Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kurz - zákon č. 406/2000 Sb. a tepelná čerpadla

S uplatněním nové formy studia, e-learningu, se asociaci podařilo nutnou osobní přítomnost na školení zkrátit na pouhé tři dny.

Znalost problematiky tepelných čerpadel se vyplatí

Každý, kdo podniká v oblasti Tepelných čerpadel, se musí zaobírat problematikou, která v sobě spojuje znalosti klasické topenářské techniky se znalostmi dříve vyhrazenými pro chlaďaře. Tyto znalosti musí prokázat přezkoušením podle podmínek daných energetickým zákonem č. 406/2000 Sb. Je to i podmínka pro to, aby zákazník mohl získat na instalaci tepelného čerpadla dotaci. Běžná délka kurzu, v jehož rámci lze potřebné informace získat a naučit se je používat je pět dnů. Zkoušky je možné složit u Asociace pro využití tepelných čerpadel, neboť je autorizovanou osobou pro tuto činnost.

S uplatněním nové formy studia, e-learningu, se asociaci podařilo nutnou osobní přítomnost na školení zkrátit na pouhé tři dny. Jak je to možné? Před termínem přednášek, které probíhají ve středu, čtvrtek a pátek, dostanou účastníci k dispozici část výukového textu na internetu formou „e-learningu“. Kdekoliv s připojením na internet si základy probíraného učiva prostudují a na konci kapitoly si krátkým testem ověří, jestli problematice porozuměli správně. Teprve potom se dostaví na tři dny do Brna, kde proběhnou přednášky, praxe u třech tepelných čerpadel a třetí den odpoledne složí zkoušku.

Zaměření kurzu:
  • tepelná čerpadla, zdroje tepla, geologii, chladiva,
  • marketing, kalkulace nákladů, platná legislativa,
  • tepelná čerpadla a otopný soustava, regulace, příprava teplé vody
  • instalace a montážní místo,
  • údržba a servis.

K dispozici je několik posledních míst.

Termín kurzu: 5. - 7. 10. 2016
Místo konání: Střední polytechnická škola Brno (Jílová 36, Brno)
Zvýhodněná cena za kurz včetně zkoušek činí pro členy AVTČ 7 500Kč, pro nečleny 9 000Kč (v ceně je zahrnutý e-learning a přístup ke studijním materiálům na internetu).
více informací + online přihláška

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama