Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postup instalace topné rohože ECOFLOOR pod dlažbu s bezdrátovou regulací Watts

Elektrické topné rohože ECOFLOOR jsou využívány pro podlahové vytápění rodinných domů a bytů. Mohou sloužit jako hlavní vytápění, velmi často se však používají pouze jako doplněk ke komfortnímu prohřátí podlahy, například v koupelně. Při rekonstrukcích se často stává, že v nich není žádná tepelná izolace. Její absence způsobuje, že se teplo šíří také do konstrukce podlahy a teplotní náběh podlahy je pak podstatně pomalejší.

Tento problém však lze velmi jednoduše řešit instalací tepelně-izolační desky F-BOARD, které nabízí výrobce topných rohoží ECOFLOOR, společnost Fenix Trading z Jeseníku. Tepelná izolace brání nežádoucímu úniku tepla dolů do podlahy a výrazně tím urychluje prohřátí dlažby. Díky deskám F-BOARD tak dochází nejen k podstatně rychlejšímu náběhu podlahy na komfortní teplotu, ale také ke snížení nákladů na provoz podlahového vytápění. Topná rohož nebo kabel se pak pokládá přímo na desky F-BOARD do flexibilního lepidla těsně pod dlažbu. Hlavní výhodou je nízká konstrukční výška podlahového systému a velmi široká škála možností použití podkladových materiálu, na které lze tento systém aplikovat (beton, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky, cementovláknité desky, anhydritové hmoty, původní dlažba, pevný dřevěný záklop, aj.)

ECOFLOOR rohož LDTS
ECOFLOOR rohož LDTS
Skladba podlahy s topnou rohozi ECOFLOOR a izoalcni deskou FBOARD
Skladba podlahy s topnou rohozi ECOFLOOR a izoalcni deskou FBOARD

Struktura podlahy, vytápěné topnými rohožemi ECOFLOOR a izolované deskami F-BOARD

  1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
  2. Flexibilní lepící tmel
  3. Topná rohož (kabel) ECOFLOOR(R)
  4. Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)
  5. Doplňková tepelná izolace F-BOARD (zkracuje dobu ohřevu)
  6. Flexibilní lepící tmel
  7. Podklad

Ideální pro komfortní regulaci elektrického topného systému je modulární bezdrátový systém centrální regulace Watts s možností ovládání podlahového, stropního a nástěnného elektrického vytápění. Základní prvky tvoří bezdrátový termostat s nástěnným přijímačem a zásuvkovým přijímačem. Kombinace těchto prvků může řídit topný systém samostatně, nebo může být řízen centrální řídící jednotkou. Po přidání GSM modulu získává zákazník možnost okamžité kontroly a částečného řízení celého vytápění pomocí krátkých SMS zpráv.

Fotogalerie

Před pokládkou je nutné zkontrolovat podkladní vrstvu, zda je vyzrálá, suchá, soudržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesoudržné a znečištěné místa musejí být odstraněny a vyspraveny. Před aplikací izolačních desek F-BOARD podklad opatřete vhodným penetračním nátěrem, dle povahy podkladu a lepicí hmoty. Rozneste zubovou stěrkou lepící tmel na cementové bázi.
Před pokládkou je nutné zkontrolovat podkladní vrstvu, zda je vyzrálá, suchá, soudržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesoudržné a znečištěné místa musejí být odstraněny a vyspraveny. Před aplikací izolačních desek F-BOARD podklad opatřete vhodným penetračním nátěrem, dle povahy podkladu a lepicí hmoty. Rozneste zubovou stěrkou lepící tmel na cementové bázi.
Desky F-BOARD důkladně usaďte a vyrovnejte. Lepící hmotu nechte vytvrdnout dle návodu k použití. Při pokládce nesmí lepící hmota pronikat do spár mezi deskami.
Desky F-BOARD důkladně usaďte a vyrovnejte. Lepící hmotu nechte vytvrdnout dle návodu k použití. Při pokládce nesmí lepící hmota pronikat do spár mezi deskami.
Desky F-BOARD jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu, povrchová úprava je po obou stranách provedena polymercementovou stěrkovou hmotou, vyztuženou sklovláknitou síťovinou.
Desky F-BOARD jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu, povrchová úprava je po obou stranách provedena polymercementovou stěrkovou hmotou, vyztuženou sklovláknitou síťovinou.

Podklad s deskami nechte vytvrdnout cca 24 hodin.
Podklad s deskami nechte vytvrdnout cca 24 hodin.
Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu topné rohože ECOFLOOR a hodnoty zapište do Záručního listu.
Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu topné rohože ECOFLOOR a hodnoty zapište do Záručního listu.
Rohož rozviňte a upravte dle požadovaného tvaru vytápěné plochy, na podlaze vyznačte místo pro podlahovou sondu. Podlahová sonda se umisťuje do vytápěné plochy co nejblíže nášlapné vrstvě podlahy. Měla by být umístěna uprostřed mezi topnou smyčkou – termistor se nesmí topného kabelu dotýkat. Pokud by byl příliš blízko, měřil by teplotu v blízkosti pláště topného kabelu, která může být cca 50°C. Termostat by tak podlahové vytápění neustále vypínal, i když by byla podlaha studená.
Rohož rozviňte a upravte dle požadovaného tvaru vytápěné plochy, na podlaze vyznačte místo pro podlahovou sondu. Podlahová sonda se umisťuje do vytápěné plochy co nejblíže nášlapné vrstvě podlahy. Měla by být umístěna uprostřed mezi topnou smyčkou – termistor se nesmí topného kabelu dotýkat. Pokud by byl příliš blízko, měřil by teplotu v blízkosti pláště topného kabelu, která může být cca 50°C. Termostat by tak podlahové vytápění neustále vypínal, i když by byla podlaha studená.

Samotná podlahová sonda se umisťuje do rýhované ohebné trubice – tzv. husího krku. Konec ochranné trubice se utěsní, aby do ní nevnikl lepící tmel. Termistor sondy tím sice není v bezprostředním kontaktu se zahřívanou podlahou, odchylka v měření je však zanedbatelná.
Samotná podlahová sonda se umisťuje do rýhované ohebné trubice – tzv. husího krku. Konec ochranné trubice se utěsní, aby do ní nevnikl lepící tmel. Termistor sondy tím sice není v bezprostředním kontaktu se zahřívanou podlahou, odchylka v měření je však zanedbatelná.
Do krabice pro nástěnný přijímač systému regulace Watts zapojte sondu i topnou rohož ECOFLOOR. Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50Hz. Krytí IP 67.
Do krabice pro nástěnný přijímač systému regulace Watts zapojte sondu i topnou rohož ECOFLOOR. Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50Hz. Krytí IP 67.
Topná rohož sestává z topného kabelu, připevněného k nosné sklovláknité tkanině. V místech ohybu (například kolem WC) odstřihněte potřebný kus tkaniny a vytvarujte plochu jen s topným kabelem. Na rovné ploše už opět pokládejte celou rohož.
Topná rohož sestává z topného kabelu, připevněného k nosné sklovláknité tkanině. V místech ohybu (například kolem WC) odstřihněte potřebný kus tkaniny a vytvarujte plochu jen s topným kabelem. Na rovné ploše už opět pokládejte celou rohož.

Topnou rohož rozviňte dle požadované vytápěné plochy.
Topnou rohož rozviňte dle požadované vytápěné plochy.
Flexibilním lepicím tmelem za pomocí hladké stěrky srovnejte podlahovou plochu. Dbejte, abyste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel.
Flexibilním lepicím tmelem za pomocí hladké stěrky srovnejte podlahovou plochu. Dbejte, abyste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel.
Stejně jako před pokládkou rohože ECOFLOOR, je i po pokládce nutné provést měření odporu topného okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty opět zapište do Záručního listu.
Stejně jako před pokládkou rohože ECOFLOOR, je i po pokládce nutné provést měření odporu topného okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty opět zapište do Záručního listu.

Položte dlažbu. Topnou rohož uveďte do provozu až po vytvrdnutí lepícího tmelu, dle doporučení výrobce tmelu.
Položte dlažbu. Topnou rohož uveďte do provozu až po vytvrdnutí lepícího tmelu, dle doporučení výrobce tmelu.
Nainstalujte nástěnný přijímač Watts V23. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16A. K hlavnímu přijímači V23 – Master – lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 – Slave. V jedné místnosti je tak umožněna kombinace podlahového vytápění spolu s topným žebříkem nebo se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná, v případě dosažení limitní teploty na podlaze, pouze podlahový topný systém ECOFLOOR a topný žebřík nebo sálavé panely mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty.
Nainstalujte nástěnný přijímač Watts V23. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16A. K hlavnímu přijímači V23 – Master – lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 – Slave. V jedné místnosti je tak umožněna kombinace podlahového vytápění spolu s topným žebříkem nebo se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná, v případě dosažení limitní teploty na podlaze, pouze podlahový topný systém ECOFLOOR a topný žebřík nebo sálavé panely mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty.
Spárujte nástěnný přijímač s digitálním programovatelným termostatem Watts V22. Ten nabízí regulaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů. Samozřejmostí je možnost přepnout regulaci dle typu vytápění na prostor, podlaha, prostor + omezení teploty podlahy. K dispozici jsou dvě menu - Uživatelské a Instalační, umožňující široké nastavení parametrů regulace.
Spárujte nástěnný přijímač s digitálním programovatelným termostatem Watts V22. Ten nabízí regulaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů. Samozřejmostí je možnost přepnout regulaci dle typu vytápění na prostor, podlaha, prostor + omezení teploty podlahy. K dispozici jsou dvě menu - "Uživatelské" a "Instalační", umožňující široké nastavení parametrů regulace.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...