Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

„Indikátor spotřeby“ v nových web serverech řady OZW772.. a OZW672..

Web servery čtvrté generace od společnosti Siemens jsou vybaveny novou funkcí s označením „Indikátor spotřeby“, která slouží ke kontrole energetické hospodárnosti provozu soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC), jejich částí i jednotlivých místností. Přístroje umožňují také upravovat hodnoty provozních parametrů zařízení HVAC a jednotlivých místností manuálně přes internet, takže mohou přímo přispívat k hospodárnému využívání energie.

Obr. 1: Web servery řady OZW772.. a OZW672 s funkcí „indikátor spotřeby“
Obr. 1: Web servery řady OZW772.. a OZW672 s funkcí „indikátor spotřeby“

Indikátor spotřeby

Tato funkce umožňuje provozovatelům soustav HVAC a jimi obsluhovaných vnitřních prostorů velmi rychle zjistit, které z nastavených požadovaných hodnot parametrů soustavy nebo prostředí v místnosti neodpovídají požadavku hospodárného využívání energie. Na odchylku od správného nastavení program upozorňuje oranžovou barvou zobrazeného stylizovaného lístečku. Symbolem správného nastavení je lísteček zelené barvy. Uživatelé jednotlivých místností mohou libovolně měnit požadované hodnoty parametrů prostředí v místnosti podle svého individuálního pocitu tepelné pohody. Funkce „Indikátor spotřeby“ je v pravidelných časových intervalech informuje, zda zvolené nastavení odpovídá požadavku na hospodárné využívání energie, nebo nikoliv. O tom, že zařízení není provozováno v energeticky optimálním režimu, se jeho provozovatel může nechat informovat zasíláním e-mailů.

Na obrázku č. 2 je vidět, že v místnosti „Ložnice“ je některé nastavení mimo energeticky úsporný rozsah.

Obr. 2: Přehled stavu funkce „Indikátor spotřeby“ v jednotlivých místnostech
Obr. 2: Přehled stavu funkce „Indikátor spotřeby“ v jednotlivých místnostech
Obr. 3: Úprava nastavené žádané teploty se zobrazením „Indikátoru spotřeby“
Obr. 3: Úprava nastavené žádané teploty se zobrazením „Indikátoru spotřeby“

Jedná se o Komfortní žádanou teplotu pro vytápění, která je aktuálně nastavena na 22,5 °C a limit pro energeticky úsporné nastavení je 22 °C. Žádanou teplotu lze snadno změnit kliknutím na symbol tužky (viz obr. 3). Nastavení tzv. „Zelených limitů“ lze upravit v administrátorské přístupové úrovni. Nová funkce „Indikátor spotřeby“ je začleněna do web serverů řady OZW772.. a OZW672.. ve verzích 4 a vyšších a lze ji využívat se všemi standardními regulátory značky Siemens schopnými komunikovat po sběrnici KNX nebo LPB, k nimž patří systémy Synco700 a Syncoliving, jednotlivé modely regulátorů Albatros a Albatros 2 i některé regulátory prostorové teploty jako například RXB.., RDG.. a RDF... Typickými oblastmi využití funkce „Indikátor spotřeby“ jsou školy a kancelářské budovy, své užití nicméně najde i v obytných budovách.

Dálkové nastavení soustavy HVAC

Web servery OZW772.. a OZW672.. lze používat nejen ke sledování energetické hospodárnosti, ale také k zásahům do nastavení soustavy HVAC. Provozovatel může na dálku nastavit požadované hodnoty parametrů soustavy nebo opravit nastavení provedená uživatelem při použití např. aplikace HomeControl pro iPhone, kterou lze zdarma stáhnout z Apple App-Store, nebo webového prohlížeče z PC, notebooku nebo tabletu. Aplikace HomeControl bude koncem roku 2012 k dispozici také pro přístroje s operačním systémem Android. Obsluha web serverů je snadná a intuitivní. K jejich nastavení nejsou třeba žádné speciální nástroje.

Obr. 4: Aplikace HomeControl pro iPhone (iPad, iPod Touch…)

Web servery a jejich funkce „Indikátor spotřeby“ jsou součástí tzv. environmentálního portfolia společnosti Siemens, která v hospodářském roce 2011 dosáhla v této části sortimentu celkového obratu ve výši přibližně 30 miliard eur a je tak jedním z největších světových dodavatelů techniky vstřícné k životnímu prostředí. Produkty a systémy značky Siemens umožnily zákazníkům společnosti snížit produkci oxidu uhličitého (CO2) v uvedeném období o téměř 320 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok dohromady vyprodukují Berlín, Dillí, Hongkong, Istanbul, Londýn, New York, Singapur a Tokio.

Simulace ovládání domu

Dálkové ovládání domu vybaveného regulací Synco living pomocí web serveru OZW772 včetně funkce „Indikátor spotřeby“ si můžete vyzkoušet na www.synco-living.cz/demo. Informace o webserverech řady OZW772 a 672 nalezenete na www.siemens.cz/ozw772 nebo www.siemens.cz/ozw672.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...