Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Netradiční instalace švédského tepelného čerpadla NIBE

Tepelná čerpadla NIBE slouží nejenom pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinných domech, lze je také použít pro speciální aplikace v průmyslu, výzkumných ústavech a vysokých školách. V minulém roce hledala laboratoř Vysokého učení technického v Brně dodavatele, který navrhne a realizuje výstavbu klimatické komory pro velice přesná termická měření.

Dlouholetý partner značky NIBE – brněnská společnost Mikita Kaplan-ELEKTRO- navrhla pro splnění náročného technického požadavku termickou komoru, která je vytápěna a chlazena pomocí tepelného čerpadla NIBE F1345. Zařízení je instalováno v hale uvnitř komplexu místností; bylo by obtížné realizovat zemní vrty jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo.


Realizační firma proto zvolila unikátní řešení, kdy tepelné čerpadlo typu země-voda odebírá primární energii z okolního vzduchu pomocí vzdušného kolektoru NIBE AMB30. Přebytečné teplo, vznikající například při teplotních zkouškách radiátorů, je mařeno pomocí dalšího zařízení NIBE AMB30 zpět do prostředí zkušební haly.

Samotná termická komora je sestavena z 80 tepelně izolačních panelů, ve kterých je důmyslně instalováno potrubí pro rozvod tepla a chladu. Celý systém je dokonale hydraulicky vyvážen desítkami regulačních ventilů pro rovnoměrné rozložení tepla nebo chladu. Teplota v komoře je sledována 50 teplotními senzory a řízena počítačem.


Tepelné čerpadlo současně topí i chladí. Teplo a chlad vyrobené tepelným čerpadlem NIBE jsou akumulovány ve vyrovnávacích tepelně izolovaných nádobách DZ Dražice. Je tak umožněna stabilizace teploty při velkých tepelných změnách v systému.


Uvedená instalace tepelného čerpadla slouží jako názorný příklad toho, jak lze pomocí tepelného čerpadla „přemisťovat“ tepelnou energii z jednoho prostředí do druhého a jeho zpětné využití, které přináší vysokou efektivitu celého systému a nedochází zde k plýtvání již vytvořené energie.

Vzduchový kolektor NIBE AMB30 byl zkonstruován jako příslušenství k tepelnému čerpadlu NIBE F1345 systému země-voda, voda-voda. Toto zařízení lze s výhodou využít i tam, kde nelze dostatečně dimenzovat vrty/ plošný kolektor jako zdroj primární energie pro tepelné čerpadlo.

Pomocí NIBE AMB30 lze využívat tepelnou energii z venkovního vzduchu až do teploty vzduchu −7 °C. Při poklesu teploty pod tuto hodnotu regulace tepelného čerpadla automaticky přepne primární okruh směrem do vrtů nebo kolektorů. Zemní vrt/kolektor tak získá dostatečný čas pro regeneraci a celý systém lze provozovat s vyšší účinností. Zařízení lze uplatnit i tam, kde je potřeba zvýšit výkon stávající instalace bez nároku na zemní práce.

Možností pro využití tepelných čerpadel jsou v průmyslu stovky. Záleží jen na odpovědných manažerech, aby se zamysleli nad tím, kde lze tepelných čerpadel využít při řešení přenosu tepla nebo chladu, a dosáhli tak nemalých provozních úspor.


NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
logo NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Divize NIBE ENERGY SYSTEMS zastoupená společností DZ Dražice. V nabídce NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů. Venkovní jednotky vzduch-voda využívající venkovní vzduch a jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a efektivně pracují až do teploty -25 °C. ...