Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Představení AVTČ

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTČ stála u zrodu asociace evropské European Heat Pump Association a má tak unikátní tradici. 73 členských organizací, výrobců i dovozců, realizuje 80 % českého trhu.

Pro zájemce o tepelná čerpadla má velký význam značka kvality EHPA, neboť její nositelé zaručují ověřený standard technický, ale i standard následných servisních služeb, zajištění náhradních dílů aj.

Certifikovaný dodavatel tepelných čerpadel je označení, kterým AVTČ začala odlišovat instalační firmy, které z jejího pohledu zaručují odbornou práci. Neboť i kvalitní tepelné čerpadlo nebude plnit očekávání, pokud není vhodně instalováno. Získání certifikátu je podmíněno i následným ověřením spokojenosti zákazníka.

AVTČ spolupracuje se zájmovými skupinami zaměřenými na využití obnovitelných zdrojů, státními orgány atd.

 
 
Reklama