Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový termín zkoušek 406 + dobrovolný kurz s e-learningem

Asociace pro využití tepelných čerpadel v rámci vzdělávacích aktivit pro rok 2017 vyhlašuje další termín zkoušek podle zákona 406/2000 Sb.

Opět jsme před tyto zkoušky zařadili DOBROVOLNÝ KURZ s e-learningem (část výukového programu bude k dispozici předem k prostudování na internetu).

DATUM KONÁNÍ KURZU:
5. – 7. 4. 2017, v Brně

ZKOUŠKY DLE ZÁKONA 406/2000 Sb. SE KONAJÍ:
7. 4. 2017 OD 12:00, v Brně.

Kurz bude zaměřen na:

  • tepelná čerpadla, zdroje tepla, geologii, chladiva,
  • marketing, kalkulace nákladů, a platnou legislativu,
  • tepelná čerpadla a otopný systém, regulaci, ohřev vody
  • instalace a montážní místo,
  • dále pak na údržbu a servis.

Je tedy pouze na vás, zdali využijete tohoto odborného kurzu, jehož hlavním úkolem je připravit účastníky na zkoušky. Zkoušky je možné složit u autorizované osoby, kterou byla vybrána i naše asociace.

Přesný program, cena kurzu, podmínky zkoušky a přihláška

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama