Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové výpočty oboru vytápění s příklady

Vážení odborníci TZB,

na portále TZB-info najdete sérii článků o nové Termo-Hydraulické metodě projektování dynamických otopných soustav:

http://www.tzb-info.cz/autori/jiri-v-raz

Nová metoda TH odstraňuje všechny funkční poruchy, plně využívá vnějších i vnitřních tepelných zisků k úsporám tepla (cca 30 % až 50 % celoroční spotřeby tepla na vytápění), umožňuje správné navrhování moderních armatur, kompletně řeší hydronické i termické vyvažování soustav ve všech bodech, přenosovou schopnost potrubních sítí, kvalitativní i kvantitativní složku kombinované výkonové regulace včetně výpočtů otopových křivek, vyvážení směšovacích okruhů ve zdrojích tepla, tepelné izolace potrubí, výpočtů vnitřní teploty při dílčím výkonu otopných těles, řeší všechny vztahy mezi termickými a hydraulickými parametry soustav před zateplením i po zateplení budov, umožňuje plnou diagnostiku, simulace vlivu vypínání otopných těles, nápravu funkce vytápění, vyhodnocení úspor tepla zateplením i úpravou soustavy, vysvětlení problematiky měření spotřeby tepla u koncových odběratelů, atd..

Jedná se o kompletní výpočtovou linku, od tepelných ztrát místností a objektů, až po nastavení všech armatur a teplotních čidel, záměrně v jednoduchém prostředí Excel, aby byly volně přístupné všechny výpočtové vztahy a uživatel SW mohl poprvé v historii oboru modelovat provozní stavy vytápění, za účelem získání vlastních zkušeností s chováním dynamických otopných soustav v reálném provozu.

Zatímco běžná výpočtová linka stojí kolem 20.000 Kč, byla by osmkrát složitější linka TH cenově nedostupná. V zájmu zpřístupnění nových výpočtů všem odborníkům, bylo proto rozhodnuto o celosvětově unikátní nabídce.

SW Superdim TH EXCELLENT E.T. mohou projektanti, odborníci TZB i studenti oboru vytápění získat za 5.500 Kč včetně v něm obsaženého know-how. Tímto rozhodnutím přispíváme k vyřešení současného neutěšeného stavu oboru ÚT v zateplených i nezateplených budovách, při fyzikálně nejvyšší energetické účinnosti vytápění a při maximální jistotě projekčního návrhu pro zhotovitele i objednatele díla. SW je vhodný i pro výrobce armatur, dodavatele, distributory a spotřebitele tepla, pro realizační firmy, nebo pro interaktivní výuku v oblasti dynamických otopných soustav.

Autor metody TH
J.V.Ráž = CRA = CENTROTHERM Praha
Výzkumné, vývojové a projekční centrum TH
centrotherm@seznam.cz

 
 
Reklama