Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jen dvoudenní KURS RES-CERT se zkouškou 406 se koná 6. a 7.12.2018 v Brně!

Jak za 2 dny získat 5 dní a zkoušku profesní kvalifikace?

RES-CERT

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje v rámci vzdělávacích aktivit pro rok 2018 další unikátní kurs, ve kterém za dva dny získáte znalosti o tepelných čerpadlech odpovídající pěti dnům studia a navíc zkoušku podle zákona 406/2000 Sb.

Jak je to možné? Před vlastním termínem přednášek (dva výukové dny: čtvrtek a pátek) budou mít účastníci k dispozici část výukového textu na internetu, tzv. „e-learning“. Z pohodlí domova, či na cestách si základy probíraného učiva prostudují a na konci kapitoly si krátkým testem ověří, jestli problematice porozuměli správně. Až potom se dostaví na dva dny do Brna, kde proběhnou přednášky, praxe u třech tepelných čerpadel a v pátek po poledni proběhne zkouška.

Kurz bude zaměřen na:

  • tepelná čerpadla, zdroje tepla, geologii, chladiva
  • marketing, kalkulace nákladů, a platnou legislativu
  • tepelná čerpadla a otopný systém, regulaci, ohřev vody
  • instalace a montážní místo
  • dále pak na údržbu a servis

Je tedy pouze na vás, zdali využijete tohoto odborného kurzu, jehož hlavním úkolem je připravit účastníky na zkoušky. Zkoušky je možné složit u autorizované osoby, kterou byla vybrána i naše asociace.

DATUM KONÁNÍ KURZU JE 6.-7.12.2018 A ZKOUŠKY DLE ZÁKONA 406/2000 Sb. SE KONAJÍ 7.12.2018 OD 12:00.

MÍSTO KONÁNÍ: STŘEDNÍ POLYTECHNICKÁ ŠKOLA BRNO (JÍLOVÁ 36, BRNO)

ZVÝHODNĚNÁ CENA ZA KURZ včetně zkoušek činí pro členy AVTČ a CTI 6 500 Kč, pro nečleny 8 000 Kč (v ceně je zahrnutý e-learning a přístup ke studijním materiálům na internetu). CENA ZKOUŠEK samotných je 5.000 Kč.

Platbu lze provést pouze předem. Po zaplacení dostane účastník přístup k e-learningu a výukovým materiálům. Účastníci si hradí výdaje spojené s ubytováním. Ubytování je možné domluvit v hotelu blízko školy.

Přihlaste se na Povinné zkoušky 406 + KURZ RES-CERT O TEPELNÝCH ČERPADLECH hned na e-mailové adrese: kurz@avtc.cz ! Těšíme se na viděnou!!!

viadrus130let
Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama