Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Vytápění průmyslových hal a velkých objektů

Sálavé závěsné panely, jejich šířka a vliv teploty teplonosné látky

Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů

Návrh sálavého vytápění závěsnými panely ovlivňuje teplota teplonosné látky - otopné vody a šířka závěsných panelů. Jejich optimální vztah lze stanovit pomocí grafu, vzorců a tabulek v článku.

1.0 Úvod

Předpokladem optimálního a hospodárného řešení sálavého vytápění závěsnými panely v průmyslovém velkoprotorovém objektu je zohlednění nejen stavebního charakteru objektu určujícího základní požadavky na tepelný výkon, ale i technologického procesu, který v objektu probíhá. Zásadní vliv na návrh má teplota otopné vody ve spojení se šířkou panelů .

2.0 Teplota teplonosné látky

V současné době jsou v topenářské technice prosazovány kondenzační kotle, kdy se pracuje s nízkými teplotami media. Mnohdy přicházejí projektanti s variantou připojit i závěsné sálavé panely na takový zdroj tepla. Proto je na místě porovnat, jak ovlivní teplota media pořizovací náklady a sálavý podíl dodávky tepla do vytápěného prostoru. Sálavá složka se mění jak teplotou media, tak i šířkou panelu. (obr. 1)


Obr. 1 Závislost sálavého podílu r[%] na návrhovém teplotním rozdílu teplot a šířce sálavých panelů

Pro porovnání byla vzata v úvahu hala o rozměrech 72 m x 36 m x 7,2 m (objem = 18 662 m3 resp. plocha A = 2 592 m2). Jedná se o dvoulodní halu délky 72 m a šířky 2 x 18 m = 36 m, výška pod střešní plášť H = 7,2 m. V každé lodi se uvažuje se sálavými pásy délky L = 4 x 69 m = 276 m. Po pozorování byly sestaveny tabulky s použitím čtyř teplotních rozdílů media: 70 / 50 °C, 90 / 70 °C, 110 / 70 °C a 130 / 70 °C. Potřebné hodnoty pro porovnání byly zařazeny do tabulek 1 až 4.


Tabulka č. 1 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 70 /50 °C


Tabulka č. 2 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 90 / 70 °C


Tabulka č. 3 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 110 / 70 °C


Tabulka č. 4 - Výpočtové hodnoty pro teplotní rozdíl media 130 / 70 °C


Tabulka č. 5 - Porovnání dodávky tepla sáláním


Tabulka č. 6 - Náklady na dodávku panelů

V tabulkách značí:

3.0 Zhodnocení výsledků

Všeobecně platí: čím vyšší teplota a větší šířka panelů, tím je větší sálavá účinnost - viz obr. č. 1. Z pozorování různých teplotních rozdílů otopného media překvapivě vyplývá, že sálavá účinnost je stejná pro všechny zvolené teplotní rozdíly (η = 0,7). Proto také dodávka tepelné energie vytápěného prostoru sáláním je stejná. Dá se tudíž říci, že teplota media nemá na energetické využití vliv. - viz tab. 5. Podstatný rozdíl je však v nákladech na dodávku panelů - viz tab. 6. Uváděné výsledky mají přispět k rozhodování, jaký zdroj tepla volit pro vytápění halových objektů sálavými panely.

English Synopsis
Effect of the temperature medium for heating hanging radiant panels

Radiant heating panels hanging in large spaces, with a heating medium of warm or hot water, have been permanently buried in the subconscious of the heating community. In order to make this heating system more economical it is necessary to deal with every detail of the design, both in the structural terms of the space and the technical solutions of the system itself.

 
 
Reklama