Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušenosti po roce provozu - tepelná čerpadlo NIBE vzduch-voda

Švédská energetická agentura zveřejnila letos v dubnu výsledky testů tepelných čerpadel země-voda. Tyto testy prokázaly, že testované produkty dosahují úspory mezi 64 % až 80 % v porovnání s elektrickým vytápěním. Přinášíme praktickou informaci z trhu, že do tohoto úsporného rozmezí se vejdou také kvalitní švédská tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda.

Jako výhradní dovozci a garanti tepelných čerpadel NIBE jsme u jednoho z našich zákazníků provedli kontrolu po jednom roce provozu tepelného čerpadla vzduch-voda, abychom porovnali, jaká je praktická úspora energie u čerpadel tohoto typu. Právě kvůli tomuto efektu si naši zákazníci tepelná čerpadla pořizují.

Kontrolu zprostředkoval montážní partner, pan Petr Ďoubal, majitel firmy ELTOP Kutná Hora.

Přinášíme rozhovor s panem Ing. Vladimírem Křížkem z Kutné Hory, majitelem tepelného čerpadla vzduch-voda NIBE F2300 – 14 kW.

Z jakého důvodu jste se rozhodl pro instalaci tepelného čerpadla?

Platil jsem za energie skoro 60 000 Kč ročně a to se mi zdálo být docela hodně.

Jaký typ čerpadla jste si nechal nainstalovat?

Zemní plošný kolektor jsem zavrhl ihned, protože mým koníčkem je zahrada, do které jsem nechtěl zasahovat. Zbýval tedy typ vrt nebo vzduchový kolektor. Nejdříve jsem přemýšlel o vrtu, ale celková cena skoro půl milionu Kč pro mě byla vysoká. Rozhodl jsem se tedy pro čerpadlo vzduch-voda a začal jsem zjišťovat, které firmy se instalací čerpadel vzduch-voda zabývají.

Pro jakou firmu jste se rozhodl?

Oslovil jsem několik firem, ale žádná nechtěla přistoupit na mou podmínku, že v kotelně zůstane vše při starém, pouze se provede výměna pomocného zdroje, tzn. kotel na uhlí se nahradí tepelným čerpadlem s regulací. Mám totiž v kotelně nainstalované akumulační nádrže o objemu 6 000 l s elektrickým ohřevem a ty jsem chtěl zachovat, ačkoliv mě všichni dodavatelé tepelných čerpadel přesvědčovali o tom, že tyto nádrže nepotřebuji. Navíc mám v domě radiátory, které jsem nechtěl předělávat. Rozhodování bylo těžké, až mi můj soused doporučil firmu ELTOP Kutná Hora. Tato firma se zabývá jak topením, tak i elektroinstalacemi, což bylo pro mě velkou výhodou, protože jsem nemusel shánět zvlášť topenáře a zvlášť elektrikáře, který rozumí i regulaci topení. S majitelem firmy, panem Petrem Ďoubalem, jsme můj případ projednali a k mému potěšení mi sdělil, že by akumulační nádrže nerušil, a zároveň mi vypočítal předpokládanou úsporu na vytápění. Jeho odhad byl 45–55 % roční úspory.

Co všechno se tedy muselo předělávat?

Proběhly jen malé úpravy v kotelně. Nerušily se ani rozvody v kotelně, ani k radiátorům, vše zůstalo tak, jak jsem chtěl. Nově jen místo elektrickým tělesem natápím akumulační nádrže tepelným čerpadlem.

Je nové čerpadlo hlučné?

Docela mě překvapilo, že není. Ačkoliv je umístěno blízko oken ve vzdálenosti do 1 m, ani na blízkou vzdálenost nelze z venku odhadnout, jestli čerpadlo běží nebo ne. Kdokoliv mě navštíví, diví se, jak je možné, že není nic slyšet.

Na jakou teplotu vytápíte obytný prostor?

Celková vytápěná plocha – cca 200 m2 – zůstala stejná, dokonce bych řekl, že teď vytápím prostor na 22-23 °C, což je asi o 1 °C více než dříve. Zkrátka méně šetřím, protože mi nezáleží na tom, jestli protopím o několik kWh více či méně.

Jaká je tedy skutečná roční úspora energie? Máte nějaké vyhodnocení?

Eviduji si spotřebu energie přes 20 let. Průměrná spotřeba v nízkém tarifu je 23 557 kWh za rok. Od roku 1989 byla nejnižší spotřeba 18 457 kWh v roce 2010 a nejvyšší spotřeba 32 032 kWh v roce 1997. Je pravda, že některý rok jsem přitápěl kotlem na uhlí více a v některém roce méně. Po instalaci tepelného čerpadla mám přesný údaj k porovnání, to jsem totiž již nepřitápěl kotlem na uhlí. Za období od 1. 1. 2013 do 13. 4. 2014 (103 dny) byla spotřeba v nízkém tarifu 12 992 kW a ve vysokém tarifu 253 kW. Po instalaci tepelného čerpadla za období od 1. 1. 2014 do 14. 4. 2014 (104 dny) byla spotřeba v nízkém tarifu 4 099 kW a ve vysokém tarifu 356 kW. Celková roční úspora je tedy více než 68 %. Zajímavé je, porovnám-li průměrnou spotřebu za 20 let, tj. 23 557 kW, a spotřebu v topném období 2013–2014, kdy jsem již topil tepelným čerpadlem, vyjde mi také úspora více než 68 %.

Na kolik Vás výměna čerpadla finančně vyšla?

Když odečtu všechny slevy a dotace, které mi pan Ďoubal ochotně zařídil, mohu říct, že celková cena nepřesáhla 250 000 Kč. Takže jsem nakonec velmi rád, že jsem se pro instalaci čerpadla vzduch-voda rozhodl, byla to opravdu správná volba.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Roman Orlík, obchodní zástupce firmy NIBE – Divize NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
logo DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.

Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...