Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech je zaměřena na změnu legislativy

Obory vyhrazených technických zařízení zasáhnou v příštím roce významné změny, neboť do platnosti vstoupí po bezmála čtyřiceti letech nová legislativa a na ní navázané prováděcí předpisy a technické normy.

Neméně podstatné budou nové výzvy spojené s přechodem České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. Na tuto skutečnost reaguje konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se uskuteční v historickém městě Kutná Hora ve dnech 21.–22. září 2021.

V rámci odborného programu konference bude pozornost věnována nejen novému zákonu, který byl právě podepsán prezidentem, ale také příprava prováděcích předpisů, kdy budou letité vyhlášky ČÚBP nahrazeny novými nařízeními vlády. Do programu konference jsou zařazeny aktuální informace z přípravy prováděcích předpisů.

Účast v odborném programu přislíbili přední odborníci z řad vědeckých institucí, orgánů státního odborného dozoru, technické inspekce, soudní znalci a členové vědecké rady APTI.

Nabitý odborný program doplní také tradiční moderovaná diskuze na závěr prvního dne, středověká hostina a vystoupení skupiny historického šermu. Pro zájemce bude také připravena v předvečer konference prohlídka historického centra Kutné Hory s průvodcem.