Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémové řešení Ceresit pro elektrické topné rohože

Podklad můžete vyrovnat samonivelační hmotou Ceresit CN 69 na předem napenetrovaný podklad. Alternativa: Ceresit CN 72, při rovném povrchu lze pokládat bez vyrovnání do flexibilní lepicí malty.

Systémové řešení Ceresit pro elektrické topné rohože

Stále oblíbenějším způsobem vytápění v koupelnách, kuchyních i ostatních bytových a nebytových prostorech jsou elektrické topné rohože. Jejich přínosem je vytvoření příjemného pocitu temperováním jinak relativně studené dlažby.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Je-li podklad velmi savý, na očištěný a suchý podklad naneste štětkou neředěný penetrační nátěr Ceresit CT 17 a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou Ceresit CN 69 na předem napenetrovaný podklad. Alternativa: Ceresit CN 72 ještě před položením rohože, při rovném povrchu je možno pokládat rohož bez vyrovnání do flexibilní lepicí malty.

Utěsnění podkladu

Dvousložkové utěsnění Ceresit CL 50, ve dvou vrstvách. Alternativa: Jednosložkové utěsnění Ceresit CL 51. Do rohů, koutů a dilatačních spár vložte izolační pás Ceresit CL 52.

Lepení dlažby

Na rohož natřenou flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 16 můžete lepit dlažbu. Alternativa: Lepicí malta Ceresit CM 12 Plus, Ceresit CM 17, Ceresit CM 17 Stop Dust. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotou Ceresit CE 40 Aquastatic.Alternativa: Ceresit CE 43 Grand‘Elit pro spáry do 20 mm.

Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte PE těsnicím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem Ceresit CS 25.

 
 
Reklama