepla řekne prostřednictvím signálu 0–10 V. Obdobným způsobem dovede systém Synco Living pro Vás připravovat i potřebné množství teplé užitkové vody. Vždy, kdy to budete potřebovat.

Obr. 1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 2

Komfortní větrání v moderní budově

Schéma

Větrání domácnosti je často opomíjeným faktorem při navrhování novostavby či rekonstrukci stávajícího objektu. Zatímco ztráty tepla větráním činí u původních, nerekonstruovaných objektů, cca 1/3 potřebné energie na otop, u objektů s kvalitní izolační obálkou činí tepelné ztráty větráním až 2/3 celkové spotřeby tepla. Větrat totiž musíme v obou případech srovnatelně, to jen úniky obvodovými konstrukcemi se nám rapidně zmenšily. Vzhledem k tomu, že ceny větracích rekuperačních jednotek již dnes atakují hranici patnácti tisíc korun a k vedení vzduchotechnických rozvodů lze užít tenkých flexibilních hadic, rozhoduje se čím dál tím víc investorů pro tento hospodárný, ale především komfortní způsob větrání objektu. Synco Living řídí tyto jednotky velmi efektivně pomocí bezdrátového univerzálního modulu RRV934. K dispozici jsou tři stupně výkonu výměny vzduchu řízené časovými programy nebo manuálně podle potřeby. Dále komfortní chlazení nočním vzduchem, které zajistí levné snížení teploty ve vašem objektu v horkých letních měsících. Uplatnění snadno najdou funkce „Krb“ či hlídání zanesení prachových filtrů. Komfort i efektivitu větrání lze zlepšit instalací čidel vlhkosti a kvality vzduchu. Jednotka pak pracuje ve zcela automatickém režimu podle kvality ovzduší v objektu. Pružně reaguje na příchod návštěv, vaření, sprchování a nově vzniklému znečištění vzduchu přizpůsobuje chod ventilace. Pokud je však hladina sledovaných hodnot v nastavených hygienických limitech, mění jen nezbytně nutné množství vzduchu nebo zcela stojí. Systém automatizace domácnosti Synco Living se stará o tepelnou pohodu a čerstvý vzduch v objektu automaticky. Uživatel může celý systém ovládat z centrální jednotky nebo vzdáleným přístupem přes počítač či chytrý telefon. A to není zdaleka všechno.

Více informací naleznete na: www.synco-living.cz.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...